SD Dergi 85/86 Sayısı Çıktı! Dosya “Sosyal Demokrasi Yeniden”

Değerli okurlar;

SODEV, temel işlevini eyleme dönüştürerek, 9-10 Aralık 2017 günlerinde Sosyal Demokrasi Ulusal Sempozyumu düzenlendi. Aynı doğrultuda, dergimiz de, bu sayısını “sosyal demokrasi” konusuna ayırdı. Aslında tüm yazılar, ele aldıkları konulara sosyal demokrat perspektiften bakmakta; ancak derginin ilk bölümünde sosyal demokrasi kavramını doğrudan doğruya konu edinen makaleler yer aldı.

Girişte Ece Öztan, Sosyal Demokrasi Ulusal Sempozyumu’nun özünü yazıya dökmüş. Sempozyuma katılmamış okurlar da, böylece, iki günlük toplantının özetini edinme olanağı buluyor. Üç genç akademisyen yazardan Tolga Tören, sosyal demokrasiyi tarihsel ve kuramsal bağlamıyla incelerken; Yunus Emre, bu ideolojik bütünü, dönüşümleri ve bunalımıyla birlikte Türkiye gerçeğine de oturtarak ele alıyor. Burak Cop ise krizden çıkış olanağının, sağa değil sola kaymakta bulunduğunu öne sürüyor. Günümüz sosyal demokrasisinin sorunlarını ve umutlarını, Ercan Karakaş, öneriler eşliğinde dikkate sunuyor. İlk bölümün son yazısında Babür Atila, sosyal demokrasiyi ve solu her zamanki lirik anlatımıyla yaşamın içinden tanımlıyor.

Söyleşi bölümünün konuğu çok değerli bir siyasetçi: Selahattin Demirtaş. Demir parmaklıklar ardına atılarak etkisizleştirilmek istenen Demirtaş, bu kısacık söyleşisinde, her şeye karşın insancıllığı ve demokratlığıyla parıldıyor.

Sosyal demokrasinin esas olarak “demokrasi” bileşenini öne çıkaran makaleler ikinci bölüme kondu. Bunların ilki, Aydın Cıngı’nın, gerçekleşmesini AKP sonrası için öngördüğü ve halk iradesinin her an yeniden oluştuğu süreçler toplamı olarak tasarladığı ‘demokrasi’ anlayışı. Meral Danış Beştaş, Türkiye’yi boyunduruğu altına alan OHAL rejimini ve ülkeyi KHK yoluyla yönetme yöntemini gözden geçiriyor. Daha sonra Zeynep Altıok Akatlı, Türkiye bütçesinden esinlenerek, ülkenin kaynaklarının Cumhuriyeti çökertme yolunda nasıl harcandığını çarpıcı bir anlatımla açıklıyor. Demokrasi bölümünün son yazısında Yavuz Okçuoğlu, Kürtler ile “sol” ilişkisini yakın siyasi tarihimiz perspektifinden ele alıyor.

Son bölümde birbirinden değerli yedi adet serbest yazı var. Bunlar da, dergide yer alan tüm diğer yazılar gibi, sosyal demokrat yaklaşımla kaleme alınmış yazılar. Ahmet Gire, din eğitiminin devlet eliyle nasıl genelleştirildiğini sayısal verilerle açıklıyor. Zeynep Alemdar, Türkiye kamuoyunda mevcut koşullarda dahi AB’ye artan bir destek oluştuğu gerçeğini ve bunun nedenlerini sergiliyor. Burcu Yakut Çakar ise, toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorununu ve bu alandaki iyileştirmeye dönük faaliyetlerin yurt çapında dağılımını inceliyor. Ertan Aksoy, Türkiye’de genç işsizlik sorununa ilişkin gerçekleri, iktidarı da bir hayli iğneleyerek açıklıyor.

Son üç makalemiz şöyle sıralanıyor: Mehmet Şakir Örs’ün, 2019’a yönelirken akla gelenleri ve önerileri içeren yazısı; Funda Lena’nın, Türkiye sinemasının oligopol biçimlenmesini andıran yapısını sergilediği makale; Ahmet Özer’in, “insan” denen varlığa ve onun bir “tür” olarak gittiği yöne bakışı.

Bu sayımız, yine, sizlere çok sayıda ilginç okuma malzemesi sunabilecek bir içeriğe sahip. Bu sunuşu da, her zaman olduğu gibi umut dolu bir seslenişle bitirebilmek isterdim…

İçindekiler

SODEV Sosyal Demokrasi Ulusal Sempozyumu’nun Ardından…
Ece ÖZTAN

Sosyal Demokrasinin İki Tarihsel Borcu: Barış ve Adalet
Tolga TÖREN

Haksızlıklar Ülkesinde Sosyal Demokrasi
Yunus EMRE

Sosyal Demokrasinin Sorunları ve Geleceği
Ercan KARAKAŞ

Sosyal Demokrasinin Krizi İçin Bir Reçete: Sosyalistleşme
Burak COP

Masal
A. Babür ATİLA

Söyleşi: Selahattin DEMİRTAŞ

Erdoğan/AKP Rejimi Bitecek;Demokrasi Gelecek
Aydın CINGI

OHAL Altında Türkiye ve Bir Yönetim Biçimi Olarak KHK
Meral DANIŞ BEŞTAŞ

Değirmen
Zeynep ALTIOK AKATLI

Kürtler ve Sol
Yavuz OKÇUOĞLU

Kamusal Eğitim,Din Sermayesi ve Devlet
Ahmet GİRE

Bitcoin İle İnsan Hakları Arasında Türkiye’de Yeniden AB’yi Düşünmek
Zeynep ALEMDAR

Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Açısından Kentsel Hizmetlerin İzini Belediye Politika ve Bütçeleri Üzerinden Sürmek: “Kadın Dostu” Olmak Eşitlik mi Ayrımcılık mı Yaratır?
Burcu YAKUT ÇAKAR

Türkiye’nin Genç İşsizlik Sorunu ve Nedenleri
Ertan AKSOY

2019’un Yol Haritası Üstüne,Düşünceler ve Öneriler
Mehmet Şakir ÖRS

Türkiye’de Sinema Endüstrisinin Oligopolistik Yapısı
Funda LENA

İnsan Türü Nereye Doğru Gidiyor?
Ahmet ÖZER

Bir cevap yazın