SD Dergi 91/92 Sayısı Çıktı!: “Türkiye, Şimdi…”

Sunuş

Değerli okurlar,

Kaç yıldır her sandığa gidişimizde “aman dikkat; bu, köprüden -siz ‘uçurum’ diye anlayın- önceki son çıkış” der dururduk. 24 Haziran’da bu kez gerçekten “son çıkışı” kaçırdık. Artık belirsiz bir yöne doğru çekile çekile sürükleniyoruz. Dolayısıyla, bu sayının kapağında “Türkiye, şimdi…” var.

İçine yuvarlandığımız karamsarlık dergide yer alan yazıların neredeyse tümünün başlıklarına da yansıyor. Bunların hemen hepsi, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak 24 Haziran seçimleri ve sonuçlarıyla ilgili. İlk sekiz yazı 24 Haziran seçimlerine ve sonuçlarına odaklı.

İlk üç yazı seçimlerin sayısal analizine yönelik. Fatma Çiğdem Aydın, analizi kadınlar açısından ele alırken, Filiz Aydın Koç rakamlar ve tablolar aracılığıyla nicel karşılaştırmalar sunuyor. Yunus Sözen, rejim değişikliğiyle son bulan seçimler sürecini nicelik ve nitelik boyutuyla karşılaştırmalı biçimde inceliyor.

Bu bölümdeki diğer beş makale, daha çok seçimlerin sonucunda ortaya çıkan durumla ilgili. Sevinç Doğan başkanlık sistemi, güçlü devlet ve “başkan” ilişkisini ele alırken Aydın Cıngı, yandaş kitle üreten toplumsal yapının sosyolojik bir irdeleme denemesini sunuyor. Gökçe Gökçen bu sayının “umut” kavramını kullanan az sayıda yazarından biri; “hala umut var mı?” diye soruyor. Ece Öztan, 24 Haziran’da yol ayrımını geride bıraktıktan sonra bundan böyle uygulamamız gereken siyasal irdeleme yöntemi üzerinde tartışma açıyor. Son dönemin toplumsal muhalefetini gözden geçiren Ayşen Uysal, vardığımız aşamada hangi türden bir muhalefet biçiminin etkili olabileceği konusunu gündeme taşıyor.

İkinci bölümdeki üç yazı, yine 24 Haziran ve sonuçları perspektifinde, esas olarak CHP’yi ele alıyor. Bu bölüme katkı yapan üç yazar da, geçmişte veya halen milletvekili olan CHP’li ve her üçü de bu partinin günümüzdeki yönelim ve yönetimine eleştirel yaklaşım sergiliyor. Zeynep Altıok Akatlı, şu anda yapılmakta olan hataları açıklayıp beklentilerini sunuyor. Ercan Karakaş, CHP bağlamında “kurultay”, “yenileşme”, “sol” kavramlarını yerli yerine oturtuyor. Selin Sayek Böke ise, içerikli makalesini sol kitle partisinin selametinin “sınıf politikasında” olduğu yolundaki savıyla bitiriyor.

Daha sonraki bölüm kendine özgü görüş içeren bağımsız yazılara ayrıldı. Bunlardan Babür Atila, toplumca karşı karşıya kaldığımız oldubittiyi kendine özgü üslubuyla dikkatlere sunuyor. Gülseren Onanç kadın siyasetine odaklanarak “Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu”nu tanıtıyor. Banu Gün Öztürk ise, dönüp dolaşıp geldiğimiz noktada yine çıkmazda bulunduğumuz gerçeğini ortaya koyuyor.

Bu yazıları izleyen bir söyleşi çerçevesinde, üzerinde çok tartışılan Adil Seçim Platformu ele alınıyor. Sorumlulardan Ali Bilge ve Tayfun İşbilen Platform’un 24 Haziran performansını, büyük bir içtenlikle değerlendiriyor. Açıklamalardan, ortalıkta uçuşan söylentilerden çok, işin içinde olanların anlattıklarına itibar etmenin uygun olacağını anlıyor ve bundan sonra ne yapılması gerekeceğini kestirebiliyoruz.

Bu sayıda az yer ayrılan dış politika ve ekonomi alanlarında yazılmış iki değerli makale derginin son bölümünü oluşturuyor. Deniz Tansi; ülkenin dış politikada 24 Haziran’dan sonra neler yapabileceğini, geçmişte yaptıkları ışığında irdeliyor. Ertan Aksoy, AKP’nin ekonomide “hal ve gidiş” notunu verirken yabancı yatırımın nerden nereye geldiğini sergiliyor. Gerçekten de AKP’nin, yapılmaması gerekeni yapıp beklentiye girmesi ilginç ruh durumunu yansıtıyor.

Okurun karşısına, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarını irdelemiş olarak çıkmak için bu sayıyı geciktirdik. Ancak, belki biraz karamsar ama doyurucu bir içerik sunabildiğimizi sanıyoruz. Siz yine de iyi bir yaz sonu ve güzel günler geçirmeye bakın. Eylül’de buluşmak üzere…

İçindekiler

2018 Seçimi, Kadın Milletvekilleri ve Notlar
Fatma Çiğdem AYDIN

24 Haziran 2018 Erken Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçim Sonuçları Analizi
Filiz AYDIN KOÇ

24 Haziran Seçimleri ve Otoriter Popülizmin Yeni Kurumsal Mimarisi    
Yunus SÖZEN

Başkanlık Sistemi, Güçlü Devlet ve Erdoğan Miti
Sevinç DOĞAN

T.A.Ş. mi, Aile Şirketi mi?
Aydın CINGI

24 Haziran’ın Ardından: Hala Umut Var Mı?
Gökçe GÖKÇEN

Yol Ayrımı Geçti, Peki Nereye?
Ece ÖZTAN

Seçim Kampanyaları ve Gündelik Yaşam Pratikleri İle Siyaseti Örgütlemek
Ayşen UYSAL

Karanlıktan Çıkış Yolu
Zeynep ALTIOK AKATLI

24 Haziran Sonrası ve CHP
Ercan KARAKAŞ

24 Haziran Okuması: Sınıftan Kaçıştan, Sınıfın Keşfine
Selin SAYEK BÖKE

Yandı, Bitti, Kül Oldu…
A. Babür ATİLA

Kadının Siyasette Adı Yok Ama  Artık Bir Dayanışma Platformu Var
Gülseren ONANÇ

Kısır Döngü
Banu Gün ÖZTÜRK

Söyleşi: Bir İttifak Deneyimi Olarak  Adil Seçim Platformu
Ali BİLGE
Tayfun İŞBİLEN

24 Haziran ve Dış Politika
Deniz TANSİ

Türkiye’ye Uluslararası Yatırımın Seyri ve Türkiye Ekonomisinin Görünümü
Ertan AKSOY