freedom-1886402

SD Dergi 119/120 Çıktı: “İkinci Yüzyıla Doğru, Bilinçle…”

Kasım-Aralık sayısını sizlere, yılın ancak son günlerinde ulaştırabiliyoruz. Son zamanlarda her eksikliğe bahane diye sunulan “pandemi dönemi” sorununu burada da devreye sokup bu gecikmeyi de yine COVID-19 musibetinin sırtına yıkalım.

Dergi, Ertan Aksoy’un -daha önce kamuoyuna da sunmuş olduğu- “İşsizlik raporu” ve sayısal verilere ilişkin yorumları ile başlıyor. Aslında çok daha geniş kapsamlı olan araştırma dergide özet olarak veriliyor.

Araştırmayı izleyen ilk bölümde ülkenin “müzmin” sorunlarını ele alan genel kapsamda makaleler var. Bunların ilkinde Mehmet Kabasakal, Türkiye’nin gereksindiği yeni ve demokratik bir “Anayasa”nın hazırlanış sürecine ve içeriğine ilişkin öneriler sunuyor. Hemen sonra İzzettin Önder, ülkenin yaşadığı travmaların etkisinden sıyrılmasının tek yolunun –kendi deyimiyle- “reset”lenmesi olduğunu öne sürüyor. Ercan Karakaş ise değişimin, bir ihtiyaç olmanın ötesinde, yurttaşlar için bir motivasyon ve umut kaynağı olduğunu belirliyor. Bir tür edebi “deneme” olarak nitelenebilecek özgün yazısında Babür Atila, AB üyeliği düşümüzü anımsattıktan sonra Özal döneminde girmiş olduğumuz neoliberal yolun öyküsünü işliyor.

En çok sayıda makalenin yer aldığı ikinci bölümde, bütünüyle İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi konusuna odaklanıldı. İlk yazıda Yüksel Taşkın yoksulluğun panzehiri olarak güçlü bir sosyal devlet kavramını irdeliyor. Sosyal devlet ile doğrudan bağlantılı olan vergi ve halkın taleplerini özgürce dile getirdiği ortam da Ozan Bingöl’ün ele aldığı konular. İhsan Kamalak, güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem ile siyasal partilerin yapıları arasındaki ilişkiyi gözden geçiriyor. Ece Öztan, “İkinci Yüzyıl”ın tasavvurumuzdaki parlamenter sisteminde kadının varlığını güçlendirme yol ve yöntemlerini uluslararası kıyaslamalar ışığında inceliyor. Beyannamenin 12. maddesinde ele alınan yerel yönetimleri konu edinen Tarık Şengül, bu bağlamda “merkez-yerel” dengesi üzerinde duruyor.

Önceki sayımızda yer ayıramadığımız kültür ve sanat alanında bu kez iki makale sunuyoruz. İlkinde Funda Lena, “İkinci Yüzyıl”da ülkemizin kültüre ilişkin vizyonunu ve her yurttaşa erişim sağlama amacına dönük örgütlenmesini ele alıyor. İkincide ise Vecdi Sayar, sanatın demokratikleşme sürecinin pandemi koşullarında da sosyal demokrasi anlayışına dönük yönelişlerini sergiliyor. “Beyanname” ile doğrudan bağlantılı son makalede İlkay Girgin Erdoğan, başlığıyla içeriği bizzat özetliyor: “Zengin kaynakların Yoksul Bekçileri Olmamak İçin Ekosistem Hakkı…”

Eldeki sayının söyleşisi, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ile gerçekleştirildi. Bu söyleşide Başkan, pandeminin aşamalarına ve aşılamanın süreçlerine ilişkin son derecede aydınlatıcı bilgiler vererek zihinlerimizde oluşmuş soru işaretlerinden birçoğunu gideriyor.  

Serbest yazılar bölümünde Gaye Usluer, her zamanki sakin ama vurucu biçemiyle, sosyal devletin  pandemi ortamında farklı toplumsal kategorilere yönelik olarak üstlenmesi gereken işlevleri anımsatıyor. Aydın Cıngı, Trump’ın yenilgisinin dünyanın kendine benzer popülist otokratları ve bu yenilgiyi bir kısım partilisiyle birlikte kabullenemeyişinin ABD kurulu düzeni açısından etkilerini irdeliyor. Özgün Biçer, toplumsal cinsiyet eşitsizliği temelinde “teknoloji-şiddet” ilişkisine odaklanıyor. Bölümün sonunda, Ferlal Örs ve Şakir Örs tarafından yazılıp kısa süre önce yitirdiğimiz usta yazar ve “iyi insan” Bekir Coşkun’un farklı özelliklerine dikkat çeken ve onu bir kez daha saygıyla anmamıza olanak sağlayan makale var.

Sosyal Demokrasi bölümünde ise Cihan Aydın okurun dikkatine, sosyal demokrasi perspektifinde farklı bir dünya tasavvurunu, tarihsel gelişmeler çerçevesinde getiriyor.

Sosyal Demokrat Dergi ailesi olarak hepinize, hem salgından hem de tüm sosyal hastalıklardan kurtulmuş yeni bir yılda sağlık ve mutluluk dileriz.

İçindekiler

SODEVMONİTÖR: İşsizler Raporu
Ertan AKSOY


Türkiye’nin Yeni Anayasa İhtiyacı
Mehmet KABASAKAL


Ülkenin Resetlenmesi
İzzettin ÖNDER


Demokrasiye Geçişin Yolu
Ercan KARAKAŞ


AVRUPA-LI-LAŞ-TI-R-ABİL-Dİ-K-LERİ-M-İ-Z-DE-N-Mİ-SİN-İZ?
A. Babür ATİLA


İktidarın Yoksulluğu Derinleştiren Politikalarına Yanıtımız Güçlü ve Hak Temelli Bir Sosyal Devlettir
Yüksel TAŞKIN


İkinci Yüzyıla Çağrıda Vergi Sorunu
Ozan BİNGÖL


Güçlü Demokratik Parlamenter Sistem Demokratik Siyasal Partiler İster
İhsan KAMALAK


Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Kadınlar Açısından Nasıl Bir Parlamento Görmek İstersiniz?
Ece ÖZTAN

İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’nde Yerel Yönetimler
Tarık ŞENGÜL


Cumhuriyetin II. Yüzyılına Girerken Nasıl Bir Kültür Politikamız Olmalı?
Funda LENA


İkinci Yüzyılda Sanat ve Demokrasi
Vecdi SAYAR


“Zengin Kaynakların Yoksul Bekçileri” Olmamak için “Ekosistem Hakkı”nı Savunuyoruz
İlkay GİRGİN ERDOĞAN


Söyleşi: Türk Eczacıları Birliği Başkanı
Erdoğan ÇOLAK


COVID-19 ve Sosyal Devletin İşlevi
Gaye USLUER


Dünyada Trump Sonrası Siyasal Ortam
Aydın CINGI


Teknolojinin Kadına Yönelik Şiddetle Ne İlgisi Var?
Özgün BİÇER


Toplumsal Gazetecilik – Köşe Yazarlığı ve ‘Toplumun Vicdanı’ Olmak
Ferlâl ÖRS
Mehmet Şakir ÖRS


Sosyal Demokrasi Perspektifinde Farklı Bir Dünyada Yaşamak Mümkün mü?
Cihan AYDIN