kapak8384_ön kapak_ön kapak_ön kapak

SD Dergi 83/84 Sayısı Çıktı! Dosya: Laiklik ve Demokrasi

Sunuş

Değerli okurlar,

Elinizdeki Sosyal Demokrat Dergi bu yılın sonuncusu. Dosya konumuz “Laiklik ve Demokrasi”. Bu sayı, on dokuz adet makale ve bir söyleşi içeriyor. Makalelerden yedisi ve söyleşi, dosya konusuyla ilişkili. Laiklik temasını doğrudan doğruya işleyen üç makaleyi hemen başa koyduk. Bunların yazarı, dergimize ilk kez katkı yapan yeni akademisyen dostlarımız: Umut Azak, Edgar Şar ve Alphan Telek.

Laiklik konusunu akademik ve “sosyo-politiko-kültürel” açıdan irdeleyen bu yazılardan sonra laiklikle doğrudan ilintili eğitim konulu üç yazı var: Canan Güllü’nün hukuk ağırlıklı, Ece Öztan’ın müfredat içerikli makaleleri ve velileri temsilen İlknur Kaya Bahadır ile yapılan söyleşi. Her üç yazı da eğitimimizin durumuna dönük olarak son derecede bilgilendirici. Dosyanın sonunu, her zamanki ironik vurgularıyla Babür Atila getiriyor.

Bu sayıda, Türkiye’nin içerideki sorunlarına olduğu kadar dış politikasına ve dışarısında olan bitenlere de bakmak istedik. Dolayısıyla neredeyse dosya konusu kadar yoğun bir bölümü de yurtdışına ayırdık. İlk sırayı, ülkemize Türkiye dışından bakan bir Fransız dostumuz Gérard Fuchs aldı. Onun makalesini Osman Korutürk’ün, Türkiye’nin olan ile olması gereken dış politika yaklaşımlarını karşılaştıran yazısı izledi. Daha sonra Leyla Tavşanoğlu, kişisel deneyimleri perspektiflerinden Kıbrıs’ı ele aldı.

Kader Sevinç, Avrupa Birliği (AB) bünyesindeki sorunları yetkinlikle gözden geçirirken; Emre Özdemir Türkiye-AB arası ilişkilerin geldiği hüzün verici aşamayı bilgimize sunuyor. Aydın Cıngı, 2017 koşullarında ve ABD-Çin ekseninde küresel dengelerin dönüşümünü ele alıyor.

Son bölümde çok değerli serbest yazılar yer alıyor. İbrahim Kaboğlu “insan hakları”, Berivan Gökçenay ise “akademik özgürlük” konularını hukuk perspektifinden ayrıntılı biçimde irdeliyor. Funda Lena bu sayıda da “kültür”e ilişkin bilincimize ışık tutarken, Sevgi Uçan Çubukçu bizi “toplumsal cinsiyet” konusunda aydınlatıyor. Ali Mutlu Köylüoğlu, geleceğin toplum anlayışında başköşeyi tutacağı belli olan “evrensel gelir” konusunu işliyor. Bu sayının son yazısı da, Ekim Devrimi’nin 100. yıldönümünü anımsatan Ercan Karakaş’tan.

Bu yıl siyasal bilince sahip yurttaşlar için kötü bir yıl oldu. Ancak Sosyal Demokrat Dergi yılın sonuna doğru sevindirici bir kazanım edindi. Ece Öztan aramıza katıldı; üretimimize yoğunluk, hız ve yenilik kattı. Bu sayıda onun da emeği var. Bizim dergi kadrosu için belki yılın tek hoşluğu da bu oldu. 2018’in hepimiz için daha iyi bir yıl olması umuduyla…

İçindekiler:

Türkiye’nin Laiklik Masalı: “Herkesin Laikliği Kendine”
Umut AZAK

İnsanlığın Krizi ve Laikliğin Ütopyası
Edgar ŞAR

Laikliğin ve Toplumsal Adaletin Kaçınılmaz Birlikteliği Üzerine:  Yeni Bir Siyasal Programın Peşinde
Alphan TELEK

Siyasal İktidarın Kurguladığı Yolda “Laiklik”
Canan GÜLLÜ

Dindar Nesiller Söyleminin Ötesi
Ece ÖZTAN

Söyleşi: Veli-Der Başkanı
İlknur KAYA BAHADIR

Evrim Teorisi: Darwin ve Sonrası
Adile ARSLAN AVAR

Laiklik Üzerine Kişisel Aforizmalar
A. Babür ATİLA

Türkiye Nereye Gidiyor?
Gérard FUCHS

Türkiye’nin Dış Politikası Nasıl Olmalı?
Osman KORUTÜRK

Kıbrıs’ta Çözümsüzlük Çözüm mü?
Leyla TAVŞANOĞLU

Avrupa Birliği’nin Çoklu Sınav Yılları ve Geleceği
Kader SEVİNÇ

AB Süreci: Dün, Yarın ve Ötesi
Emre ÖZDEMİR

Küresel Düzen Değişirken:  2017’de “ABD-Çin”
Aydın CINGI

İnsan Haklarının Asgari Eşiği: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
İbrahim KABOĞLU

Türkiye’de Akademik Özgürlük ve  İfade Özgürlüğü
Berivan GÖKÇENAY

AKP’nin ve CHP’nin Kültür Politikaları Üzerine: Eleştiriler ve Öneriler
Funda LENA

Bir İktidar İlişkisi Olarak Kadına Yönelik Şiddet: Erkeklik Krizi
Sevgi UÇAN ÇUBUKÇU

Evrensel Temel Gelir ve Türkiye
Ali Mutlu KÖYLÜOĞLU

Ekim Devrimi’nin 100. Yılı
Ercan KARAKAŞ