foto_002

SD Dergi 71/72: Çağdaş Eğitime de Darbe

kapak7172_on-kapak_on-kapak Cumhuriyetimizin Anadolu aydınlanmasını başarmış eğitim sistemi darmadağın ediliyor. En öldürücü darbeler 15 Temmuz sonrası OHAL/KHK döneminde vuruluyor. Başarısız darbe girişiminin, belli bir anlayış için gerçekten de “Allah’ın lutfu” olduğu ortaya çıktı.

Dergimizin eldeki sayısı, işte bu nedenle “eğitim” ekseninde şekillendi. Dosya konusunu ele alan çok sayıda yazı var. İlk makalede Dr. Erkan Aydoğanoğlu, bir eğitimci olarak, laik eğitimin önemini vurgularken Galip Uyar, cehaleti çoğaltma gibi bir negatif mucizeyi başarmakta olan eğitimimizi Finlandiya’da uygulanan eğitim sistemi ile karşılaştırıyor. Mehmet Yeşildağ, “eğitimde geriye dönüş” sürecini sergiliyor; Mustafa Sönmez ise, bu alanda uygar dünya ile aramızdaki mesafeyi rakam rakam ortaya koyuyor.

Dosya konusu, ele alınmaya Dr. Atilla Özsever ile devam ediyor. O, proje okulları yoluyla tüm okulların imam hatipleştirilme sürecini; Ertekin Özcan Türkiye’de ve Almanya’da çocukların iki dilde eğitiminin karşılaştığı sorunları anlatıyor. Dosya konusunun sonuncu yazısı, Dr. Eva Borst’un, eğitim hakkının bir insan hakkı olup etkisizleştirilmemesi gerektiğine ilişkin Almancadan çevrilen makalesi.

İkinci bir bölümde, Türkiye’nin 15 Temmuz sonrası “darbe ortamı” değişik yönleriyle ele alınıyor. Veli Ağbaba, OHAL’in iktidar elinde nasıl bir insan haklkı ihlal aracı durumuna getirildiğini açıklıyor. Ercan Karakaş, içinde bulunulan ortamın demokrasiyle sorunlu ilişkisini, sözünü Cumhuriyet Gazetesi’nin başyazılarından birine ve CHP’nin 6 Kasım 2016 tarihli PM bildirisine bırakarak kanıtlıyor. Erol Kızılelma, her zamanki gibi, ülkenin “ahvalini” konu ediyor.

Aynı bölümde Alper Çelikel, 15 Temmuz sonrasında üzerine abanılan basın organlarının dökümünü yaparken Kemal Akkurt, OHAL/KHK döneminde sivil toplumun demokrasi güçlerinin çabalarını sergiliyor. Deniz Tansi ise dış politikadaki AKP vizyonsuzluğunun Musul-Rakka hattında somutlaşması bağlamında SODEV’in düzenlediği çalıştay sonuçlarını sunuyor.

Üçüncü ve son bölümde serbest yazılar var. İlk makale güncel; Aydın Cıngı, Trump’ın ABD Başkanlığına seçilmesinin yarattığı travmaya bağlı olarak tüm dünyadan popülist liderleri ve yönetmlerini gözden geçiriyor. Sonraki iki yazı daha çok nostaljik; Mehmet Şakir Örs, DGM direnişinin 40. yılına dönük anlatımını sunarken, Kerem Hocaoğlu, CHP’nin 1960’larda Ortanın Solu görüşünü benimseme sürecini sergiliyor. Ali Tirali ise Türkiye’nin sporda “politikasızlık” anlayışını gözler önüne seriyor. Derginin son yazısı yine başarılı bir sosyal demokrat yerel yönetici ile yapılan röportaj: Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal.

Bu sayımızda Alman yazar Eva Borst dışında hiçbir kadın yoldaşımızın yazısı yer almadı. Kadının yerinin her aşamada erkeğin tam yanı olması gerektiğini düşünen solcular olarak bu durumdan ötürü üzgünüz. Gelecek sayıda potansiyel kadın yazarlarımız nezdinde daha ısrarcı olacağız.

2017 yılı başında, en azından bugünkü kadar tutsaklaştırılmamış bir Türkiye ortamında buluşmak üzere!

İçindekiler

Laik, Bilimsel, Demokratik Eğitim: Neden ve Nasıl?
Erkan AYDOĞANOĞLU

Eğitimsiz Eğitim
Galip UYAR

Eğitimde Dönüşüm ve Proje Okulları Meselesi
Mehmet YEŞİLDAĞ

Eğitime Yatırım ve Okumuş İşsizliği
Mustafa SÖNMEZ

Proje Okulları: İmam Hatipleştirme Darbesi…
Atilla ÖZSEVER

Türkiye’de ve Almanya’da Göçmen Çocuklarının Eğitimi – İki Dilli Eğitim
Ertekin ÖZCAN

İnsan Hakkı olarak Eğitim Hakkının Etkisizleştirilmesi Üzerine
Eva Borst

OHAL; İnsan Hakları İhlallerinin Aracı
Veli AĞBABA

Ne Darbe Ne Dikta Tam Demokrasi
Ercan KARAKAŞ

Bağıra Bağıra Geldi
Erol KIZILELMA

 #TeslimOlmayacağız
Alper ÇELİKEL

Bir Yol Bulmak
Kemal AKKURT

Musul Rakka Hattında “Derin Refleksler”
Deniz TANSİ

Popülizmin üstadları: Berlusconi, Putin, Orban, Erdoğan, Modi… ve de Trump
Aydın CINGI

 ‘DGM’yi ezdik…’ 40. Yıldönümünde,16 Eylül 1976 DGM Direnişi
Mehmet Şakir ÖRS

CHP Tarihinde Bir Dönüm Noktası: Sosyal Demokrasiye Evrilme
Kerem HOCAOĞLU

Spor, Kriz ve Sol
Ali TİRALİ

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit UYSAL ile Söyleşi
İbrahim Utku NAR