otokrasi_derleme_gorsel

SD Dergi 143/144 Çıktı: Otoriter Ruh

Değerli okurlar,

Bu sayımız, ağır baskısı altında yaşamakta olduğumuz rejime egemen olan anlayışı simgeleyen “otoriter ruh” başlığı ile çıkıyor. Dolayısıyla, ilk bölümde bu konuya ilişkin yazılar var.

Konuyu, önce yine SODEVMONİTÖR aracılığıyla ele alıyoruz. Ceren Güvenç Boyoğlu, toplumun otorite kavramına yaklaşımını, gösterge niteliğindeki sorular ve verilen yanıtlarla ilgili grafikler ışığında irdeliyor. Serkan Kahyaoğlu, kavramsallaştırdığı “kirli otorite” ekseninde toplumun, yaşamın tüm kesitlerine gücün yıpratıcı etkisine maruz kalma sorununa odaklanıyor. Bu bölümün son yazısında Elif Bulut, otoriter politikaların korkunun iktidarına yol açma ve ülkenin yakıcı sorunlarını çözümsüzlüğe mahkum etme gibi sonuçlar doğurduğuna işaret ediyor.

Röportajımız da otorite kavramını işler nitelikte. Bu kez söyleşimiz, iktidarın Silivri tutsaklarından Tayfun Kahraman ile yapıldı. İktidarın kemiklerine kadar işlemiş otoriter anlayışların, özgür ruhlarla ve Tayfun Kahraman’ın “kahramanlarından” olduğu Gezi ruhu ile ne ölçüde çatışır nitelikte olduğunu bir kez daha duyumsuyoruz.

İkinci bölümde Türkiye’ye özgü sorunları işledik. Bu alanda ilk makale, siyasal İslam’ın ülkenin ileriye bakan kesimini “seçkinler” diye niteleyerek halkın gözünde yabancılaştırma çabasını gözler önüne seren Babür Atila’dan. Zeynep Altıok Akatlı, seçim öncesinde 6’lı Masa ile iktidar arasındaki bilek güreşi bağlamında, muhalefetin çabalarını baltalamaya dönük çoğu temelsiz eleştirileri ele alıyor. Bölümün son yazısı, mevcut anayasal düzen ile Millet İttifakı’nın getirmeyi amaçladığı düzen arasındaki farkları dikkate sunan Ercan Karakaş’tan.

Dergimizin bu sayısında 5 adet serbest yazı var. Bunlardan ilk ikisi kadın sorunu ile bağlantılı. İlkinde Lea Susemichel, feminist bir kadın politikası için siyasal çevrelere yaptığı çağrıyı sağlam bir argümantasyonla çerçeveliyor. İkincisi ise. Ece Öztan’dan SODEV’in Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm projelerine verilen ödülleri konu alan yazı. Daha sonra Mehmet Özdağ, son derecede bilgilendirici ve bilinçlendirici makalesinde, elektrikte kademeli zamlar yoluyla tüketicinin nasıl soyulduğunu sayısal veriler ışığında irdeliyor. Bir sonraki yazıda konuk yazarımız Haluk Şahin, son dönemin gözde kavramı “dezenformasyonu” iletişimci akademisyen/gazeteci gözüyle ele alıyor. Serbest yazıların sonuncusu Aydın Cıngı’nın, son günlerde başımızı ağrıtan “Başörtüsünden LGBTI’ye”, “Laiklik ve 6 yaşındaki gelin” ile “Ahmak davası” konularını işleyen karma makalesi.

Sosyal Demokrasi bölümünün yazısı, Ertan Aksoy’un neoliberal modelin tahribatından “refah devleti”ni yaratacak sosyal demokrasiye geçiş virajını işleyen makalesi. Nihayet derginin sonunda, gittikçe sık gitmeye başladığımız cami avlularından bu ay içinde uğurladığımız iki SODEV üyesi aziz dostu anıyoruz.

Önümüzde yeni bir yıl var. Bu yıl, Cumhuriyetimiz 100. yaşını dolduracak. Umuyoruz ki, bu yıl içinde gidilecek seçim sandığından Türkiye için demokrasi çıkacak. Umudumuzu ancak sıkı çalışarak gerçekleştirebileceğimiz bilinciyle, rehavete kapılmadan…

İyi ve mutluluk getirecek bir yeni yıl dileğiyle.

İçindekiler

#SODEVMONİTÖR Toplum Otoriteye Nasıl Bakıyor?
Ceren GÜVENÇ BOYOĞLU

Kirli Otorite Bizi Sevmedi Biz de Onu
Serkan KAYHANOĞLU

Korku Siyaseti
Elif BULUT

Söyleşi: Tayfun KAHRAMAN

Seçkinler
A. Babür ATİLA

Anahtar Sağduyu
Zeynep ALTIOK AKATLI

Millet İttifakı Anayasa Önerisi ve Sonrası
Ercan KARAKAŞ

Feminist Kimlik Politikası İçin Bir Çağrı
Lea SUSEMICHEL

SODEV Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri
Ece ÖZTAN

Elektrikte Kademeli Zamların Birinci Yılında Ne kadar Soyulduk?
Mehmet ÖZDAĞ

Dezenformasyon Hep Vardı, Ancaak…
Haluk ŞAHİN

Son Günlerin Baş Ağrıları
Aydın CINGI

Sosyal Demokrasi ve Refah Devleti
Ertan AKSOY