SD Dergi 123/124 Çıktı: Pandeminin En Ağır Varyantı: Türkiye Ekonomisi

Değerli okurlar,

Ülkemizde bir süredir her gün bir öncekine çok benziyor, ama ondan biraz daha kötü. Bu sayıda işte tam da bu gidişi “ekonomi” ekseninde –ama çok geniş anlamıyla ve içerdiği tüm yönlerle birlikte- ele aldık. Dolayısıyla ana bölüm “ekonomi” bahsine ayrıldı. Bu konuda yedi yazımız ve bir kapsamlı söyleşimiz; ayrıca altı makale içeren “serbest yazılar” bölümümüz ve “Sosyal Demokrasi” yazımız var.

İlk makalede, Ahmet Oğuz Demir sosyal devlet ile ekonomi yönetimi ilişkisini irdelerken, Avrupa’dan pandemi döneminde toplumuna destek veren bazı sosyal devlet örnekleri sunuyor. Metin Özdemir, bir sonraki yazıda bilinegelen merkez bankası uygulamaları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası pratiğini ve para politikalarını kıyaslayarak gözden geçiriyor. Deniz Beyazbulut ve Zeynep Kandaz, ortak makalelerinde, COVID-19 salgınının Türkiye’de kapsamını genişlettiği işsizliğin en çok da kadınlar ve gençleri etkilediği gerçeğini sergiliyor. Mehmet Şakir Örs, salgın süresince derinleşen ekonomik farklılık ve sosyal kopmaların, pandemi sonrası dönemde ancak sosyal demokrat politikalarla giderilebileceğini belirliyor.

Soruna özgün bir açıdan bakan Cem Okan Tuncel, esasen var olan neoliberal krizi pandeminin daha da derinleştirdiğini belirterek bir şema eşliğinde refah toplumunu ve bu kavramın “Türkiye versiyonunu” sergiliyor. Şengül Altan Arslan’ın makalesi, 1970’lerden bu yana ekonomik krizlerden yola çıkarak 16 milyonluk İstanbul’da ekonomik krize ve pandemiye karşı İBB’den kaynaklanan dirence odaklanıyor. Bölümün son yazısında Gürkan Haydar Kılıçarslan, hızla kirlenmekte olan gezegenin COVID-19 eşliğinde yavaşlamak zorunda kaldığını kişisel deneyimlerini de örnek alarak açıklıyor.

Selin Sayek Böke’nin söyleşisi adeta dönemin bütününü özetler nitelikte. Ekonomik krizin, destekten yoksun bırakılan toplumda bir sosyal krize dönüşmesi ve beceriksizlik, yanlış siyasal tercih, yolsuzluk, çürüme vb kaynak sorunlar ile çıkış perspektifleri, soru-yanıt çerçevesinde okurun dikkatine sunuluyor.

Serbest yazılar bölümünde Aydın Cıngı, muhalefetin, salt ekonomi eksenli gündem değişmesin diye, toplumu pandemi ortamından yararlanarak kalıcı biçimde deforme edilme çabalarına zaman zaman göz yummasını eleştiriyor. A. Babür Atila, Hindistan’ı örnek vererek, insanların dünyamız üzerinde son derecede eşitsiz koşullarda yaşamasının bir “başkaldırıya” yol açmıyor olmasına dikkat çekiyor. Hilal Gençay, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilişini öz ve şekil bakımından eleştirip bunun, AKP iktidarında toplumsal yönelimin bir tür göstergesi niteliğinde olduğunu öne sürüyor.

Serbest yazıların bir başkası, Erbakan’ın anma töreninin Murat Aydın’a düşündürdüğü siyasal pratiğe ilişkin görüşleri içeren yazı. Gülgün İncirci Kıran ise makalesinde, “COVID-19 meslek hastalığı sayılmalı” tezi eşliğinde bu çerçevede pandemi dönemine yönelik olarak acilen yapılması gerekenleri dikkatlere sunuyor. Nihayet Mustafa Akın Özerdem demokratik yönetimlerin birincil özelliklerinin “bütçe yapma hakkı” olduğu gerçeğinden hareketle bu sürece katılım konusunu ele alıyor. “Sosyal Demokrasi yazıları” bölümünde yalnızca bir tek yazımız var: Gazi Zorer’in, ülkemiz sosyal demokrasisinin siyasal arenada tek kitlesel temsilcisi olan CHP ile ilgili sorunlara ve bunlara yönelik çözümlere odaklanan makalesi.

Gelelim kendi sorunlarımıza… Saptadığınız üzere dergimizi her seferinde gecikerek çıkarabiliyoruz. Hele bu kez rötarımız bir ayı geçti. Bunun nedeni, inanınız ki, tembellik etmemiz değil; ancak bu dönemde, eskiden yüz yüze en çok bir iş gününde verdiğimiz kararları şimdi uzun telefon görüşmeleri ve yazışmalar sonucunda belki bir haftada ancak verebiliyoruz. Dolayısıyla, bu yılın ikinci yarısından itibaren –pandemi dönemi sonuna kadar- üç ayda bir çıkabileceğiz. İçerikten özveri göstermektense, sizlere bir süre daha seyrek ulaşmayı kabullenmek zorunda kalıyoruz. Anlayışla karşılayacağınıza inanıyoruz.

Tüm okurlarımıza sağlık, direnç ve olabildiğince mutluluk dileriz.

İçindekiler

Salgında Sosyal Devlet Olmak ve Ekonomi
Ahmet Oğuz DEMİR


Sorun Para Politikasının Ötesinde
Metin ÖZDEMİR

COVID-19 Döneminde Türkiye’de Kadın ve Genç İşgücünün Görünümü
Deniz BEYAZBULUT
Zeynep KANDAZ

Salgın Sonrasının Ekonomik ve Politik Koşulları Sosyal Demokrasiyi İşaret Ediyor
Mehmet Şakir ÖRS

Neoliberalizmin Krizi Refah Rejimleri ve Laiklik
Cem Okan TUNCEL

Derinleşen Yoksulluğun Azaltılmasında Yerelden Çözümler:
Kapsayıcı Yerel Yönetimler, Yoksulluk ve Dirençlilik Karşısında Güçlü Bir Alternatif Sunuyor
Şengül ALTAN ARSLAN

COVID-19 Diktatörlüğü!
Gürkan Haydar KILIÇARSLAN

Söyleşi: CHP Genel Sekreteri
Doç. Dr. Selin Sayek BÖKE

Zavallı Ülkem
Aydın CINGI

Başkaldırı
A. Babür ATİLA

Bir Sosyal Psikolojik Mesele Olarak İstanbul Sözleşmesi
Hilal GENÇAY

Erbakan Anmasının Düşündürdükleri…
Murat AYDIN

COVID-19 Meslek Hastalığı  Kabul Edilmelidir
Gülgün İNCİRCİ KIRAN

Uzaktan Hükümet Olunur, Yerelden Yöneti(şi)lir
Mustafa AKIN ÖZERDEM

CHP’de örgütsel sorunlar  ve çözüm
Gazi ZORER