high-angle-view-of-human-hand-planting-fresh-young-plant-into-soil

SD Dergi 117/118 Çıktı: İkinci Yüzyıla Doğru Umutla | 97. Yılında Cumhuriyet Direniyor…


Dergimizi pdf formatında indirmek için tıklayınız.

Online dergimizi okumak için tıklayınız.

Değerli okurlar,

Sosyal Demokrat Dergi bu sayısına SODEVMONİTÖR ile başlamıyor. Ancak kalıcı bir format değişikliğine gitmiş değiliz. Bu sayıda, geleceğe “umut” ile bakalım istedik; dolayısıyla CHP’nin “2. Yüzyıla Çağrı Beyannamesi”ni hemen başta okurun dikkatine sunduk. Gelecek sayıda SODEVMONİTÖR, sizlere tam da söz konusu beyannamenin içeriğine ilişkin bir araştırmanın sonuçlarını sunacak.

İlk bölümde sunduğumuz yazıların çoğu “2. Yüzyıla Çağrı Beyannamesi “ ile ilintili. Beyanname’nin içerdiği 13 maddenin özetini izleyen üç makalenin ilki, Selin Sayek Böke’nin, ülkenin mevcut durumunu ortaya koyan ve Cumhuriyetin 2. yüzyılına ilişkin beklenti ve umutlarımızı söz konusu beyanname bağlamına oturtan yazısı. Şule Özsoy Boyunsuz, parti sistemlerini ele alarak Türkiye’de vücut bulmuş olan hegemonik siyasal yapıdan güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş yol ve yöntemlerini sergiliyor. Bir sonraki yazıda Ceren Sözeri, özgürlükten yoksun ülke medyasını tüm öğeleriyle gözden geçiriyor.

Yine ilk bölümde sunulan diğer üç makalenin ilkinde Mehmet Şakir Örs, günümüzün durum saptamasını ayrıntılarıyla yapıp çıkış yollarını CHP ile ilişkilendirerek araştırıyor. Ercan Karakaş, dünyaya ve ülkemize göz atarak “Demokrasi İttifakı” kavramı üzerinde duruyor. Bölümün son yazısında ise Babür Atila, kazanı patlatma aşamasına varan baskı ortamından çıkışa ilişkin umut yeşertiyor.

Bu sayıdaki röportaj, değerli siyasal iletişim uzmanı Gülfem Saydan Sanver ile yapıldı. Bizi, kendisine yöneltilen sorular çerçevesinde, pandemi süreci ile iletişim ve siyaset arasındaki ilişkiler konusunda aydınlattı; sonuçta “umut” temelli bir iletişim stratejisi önerisi getirdi.

Bir sonraki bölümde yer alan yazılar “pandemi-korku-umut” üçlemesine değiniyor. İlk makalede Mehmet Türkay, salgın koşullarının sermaye ve baskıcılık lehine nasıl kullanılabildiğini özetle dikkatlere sunuyor. Tansu Özcan, makalesinde, korku siyaseti ile Türkiye’deki “öteki” kavramını gözler önüne seriyor. Ahmet Özer’in uzunca yazısı, toplumda korona dönemi sonrasında meydana gelebilecek farklı senaryoları gözden geçiriyor. Feyza Ak Akyol’un makalesi, pandemi ve karantina döneminde artan toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine odaklanıyor.

Yukarıdaki sınıflandırmaya sokmadığımız “bağımsız” ve “somut” nitelikli yazıların ilki, Emre Özdemir’in AKP dış politikasına ilişkin makalesi. Yazar, ülkeyi tüketip kendisi de tükenen bu politikayı, Yunanistan ile ilişkiler bağlamında ve somut örmekler ışığında açıklıyor. Ece Öztan ise yetişkin eğitimi, kent hakkı ve kamucu seçenekler konularını, İBB’nin düzenlemiş olduğu bir çalıştayda edindiği izlenimler ve İSMEK örneği bağlamında irdeliyor.

Her sayıda olduğu gibi, son bölümde yer verilen Sosyal Demokrasi Tartışmaları iki makale içeriyor. İlkinde Aydın Cıngı, sosyal demokrasinin bugün içinde bulunduğu olumsuz koşulları ve olası çıkış yollarını arıyor. İki Alman yoldaşın, Tamer İlbuğa tarafından Türkçeye çevrilmiş ortak makalesi, özünde bir Batı Avrupa ürünü olan sosyal demokrasinin, bu kıtadaki günümüz koşullarını ele alıyor.

Derginin sonunda, SODEV başkan ve yöneticilerine yöneltilmiş iftira niteliğinde ifadeler içeren bir kitabın yazar, editör ve yayıncısına verilen yanıt ve SODEV Başkanı’nın kurumsal dayanışma oluşturan yoldaşça açıklaması bulunuyor.

Bir yandan COVID-19 salgınının, diğer yandan umutsuzluk salgınının kuşattığı toplumsal umutsuzluk ortamının, kuşkusuz ki, bir süre sonra dağılacağını unutmayalım. Ne zaman mı? Falcı jargonuyla açıklarsak, üç vakte kadar; ama kesinlikle üç yıla yani 2023 yılına kadar.

Mevcut iktidar, dünyamızı karartarak bir yandan da zihnimizi aydınlatıyor; bilincimizi ışıtıyor. “Cumhuriyetimizin değerini AKP iktidarı sayesinde daha iyi anladık” desem, çok mu paradoksal olur? Haydi, bu yılın da sonu geliyor! Enseyi karartmayalım; çalışalım.

İçindekiler

Sunuş

İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi

İkinci Yüzyıl
Selin SAYEK BÖKE

Türkiye İçin Hükümet Sistemi Tercihi
Şule ÖZSOY BOYUNSUZ

Yeni Bir Medya Düzenine İhtiyaç Var ama Nasıl?
Ceren SÖZERİ

CHP, İktidara Nasıl Yürüyebilir?
Mehmet Şakir ÖRS

Gerçek Demokrasiyi Kurmak
Ercan KARAKAŞ

Kazan Patlamadan…
A. Babür ATİLA

Söyleşi: Gülfem SAYDAN SANVER

Salgın, Siyaset ve Muhtemel Karşı Duruşlar Üzerine
Mehmet TÜRKAY

Panoptik Model Bağlamında Korku Siyaseti
Tansu ÖZCAN

Korona Sonrası Dünya Nasıl Olacak?
Ahmet ÖZER

COVİD-19 Etkisinde Karantina Döneminde Artan Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri
Feyza AK AKYOL

Türkiye – Yunanistan: İki Millet, Tek Coğrafya ve AKP’nin Tükenmiş Dış Politikası
Emre ÖZDEMİR

Yetişkin Eğitimi, Kent Hakkı ve Kamucu Alternatifler
Ece ÖZTAN

Sosyal Demokrasinin Düşüşü ve Olası Çıkış Yolları
Aydın CINGI

Sosyal Demokratik Bir Gelecek İçin Yeni Öneriler
Jonas Freist-Held
Maximilian Krahé

SODEV’den Açıklama