climate-change-concept-collage

SD Dergi 139/140 Sayısı Çıktı: “Seçim, Ama Seçimden de Öte…”

Değerli okurlar,

Türkiye’de 20 yıllık parantezi kapatacağını umduğumuz seçim yaklaşıyor. Seçim; öncesi, seçim günü ve sonrası gibi süreçleri kapsıyor. Ancak önümüzdeki seçim, etkileri bakımından, seçmenin önüne periyodik olarak konan sandıklara atılan oyların toplamını çok aşan bir tarihsel kesite işaret etmekte. O nedenle bu sayımız “seçim; ama seçimden de öte” başlığıyla çıkıyor.

Girişte her zamanki gibi SODEVMONİTÖR var. Ancak Canberk Türkeç bu kez kapsamı geniş tutmuş; son dönem Türkiye’sinin adeta radyografisini çıkarmış. Onu, seçim öncesi akla gelenlere dönük üç adet makale izliyor. Şule Özsoy Boyunsuz, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreci bağlamında otoriter yapının tasfiyesi, cumhurbaşkanlığı yetkilerinin düzenlenmesi, sadakatin yerini liyakatin alması, yargıya çekidüzen verilmesi gibi anayasal düzenlemeleri ele alıyor. Gülfem Saydan Sanver, seçimleri ancak doğru stratejilerin kazandıracağı ilkesinden hareketle seçmen davranışlarını gözlemliyor ve seçmenin, daha çok duygusal motivasyonla umuda ve geleceğe oy verdiği gerçeğine dikkat çekiyor. Erol Katırcıoğlu ise, soyut vatandaş topluluğu olmayan heterojen seçmen kitlesinin oyunun sadece ekonomik gerçekler yoluyla değil kimlikler üzerinden de politika yaparak kazanılabileceğini öne sürüyor.

Yine üç makaleden oluşan ikinci bir bölümde, bu kez günümüzün seçimle ilgili durum saptamalarına yer veren yazılar yer alıyor. Zeynep Altıok Akatlı, CHP’nin Balıkesir ve Erzurum mitinglerinin önemini vurguluyor ve “helalleşme” kavramının anlamını irdeliyor. İktidarın olası seçim hilelerinden korkmanın zararlı olduğu ve seçmenin sandığa korkarak değil umutla dopdolu gitmesinin yararlı olduğu gerçeğinin altını çizen Ertan Aksoy’un makalesini takiben, Nezih Okur’un CHP’nin seçim için örgütlenme stratejilerini biraz da teknik bir anlatımla ele alarak önemli gerçekleri tüm parti örgütünün dikkatine sunan yazısı var.

Seçimle doğrudan ilintili son bölümde, Selin Bucak’ın, Avrupa’nın Türkiye seçimine ilişkin yaklaşımlarındaki kuşkuların ancak muhalefetin dış politika yönelimindeki belirsizliklerin giderilmesiyle ortadan kalkacağını ileri süren yazısını Erol Kızılelma’nın, iktidar değişikliğine yol açacağını umduğu ve onarma-hesap sorma-barışma gibi evrelerden oluşacak seçim sonrası süreci ele alan makalesi yer alıyor.

Söyleşi bölümümüz, CHP bünyesinde önemli işlevler yüklenmiş bir siyasetçi olan Özgür Özel’in belirli konulardaki görüşlerini alıp okura yansıtmaya çaba gösterdi. Okurlar bu söyleşide, muhalefetin en yetkili kişilerinden biri olan Özgür Özel’den seçim öncesinde, seçim esnasında ve seçim sonrası süreçte, özel olarak CHP’nin ve genel olarak Millet İttifakı’nın yaklaşımlarına ilişkin değerli bilgiler bulacak.

Seçimle doğrudan bağlantılı bu yazılardan sonra “serbest yazılar” bölümümüz geliyor. Tuğba Dönmez, Türkiye’nin sahip olduğu genç nüfusun ona bir fırsat penceresi açtığına; ama iktidarın bu pencereyi sımsıkı kapattığına işaret ediyor. Tansu Özcan, umut kavramını tüm boyutlarıyla irdeleyip önümüzdeki dönemde umudu bayraklaştırmamız gerektiğini vurguluyor. Sosyal yardımın, sosyal hizmetin bir alt kümesi olduğuna dikkat çeken Şengül Altan Arslan İstanbul’un yerel yönetimi özelinde bazı perspektifler sunuyor. Serbest yazıların sonuncusu, Siyasal İslam’ın toplumda yarattığı tahribatı kişisel deneyim ve özlemleri aracılığıyla aktaran A. Babür Atila’nın.

Derginin sonunda ise, kısa süre önce yitirdiğimiz aziz dostum Aydın Uğur’un ardından yazdığım kısa yazıyı sundum.

Hepinize sağlıklı bir yaz sonu; sabırlı ve umutlu ama bir o kadar da aktif bir bekleyiş dilerim.

İçindekiler

#SODEVMONİTÖR: Bir Siyasi Partinin Yaşam Döngüsü
Canberk TÜRKEÇ

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci
Şule ÖZSOY BOYUNSUZ

Seçimleri Doğru Strateji Kazandırır
Gülfem SAYDAN SANVER

Türkiye’de Seçimler, Demokrasi ve Kimlikler
Erol KATIRCIOĞLU

Balıkesir’den Erzurum’a Bay Kemal
Zeynep ALTIOK AKATLI

Korkuyu Değil Umudu Büyütelim
Ertan AKSOY

Öbek Örgütlenmesi
Nezih OKUR

Kritik Seçimler Hem Heyecan Hem Endişe ile İzleniyor
Selin BUCAK          

“Bu Düzen Değişmeli” İddiasında Olmalıyız…
Erol KIZILELMA

Söyleşi: Özgür ÖZEL

Telefonunu Çıkar Çocuğum!
Tuğba DÖNMEZ

Şafağın Söktüğü Yerde
Tansu ÖZCAN

Herkes İçin Sosyal Belediyecilik
Şengül ALTAN ARSLAN

Minik Ayıcıklar
A. Babür ATİLA

Aydın UĞUR’un Ardından
Aydın CINGI