kapak125126_arka kapak

SD Dergi 125/126 Çıktı: Siyaset – Mafya – Medya

Değerli okurlar,

Artık „yine geciktik“ demekten utanır olduk; yaz bitip ve SODEV’in mekanında bir araya gelip yeniden organize olana değin bizi bağışlayacaksınız. Bu sayımızda SODEVMONİTÖR ve Sosyal Demokrasi tartışmaları yer almıyor. Ancak onların konularına dolaylı biçimde değinen yazılar var. Ayrıca bu kez arka kapağın da neredeyse ön kapak kadar işlevsel olmasına özen gösterdik.

İlk bölümde „mafyalaşma“ konusuna ilişkin dört makalemiz var. Bunlardan ilkinde Ahu Karasulu, mafyanın kamu yaşamının bütün süreçlerine nasıl sızdığını ve tüm aktörlerini nasıl etkisi altına aldığını büyük bir yetkinlikle sergiliyor. Gürkan Haydar Kılıçarslan, Sedat Peker örneğinde, ülkemizin mafyanın bir tür evrimleşme sürecine tanık olduğunu açıklıyor. A. Babür Atila, artık yakından bildiğimiz biçemiyle „Pinokyo’nun burnu“ sembolizmini kullanarak ülkede hüküm süren „yalan“ ortamını gözler önüne seriyor. Bölümün son makalesi, mafya ile tarikatların eşzamanlı büyümesiyle meydana gelen paradigma değişikliğine dikkat çeken Dilek Karafazlı’ya ait.

„Mafyalaşma ve siyaset“ konusundaki söyleşiyi arkadaşımız Ece Öztan, gazeteci Bahadır Özgür ile yaptı. Özgür, kendisine yöneltilen isabetli sorulara yanıt olarak, Sedat Peker ve AKP dönemi siyaset oyuncuları gibi etkenleri ele alarak Susurluk’tan Latin Amerika’ya kadar örgütlü suç ile siyaset ilişkilerine ışık tutuyor.  

İkinci bir bölümde „pandemi ve toplumsal cinsiyet“ alanını üç makale çerçevesinde ele aldık. İlk yazıda Damla Eroğlu, „aile“ kavramının iktidar eliyle nasıl kadını ezme ve eril egemenliği sürdürme yolunda kullanıldığını gösteriyor. Görkem Kelebek Küçükarslan ise, pandemi döneminde şiddetin özellikle ev içinde büyük ölçüde arttığını dikkatlere sunuyor. Bölümün son yazısında Ebru Işık, COVİD salgınının kadınlar, genç işsizler, kültür sektörü emekçileri ve tüm kırılgan sosyal kategoriler açısından turnusol işlevi gördüğünü belirtiyor.

Gelelim serbest yazılara! Ülkenin sorunları çok çeşitlendiği için olsa gerek, bu sayıda her biri farklı konuda çok sayıda serbest yazı bulunuyor. Bunların „sosyal“ içerikli olan ilkinde Tansu Özcan, toplumun korku siyasetiyle kişiliksizleştirilme, sıradanlaştırılma ve sonuçta iktidar tarafından hizaya getirilme çabalarını sergiliyor. „Dış politika“ konulu makalesinde Emre Özdemir, İsmail Cem’in dış politika anlayışının 2030 ve –umarız ki- daha da öncesi Türkiye‘sinin dış politika çizgisi için esin kaynağı olması yolundaki görüşünü sunuyor.

„İç siyaset süreçleri“ bağlamında Mustafa Koçancı, önümüzdeki seçim dönemine ve aday belirleme süreçlerine ilişkin –„sunuş“ yazarının da görüşlerini aynen yansıtan- çok kayda değer saptamalarda bulunuyor. SODEV’in bir süre önce yaptığı „Gençlik“ ile ilgili araştırmadan yola çıkan Yusuf Can Gökmen, söz konusu araştırmanın içerdiği sayısal verileri temel alarak önemli yorumlar getiriyor. Zeynep Altıok Akatlı „AKP“ bahsinde, dizelerle başlayıp dizelerle bitirdiği makalesinde iktidarın genç kuşaklarda yarattığı ve kısmen kalıcı olabilecek tahribatı konu ediniyor.

„Boğaziçi Direnişi“ konulu yazıyı Murat Aydın, Gezi ve Boğaziçi direnişlerinin, iktidarın hegemonya süreci içindeki birer önemli kırılım olma olgusu ekseninde işliyor. „Atatürk‘e hakaret“ düzeysizliğinin ve suçunun kimi Ayasofya imamları tarafından sürekli -hem de Devletin en üst kademesindekilerin gözlerine baka baka- işlenmesini hazmedemeyen Tuba Torun’un yazısı içimize su serpiyor. „Gidişat“ gözlemi yapan Ahmet Özer, işlemekte olan süreçlere ve krizlere sistemik ve sosyolojik bir bakış bağlamında,  yönlendirici rolleri paylaşan siyasal aktörleri inceliyor ve muhalefete öneriler getiriyor.

İşimiz her bakımdan zor ama dilekte bulunmakta özgürüz: Bu kadar açılıp saçılmadan sonra salgın yeni bir zirveye yönelmesin ve boğazımızı sıkan mevcut rejim barış içinde ve olabildiğince çabuk gitsin!

Hepinize sevgi ve saygıyla!

İçindekiler

“Her şey Mafya ise, Hiç bir şey Mafya Değildir”
Ahu KARASULU

Türkiye’nin Omerta ile İmtihanı: Sedat Peker!
Gürkan Haydar KILIÇARSLAN

Pinokyo
A. Babür ATİLA

Mafya veya Organize Suç Örgütleri
Dilek KARAFAZLI

Söyleşi: Bahadır ÖZGÜR

Aile: Devletin Sağ Eli
Damla EROĞLU

Covid-19 Pandemisinde Kadınları Düşünmek
Görkem Kelebek KÜÇÜKARSLAN

Kadınlar, Genç İşsizler, Kültür Sektörü Emekçileri:  Karanlıkta Bırakılanlar ya da Bir Turnusol Olarak Covid-19
Ebru IŞIK

Korku Siyasetinde Süngünün Ucundakiler Olarak Vatandaş
Tansu ÖZCAN

“Türk Dış Politikası 2030” için İlham Kaynağı: İsmail Cem’in Dış Politika Anlayışı
Emre ÖZDEMİR

Mümkün Olan Bir Değişim  ve Değişimin Yakınlığı Üzerine
Mustafa KOÇANCI

SODEV Gençlik Araştırması’na İlişkin Sonuçlar ve Görüşler
Yusuf Can GÖKMEN

Gençlik ve AKP
Zeynep ALTIOK AKATLI

Hegemonya Bağlamında Gezi ve Boğaziçi Direnişleri
Murat AYDIN

Atatürk’e Hakaret Sorunu
Tuba TORUN

İşleyen Süreçler ve Devam Eden Krizlere Sistemik ve Sosyolojik Bir Bakış
Ahmet ÖZER