hand-guitar-tool-leg-hammer-nail-704019-pxhere.com

SD Dergi 127/128/129 Sayısı Çıktı: “Yönetememe Hali”

Değerli okurlar,

Türkiye’nin yönetilemediği, bir kişi ve çevresinin çıkarları doğrultusunda ve anın konjonktürünün gösterdiği yöne göre savrulduğu bilinen bir gerçek. Kapak konumuz da bu! Bu sayımızda yönetilemeyen alanlardan ancak üçünü işleyebildik; Göç, dış ilişkiler ve afetler.

Derginin ilk yazısında Canan Kaftancıoğlu, iktidarın yönetmeme halinin yönetememe aşamasına dönüşme sürecini ayrıntılarıyla sergileyerek, kapak konusunun bütününü baştan özet olarak sunuyor.

İktidarın yönetmekte acze düştüğü alanlardan “göç”, iki makaleye ve söyleşiye konu oldu. Makalelerden ilkinde Sema Erder, göç ve göçmen kavramlarını çok geniş bir pencereden bakarak kapsamlı biçimde inceliyor. İkinci yazıda Cavidan Soykan, toplumumuzun Türkiye’de hukuksal ve sosyal statüsü esasen belirsiz olan mültecilere ilişkin tutum ve yaklaşımını sergiliyor.

Pınar Uyan ile yapılan söyleşinin de konusunu göçmen karşıtlığı oluşturuyor. Bu söyleşi çerçevesinde göç ve göçmen, hem küresel bağlamda hem de Türkiye özelinde tüm yönleriyle ve ayrıntılı biçimde ele alınıyor.

Yönetilemeyen “dış politika” konusunda önce iki diplomasi üstadının makalesi yer alıyor. Bunlardan birincisinde Ünal Çeviköz, Suriye sorununu baştan sona inceliyor ve hepimizi bu karmaşık dış politika labirentinde yönlendiriyor. İkinci makale ise Onur Öymen’in, 20. yüzyıl başından bugünkü Taliban yönetimine değin geçen sürede “Afganistan” adlı talihsiz ülkenin başına gelenlere ilişkin aydınlatıcı yazısı. Dış ilişkilerde Doğu ile olduğu gibi Batı ile de açmazlarımızın bulunduğu malum. Bu bağlamda AKP iktidarının, işine geldiğine göre “Nazi” veya “dost ülke” olarak nitelediği Almanya’da düzenlenen son genel seçim sonuçlarını da Aydın Cıngı ele alıyor.

Yönetilemeyen konulardan üçüncü ve son olarak işlediğimiz tema “afetler” oldu. Önce Emrah Şahan, her türden afet vukuunda karşılaşılan yönetilememe sorununun kökenine yaklaşımla konuyu temelinden kavramamıza yardımcı oluyor. Tunç Soyer, küresel iklim krizi döneminde kentin doğayla uyum konusunu, genel bir bakışla ve İzmir özelinde inceliyor. Su taşkınlarının sıklıkla meydana geldiği ve can kayıplarına yol açtığı ülkemizde, bunların olur olmaz her yere kurulan HES’lerle ilgisini İlhan Avcı tüm açıklığıyla anlatıyor. Ahmet Övgün Ercan ise, özünde kötülük içermeyen bir doğa olayı olarak depremin meskun bölgelerde yarattığı üzücü sonuçları toplumun bilinçsizliğine bağlıyor.

Serbest yazılar bölümü sırasıyla Zelal Ayman’dan Afganistan’da -hiçe sayılan- kadın haklarına yönelik de mücadelenin önemini vurgulayan makale ve Ahmet Özer’den, insanlığın avcı-toplayıcı dönemden yapay zekaya uzanan serüvenini anlatan yazı var. Son serbest yazıda Babür Atila, Cumhuriyet’in tarihsel bağlama oturttuğu güzergahında mevcut rejimin sonuna gelindiği görüşünü öne sürüyor.

Bazen es geçmek zorunda kaldığımız “Sosyal demokrasi tartışmaları” bölümümüzün hakkını bu kez Burhan Şenatalar veriyor. Şenatalar, Batı’nın belli başlı sosyal demokrat partilerini neo-liberalizm döneminde ve pandemi sonrası süreçte inceliyor.

Sorunlarımızın tümünün yakın gelecekteki bir iktidar değişikliği ile çözüm bulacağı bilinciyle hepimize “afetsiz” günler dileriz.

İçindekiler

Savrulmaya Giden Süreçte Yönetmeme Bir Tercih miydi?
Canan KAFTANCIOĞLU

“Bekleme Odası”nda Göç Araştırması Yapmak
Sema ERDER

Türkiye’de İktidar ve Muhalefeti Ortak Paydada Buluşturan Konu: Mülteciler
Cavidan SOYKAN

Söyleşi:
Pınar UYAN SEMERCİ
 

Suriye Sorunu ve Yanlış Hesabın Şam‘dan Dönmesi Üzerine…
Ünal ÇEVİKÖZ

Afganistan’ın Dramı
Onur ÖYMEN

Avrupa’nın Eylül 2021 Seçimleri
Aydın CINGI

Planlama Alanındaki Değişimler ve Afetlerle  Karşımıza Yeniden Çıkan “Yönetilememe” Sorunu
Resul Emrah ŞAHAN

Sakin Mücadele
Tunç SOYER

Türkiye’de Hidrolik Santral (HES) Planlama,  Yatırım ve İşletilmesinde Özelleştirme Süreci; Hedefler, Beklentiler ve Sonuçları
İlhan AVCI

Deprem Afete Nasıl Dönüşür?
Ahmet Övgün ERCAN

Afganistan’daki Gelişmeler ve Kadın Hakları Mücadelesi Açısından Anlamları
Zelal AYMAN

Yapay Zeka ve Teknoloji Kıskacındaki İnsan!
Ahmet ÖZER

Bitiyor Az Kaldı…
A. Babür ATİLA

Neo-liberalizm Döneminde ve Pandemiden Sonra Sosyal Demokrat Partiler
Burhan ŞENATALAR