refugees

SD Dergi 63/64: Göç ve Mülteciler

kapak6364 Sosyal Demokrat’ın Mart-Nisan 2016 sayısı, çok farklı sorunları ele alıyor olmasına karşılık, kapak konusu olarak “Suriye ve Suriyeli mülteciler” problemini işledi.

Bu konu ekseninde Onursal Adıgüzel’in TBMM çalışmaları çerçevesinde sunduğu bir raporun özeti, çok bilgilendirici bir yazı olarak hemen girişte yer alıyor. Finlandiyalı Türkiye uzmanı Dr. Alaranta, AKP’nin Suriye ve Ortadoğu’ya ilişkin global stratejisini kapsamlı bir makale bağlamında sunuyor. Ayhan Kaya’nın ve Kenan Kolat’ın mültecilere ilişkin sorunları işlediği iki yazının birincisi Türkiye-AB, ikincisi de Federal Almanya ekseninde oluşuyor.

İkinci bir bölümde Türkiye’nin genel durumu ve genelde muhalefetin özelde CHP’nin mevcut duruma ilişkin konumlanışları ele alınıyor. Can Büyükbay savaştan barışa geçiş sürecinde CHP’nin taktik yönelimlerini konu ederken, Ercan Karakaş “Türkiye nereye?” Erol Kızılelma ise “ne yapmalı?” sorularına yanıt arıyor. Zeynep Altıok Akatlı da “Size hangi Atatürk’ü sevdirdiler?” diye sorarak son dönemde CHP’nin faşizme kayan iktidara karşı tutumuna göz atıyor.

Okuru değişik konularda aydınlatmayı amaçlayan yazılardan birisi, Fatih Turan’ın Dündar/Gül davasına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararının hukuksal inceliklerini içeren makalesi. Onu, Ertan Aksoy’un Türkiye’de göze çarpan bölgesel eşitsizliklerle ilgili yazısı izliyor. Aydın Cıngı, kapitalizmin sonunda komünist ütopyaya varılacağı iddiasını somut bir konuda geliştirdiği bir görüş bağlamında sunuyor. Alman düşünür Wolfgang Streeck’in Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte dergisinde yayımlanmış bir söyleşisi, yine kapitalizmin “yolu”na ilişkin önemli bir ufuk açma denemesi niteliğinde.

Emre Özdemir yeni binyılın gençliğiyle ilgili ilginç bir araştırmanın sonuçlarını somut bulgulara dayandırıyor. Bilgi teknolojileri çerçevesinde yeni bir siyaset dili geliştirilmesini içeren makale Bülent Kılınç’ın. Barbaros Dinçer de dijital evrenden bir aktivizm örneği ile sanal ortamda herkese özgürlük kavramını inceliyor.

Bu sayımız, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile yaptığımız bir söyleşi ile son buluyor. Ayrıca GESOS Kapadokya Kış Gençlik Kampı ve SODEV Dayanışma Yemeği gibi etkinlikler tanıtılıyor. Dergimizin, okurumuzdaki aydınlığa daha da aydınlık katması dileğiyle…

İçindekiler

‘Pazarlık’ Kıskacında Mülteci Krizi • Onursal ADIGÜZEL
AKP’nin Global Stratejisi ve Türkiye’nin Suriye İç Savaşına İlişkin Pozisyonu • Toni ALARANTA
Türkiye ve Avrupa Birliği Bağlamında Mülteciler: Sorumluluğun Paylaşımı ve Uyum • Ayhan KAYA
Almanya’da Mülteciler Sorunsalı • Kenan KOLAT
Savaş Durumundan Toplumsal Barışa Geçişin Gerekliliği: CHP Yönetiminin Taktiksel Yönelimlerinin Eleştirisi • Can BÜYÜKBAY
Türkiye: Yarı-demokrasiden Otoriter Rejime • Ercan KARAKAŞ
Anayasasızlaştırma Çabaları ve Hukuksuzluklara Karşı Ne Yapmalı • Erol KIZILELMA
Hangi Atatürk? • Zeynep ALTIOK AKATLI
Gül/Dündar Kararı Bağlamında “Anayasa Mahkemesi – Erdoğan” Çatışması • Fatih TURAN
Türkiye’nin İnsani Gelişmişlik Düzeyinde Bölgesel Uçurumlar • Ertan AKSOY
Kapitalizmin Sonu Komünist Ütopyaya Çıkıyor • Aydın CINGI
Kapitalizm ve Eleştirisi: Toplum Bunu Kabul Etmeyecek • Wolfgang STREECK
Milenyum Gençliği Ne İstiyor? • Emre ÖZDEMİR
Bilgi Teknolojileri ve Yeni Bir Siyaset Dili • Bülent KILINÇ
Dijital Aklın Krallığında Dijital Aktivist Örneği; Aaron Schwartz • Barbaros DİNÇER
Söyleşi: Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu • İnan DAĞDELEN
SODEV ve GESOS Etkinlikleri