kapak135136

SD Dergi 135/136 Çıktı: Enerji Krizi Gölgesinde Yoksullaşma

Sunuş

Değerli okurlar,

Günden güne yoksullaşıyoruz. Akaryakıt yani ulaşım/ulaştırma, elektrik ve doğalgaz faturaları yoksullaşmada en önemli etkenlerden. Bütün bunlar enerji ve iklim krizi eşliğinde oluşuyor. Dolayısıyla bu sayının başlığını “Enerji krizi gölgesinde yoksullaşma” olarak tasarladık.

Yayın sürecinde en önemli rollerden birini üstlenegelen Ece Öztan bu kez, bir yakınının sağlık sorunu nedeniyle katkı yapamadı. O nedenle, her sayıda yer alan röportajımız bu sefer yok. Ancak, yine yetkin yazar dostlar ilginç ve aydınlatıcı makaleleri ilginize sunuyor.

SODEVMONİTÖR, başlığın adeta aynadan görüntüsünü sayılar ve grafiklerle yansıtıyor; yurttaşın, temel ihtiyaçlarını karşılamakta ve elektrik, doğalgaz gibi enerji girdilerine ilişkin faturaları ödemekte uğradığı zorlukları somut veriler eşliğinde sergiliyor.

Makaleleri ise üç ayrı kategoride sunduk. En çok sayıda yazarın katkısını içeren ilk bölüme, yoksulluk ile korku kıskacında yaşayan toplumu ele alan yazıları koyduk. Bunlardan ilk ikisi, Ertan Aksoy’un eski orta gelirlinin toplumun yeni yoksuluna dönüşme sürecini sergileyen ve Babür Atila’nın Hindistan’da saptadığı sefalete sessizce katlanma eğiliminin ülkemizde de belirmekte olduğunu açıklayan makaleleri. Onları, Ahmet Özer’in, korku toplumundan ve suskunluk sarmalından söz eden yazısı ile Tansu Özcan’ın, topluma korku salanların aslında kendi korkularının tutsağı olduklarına dikkat çeken makalesi izliyor. Bölümün son iki yazısı da, Erol Kızılelma’dan tek adam rejimi sonrası restorasyon gereğine işaret eden ve Zeynep Altıok Akatlı’nın bir arada yaşam kültürünü yitiren toplumun bu tüm katmanlarıyla bu kültürü yeniden edinme perspektifini dile getiren makaleler.

Enerji ve iklim krizine ilişkin görüşleri içeren yazıları ikinci bölümde topladık. Bunların ilkinde, Gökçe Şencan ülkemizin fosil yakıtlardan kurtulup yeşil enerjiye yöneliş koşullarını irdeliyor. Anıl Kemal Aktaş, toplumun yeşil ve adil dönüşümüne ilişkin aydınlatıcı görüşler sunuyor. Görkem Yaz’ın makalesi ise, İBB’nin yeşil enerjiye dönük somut bir adımını sergileyerek yerel yönetimlerin bu alandaki çabalarının bir örneğini veriyor. Son yazıda Mehmet Şakir Örs, enerji ve gıda krizine üretim ekonomisi yoluyla getirilebilecek çözümler öneriyor.

Son bölümde ülkemiz sınırlarının dışına çıktık. Ulrike Franke’nin, Ülkü Sarıca tarafından Türkçeleştirilen ve NATO’nun işlevsiz kaldığı konusunun ortaya geldiği dönemde kağıda dökülmüş bu yazısını, NATO’nun çok görünürlük edindiği bu günlerde anımsatmayı ilginç bulduk. Derginin son makalesi de, çok yakınımızda çıkan savaşın arka planını, karşılıklı motivasyonlarını açıklamaya ve taraflara empatiyle yaklaşmaya çalışan Aydın Cıngı’dan.

Bu sayının içeriği tamamlanmak üzereyken, “malum” seçim kanunu değişiklikleri TBMM’de yine “malum” iktidar partilerince onaylandı. İktidara yapışmak için öngördüğümüz ve öngöremediğimiz “her türden” çabanın harcanacağı besbelli. Bu gerçeğin bilincinde olarak çok çalışmak, dikkatli olmak ve bunların üstesinden gelmek zorundayız. Demokrasinin tadını, onu gerçekten hak etmiş yurttaşlar olarak daha sonra çıkaracağız. 

Herkese sabır ve sağlık dileriz.

#SODEVMONİTÖR: Göstere Göstere Gelen Enerji Krizi ve Başkanlık Sistemi
Canberk TÜRKEÇ

Eriyen Orta Gelir ve AKP Türkiye’sinin Yeni Yoksulları
Ertan AKSOY

Hindistanlaşma
A. Babür ATİLA

Korku Toplumunu Aşmak; Yeni Bir Yola Doğru…
Ahmet ÖZER

Korkutanların Korkusu
Tansu ÖZCAN

Tek Adam Sonrası
Erol KIZILELMA

Ortak Yaşam İçin Eşit Kabul
Zeynep ALTIOK AKATLI

Siyah ve Kirli Fosilden Yeşil ve Adil Geleceğe: Türkiye İçin Yeni Bir Enerji Vizyonu
Gökçe ŞENCAN

Yeşil Adil Dönüşümü Tartışmaya Başlamadan Önce
Anıl Kemal AKTAŞ

Yerelden Enerji Hamleleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği
Görkem YAZ

Gıda ve Enerji Krizine Karşı, Toplumsal Duruş ve Kamusal Çözüm
Mehmet Şakir ÖRS   

NATO 21. Yüzyıl İçin Nasıl Silahlanmalı? Başarılı Ama Aynı Zamanda Alternatifsiz de mi?
Ulrike FRANKE

Ukrayna Krizinde Tüm Tarafları Anlamak
Aydın CINGI