Erdogan

SD Dergi 65/66. Sayı Çıktı: Türkiye Yol Ayrımında: Ya Demokrasi Ya Otokrasi

kapak6566 Sunuş

Türkiye’nin, eğer yeterli direnç gösteremezse, karanlık bir rejime doğru savrulmakta olduğu açıktır. Bu gerçeğin ifadesi olarak, eldeki sayımızın salt kapak konusu değil neredeyse tüm içeriği ülkemizin demokrasi ile otokrasi arasındaki gelgitine ilişkin.

Dergimizin hemen başında bu konuyu işleyen değerli akademisyen Mehmet Uğur’un, gazeteci dostumuz Şakir Örs’ün ve uluslararası düzlemde deneyim sahibi hukukçu Rıza Türmen’in çok ilginç ve bilgilendirici makaleleri var. Bunlar, içinde bulunulan otoriterleşme sürecini tüm yönleriyle ama özellikle de “AKP Projesi”, iç siyaset aktörleri ve uluslararası hukuk ve kurumlar merceğinden inceliyor. Bu alanda dördüncü ve beşinci makaleler, aynı süreci Avrupa Parlamentosu yaklaşımıyla ve ana muhalefet ekseninde ele alan CHP Avrupa Temsilcisi Kader Sevinç ve emekli büyükelçimiz Osman Korutürk’ten. Kapak konusu, akademisyen yazar Ahmet Özer’in yazısıyla tamamlanıyor.

Otoriterleşme sürecine bu kez “demokrasi” penceresinden bakan bir grup makale de, hukukçu İbrahim Kaboğlu, siyaset bilimci Aydın Cıngı ve akademisyen Yunus Emre’den. Bunlar da konuya sırasıyla anayasa, seçmenin eğilimleri ve parti yönetimleri açısından yaklaşıyorlar. Bu yazıların arasına Alman siyaset düşünürü Frank Decker’in “Devlet ve Demokrasi” adlı makalesinin çevirisi giriyor.

Üçüncü bir grup yazı, önümüzdeki yol ayrımına siyasal gündemin içinden bakıyor. CHP Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı içinde bulunduğumuz “karanlık günlerden” seslenirken, SODEV Onursal Başkanı Ercan Karakaş konuyu “başkanlık-parlamenter sistem” bağlamında ele alıyor. SODEV Başkanı Erol Kızılelma ise, konuya güncel olayların içinden bakıyor.

Son grupta değişik konularda çok ilginç makaleler var. Bu çerçevede akademisyen dostlarımız Burak Cop “dokunulmazlıklar” sorununu, Sevil Sümer de “toplumsal cinsiyet” açısından İskandinav modelini ele alıyor. Sanat Eleştirmeni Vecdi Sayar kültürel yapıya bakarak “Faşizmin ayak sesleri”ni dinlememizi sağlıyor. Politika Stratejisti Cenk Sidar teknolojik gelişmeleri yansıtarak ufuk açıyor. Okurumuz Yıldızhan Kutlu da ekonomiye göz atıyor. CHP’li belediye başkanları ile yaptığımız röportaj dizisinin bu sayıdaki konuğu ise Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Dergi, kozmopolitik.com’dan iki ayın haberleriyle noktalanıyor.

Bu yaza değin siz okurlarımızı bu dolu dolu Mayıs/Haziran sayısıyla baş başa bırakıyoruz.

İçindekiler

Türkiye’de Otoriterleşme: AKP’nin Değirmenine Su Taşıyanlar
Mehmet UĞUR

Güncel Görev, Otoriterliğe Karşı Demokrasiyi Örgütlemek
Mehmet Şakir ÖRS

Uluslararası Hukukun ve Kurumların Demokrasinin Gelişmesindeki Rolü
Rıza TÜRMEN

Avrupa Parlamentosu Raporu Merceğinden Türkiye Nasıl Görünüyor
Kader SEVİNÇ

İçinde Bulunduğumuz Ortamda Ana Muhalefetin Büyük Sorumluluğu
Osman KORUTÜRK

Yönetimde Otoriterleşme, Tekçilik ve Türkiye’de Durum
Ahmet ÖZER

Demokratik Anayasa İçin Yol Temizliği
İbrahim KABOĞLU

Türkiye Halkının Demokrasiyle İmtihanı
Aydın CINGI

Devlet ve Demokrasi
Frank DECKER

Türkiye’de Parti Yönetimleri Neden Demokratik Olmaktan Uzak?
Yunus EMRE

Başkanlık, Parlamenter Sistem ve Sosyal Demokrasi
Ercan KARAKAŞ

Karanlık Günlerden…
Zeynep ALTIOK AKATLI

Ya Ne Zannediyordunuz? (Direnen Demokrasi)
Erol KIZILELMA

Dokunulmazlık Fiyaskosu
Burak COP

Faşizmin Ayak Sesleri
Vecdi SAYAR

İskandinav Modeli ve Toplumsal Cinsiyet: Türkiye ve Norveç’e Sosyolojik Bir Bakış
Sevil SÜMER

Dördüncü Sanayi Devriminin Sosyal Etkileri: Türkiye Solu Ne Yapmalı?
Cenk SİDAR

Ekonomiye de Bir Göz Atmalı
Yıldızhan KUTLU

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İMAMOĞLU ile Söyleşi