176219

SD Dergi 121/122 Çıktı: “Kurumlar Yıkıma Uğratılırken…”

Sunuş

Değerli okurlar,

Bu sayıdaki eksiklerimizi, baştan belirtmiş olalım, kaç aydır yaptığımız üzere yine pandeminin sırtına yükleyeceğiz. Gerçekten de dergiyi, birbirimizle hiç bir araya gelmeksizin oluşturabilmek kolay olmuyor; eskiden kararları yüz yüze çabucak verip uygulayıverdiğimiz “güzel” günleri dergiyi yaparken daha da çok arıyoruz.

Önce bu sayıda bulamayacaklarımızı açıklayayım: SODEVMONİTÖR yok ve de artık belki ancak ara sıra olacak; bir de, her sayının sonunda sunduğumuz “Sosyal Demokrasi Tartışmaları” bağlamında bu kez hiçbir yazı yer almıyor.

Derginin başlığı aslında içeriğini de yansıtıyor. Toplum, tüm kurumlarıyla birlikte yıkıma uğratılıyor. Eldeki sayının esasını da, tek tek Cumhuriyet kurumlarının tahrip edilme süreçlerini dikkatlere sunan makaleler oluşturuyor. İlk sıraya Aydın Cıngı’nın, yıkım yöntemlerini ve bunların her bir kurum bünyesindeki etkilerini ele alan kapsayıcı nitelikli yazısı kondu. Bir sonraki makalede Babür Atila, “Türkiye Cumhuriyeti” ile “Şahsım Devleti” ilintisini metaforlarla somutlaştırarak ortaya koyuyor.

Bu iki genel anlatım içeren yazıyı okurlara, en önemli kurumların mevcut iktidar tarafından çökertilme çabalarını sunan makaleler izliyor. Bunların ilk üçü, Mehmet Durakoğlu’nun hukukun, temel kavramları ile ve baro gibi kurumlarıyla çökertilişini; Emre Özdemir’in ülkenin diplomasi üreten ve uygulayan kadrolarının darmadağın edilerek dışarıda itibarının yok edilişini ve Türker Ertürk’ün Cumhuriyet’in en güvenilir kurumu olagelmiş Türk Silahlı Kuvvetleri’nin altının üstüne getirilişini özetleyen makaleleri.

Daha sonra Nevra Akdemir, ülkeyi sayılar aracılığıyla betimleme işlevine sahip TÜİK’in nasıl halkın güvenmediği bir kurum konumuna getirildiğini; Sezen Bayhan, eğitimin, kurumları ve yapısı tahrip edilerek geleceğimizin ne ölçüde karartıldığını anlatıyor. Tezcan Karakuş Candan, iktidarın, rant planlarını engelleme çabalarından yakındığı TMMOB’yi yıpratma çabalarını açıklıyor. Onur Çeçen, sağlık sektörüne vurulan darbeleri gazete kupürleriyle belgeleyerek sergiliyor.

İkinci bir bölümde Türkiye’nin anayasal ve yönetimsel yapısını inceleyen ve bu alandaki arayışları ele alan iki yazı yer alıyor. Ahmet Özer, gelecekteki anayasal çerçeveyi incelerken; Murat Aydın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni ve Cumhur İttifakı’nı gözden geçiriyor.

Bu sayıdaki söyleşimiz çok güncel bir konuda: Arkadaşımız Ece Öztan, Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Gülhan Türkay’a yönelttiği sorular ve aldığı yanıtlarla Boğaziçi Üniversitesi’nde tepkiler yaratan “rektör atama” sürecinin baştan sona gözler önüne serilmesine yol açıyor.

Son üç yazımız diğerlerinden bağımsız bir grup oluşturuyor. Bunların ilkinde, İşçi Partisi’nin Brexit sürecinde ve COVİD-19 bağlamındaki rolü, Selin Bucak tarafından irdeleniyor. Funda Toker ise bizi pandemiyle ilgili aşı türleri konusunda teknik ayrıntıya da girerek bilgilendiriyor. Son yazıda da Ayşe Öztürk’ün, çoğunluktan farklı düşünme ile eğitim ve felsefe ilişkisini ele alan görüşleri var.

Yıllardır her “Sunuş”un sonunda sizlere önümüzdeki iki ay için iyi bir şeyler diler dururum. Genellikle pek isabet kaydedemiyorum; pek azı tutuyor. Bıkmayıp bu kez de yine size iyi dilekler sunayım: Pandemi aşı yapılıp bitme, iktidar da seçim yapılıp gitme sürecine girsin!

İçindekiler

Büyük Yalanlar ve Toplumun Tüm Kurumlarıyla Çökertilmesi
Aydın CINGI

Repubblica
A. Babür ATİLA

Hukuksuzluk Geleceğe Taşınamaz
Mehmet DURAKOĞLU

Hariciye’nin Dış Politikanın Haricinde Kalışı
Emre ÖZDEMİR

Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki Tahribat
Türker ERTÜRK

TÜİK İstatistiklerinde “Bir Tuhaflık Var“
Nevra AKDEMİR

Seçici İhmal ve İstikrarsızlaştırma Yoluyla Kamusal Eğitimin Tahribatı: Neoliberal-Muhafazakar Dönüşüm
Sezen BAYHAN

TMMOB Her Hal ve Şart Altında Kendisini Yeniden Üretecek Potansiyele, Birikime ve Köklü Bir Geleneğe Sahiptir
Tezcan KARAKUŞ CANDAN

“Tıp Bir Sosyal Bilimdir ve Politika Büyük Ölçüde Tıptan Başka Bir Şey Değildir” 
Onur ÇEÇEN

Yeni Anayasa Nasıl Yapılmalı ve Ne İçermeli?
Ahmet ÖZER

Bir İktidar Hikayesi:  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı
Murat AYDIN

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (ÜNİVDER) Başkanı Prof. Dr. Gülhan Türkay Hoştürk  ile Söyleşi

İngiltere’de Brexit ve Covid Sonrası İşçi Partisi’nin Rolü Daha Büyük Önem Kazanmaktadır
Selin BUCAK

COVID-19 Pandemisinde Tüm Dünya Güvende Olmadan Hiç Bir Birey Güvende Değildir
Funda TOKER

“Yılın En Marjinal Öğretmeni” Seçilmek
Ayşe ÖZTÜRK

Kitap Tanıtımı