quarantine-4981011

SD Dergi 115/116 Sayısı Çıktı: Ağır Yaz | İşsizlik ve Diğerleri

Dergimizi pdf formatında indirmek için tıklayınız.

Online dergimizi okumak için tıklayınız.

Değerli okurlar,

COVID-19 salgını ve –biraz da- yaz rehaveti dolayısıyla, bu sayımızı, sizlere epey gecikerek ulaştırabiliyoruz. Dosya konusu olarak çok önceden “işsizlik” temasını saptamıştık. Ancak iktidar, kamuoyunun tüketimine hemen her gün yeni bir gündem saptırıcı sorun sunduğundan, dosya konumuzun -yani işsizliğin- ötesinde de farklı sorun işleyen çok sayıda yazımız var.

Dergiye, her zamanki gibi, yine dosya konusunu kamuoyu yoklaması aracılığıyla sayılara döken bir SODEVMONİTÖR ile başlıyoruz. Bu ilk bölümde, dört adet işsizlik eksenli yazımız var. İlk ikisi konuyu genel içeriğiyle çevreliyor. Oğuz Demir, dünyada ve ülkede istihdam sorununu ve işsizliğin pandemi süreci ile ilişkisini kapsayıcı bir bakış yoluyla ele alırken; Mustafa Özel, ülkemizde sosyal bir facia boyutu edinen işsizliği rakam rakam ortaya döken yazısını ironi ile süslüyor. Her alanda mağdur konumuna itilen kadınların, Tuba Torun’un satırlarından, işsizlikte de –ne yazık ki- önde gelen toplum kategorisi olduğunu anlıyoruz. İstihdam sorununa ilişkin son makalede Aytül Fırat, işsizliğin akademi dünyasında ve özellikle de vakıf üniversitelerinde yaptığı tahribatı konu ediniyor.

Bu ilk bölümü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yapılan bir söyleşi izliyor. Bu çerçevede, Başkan’ın bir yandan yok edilmeye çalışılan İstanbul’u korurken diğer yandan da ona yeni değerler katma çabalarına ilişkin sorularımıza yanıtlar buluyoruz.

İkinci makale kümemiz, iktidar tarafından tamamen yoktan yaratılan gündeme odaklanıyor. Bu bölümün girişinde Aydın Cıngı, söz konusu yapay gündem unsurlarını, sonuçlarıyla birlikte ve biraz da mizaha sığınarak ele alıyor. Onu, iki yetkin hukukçunun son derecede aydınlatıcı birer makalesi izliyor. Bunların ilkinde İsmail Emre Telci, Ayasofya’nın hangi “hukuksal temele” dayanılarak müzeden camiye dönüştürüldüğünü; ikincisinde ise Başar Yaltı, iktidarın barolara ilişkin “içler acısı” tasarrufunun hedefini ve avukat camiasının bu tuzağı bir olasılıkla etkisizleştirme yollarını açıklıyor. Bölümün son yazısında Ece Öztan, iktidarın meslek örgütlerine karşı verdiği amansız “had bildirme” mücadelesini somut biçimde sergiliyor. 

“Tek adam rejiminin aman vermez karşıtlığı keşke meslek örgütleri ile sınırlı kalsa” dedirtecek bir üçüncü bölümde, iktidarın “kadınla mücadelesi” ele alınıyor. Gizem Bilgin Aytaç, söz konusu mücadelenin, başta İstanbul Sözleşmesi, örneğin CEDAW gibi uluslararası sözleşmelerle kadınlara sağlanmış hakların, iktidarı adeta “rahatsız” ediyor olmasının sonucu olduğunu saptıyor. Bu makaleyi izleyen “Kızkardeşlerime Mektup”, iki kadın arkadaşın aralarındaki iç dökmeyi genişleterek kendilerine açtıkları dijital avludan kızkardeşlerine seslendikleri bir mektup. Kişisel olanın politikliğini gözler önüne seren, pandemi döneminin, kadınlar açısından ne anlama geldiğine ilişkin bir kayıt tutma çabası. Özgün Biçer’in makalesi, kadına karşı toplumda hele son dönemde dalga dalga yayılan şiddetin pedagojik temellerine ışık tutuyor.

Serbest yazıların ilk ikisi pandemi konusuna yönelik. Mehmet Şakir Örs’ün makalesi, pandemi sonrası süreçte oluşabilecek toplumsal düzene ilişkin ilginç bir görüş üretimi içeriyor. A. Babür Atila, yine pandemi sorununa dönük ve -şahsen tümüyle katılamadığım öğeler içermekle beraber- çok lezzetle ifade edilmiş görüşlerle süslü bir yazı sunuyor.  Son makalede okur, Murat Aydın’dan Erdoğan ve AKP ekseninde yapılmış önemli ve açıklayıcı bir siyasal analiz buluyor.    

Sosyal Demokrasi Tartışmaları bölümümüz, bu sayıda, ilki kuramsal ama ikincisi somut bir olguya dönük iki yazı içeriyor. Mustafa Akın Özerdem, günümüzün küresel düzeni çerçevesinde yitip giden dayanışma bilinci ekseninde görüş üretiyor. İkinci ve son yazıda Zeynep Altıok Akatlı, iktidarın yarattığı sorunlardan oluşan yapay gündem yüzünden üzerinde az konuşulan; ama, bizzat katılımcısı olduğu CHP 37. Olağan Kurultayı’na ilişkin izlenimlerini naklediyor. Eldeki derginin hazırlanma sürecinde daha çok şey oldu. Öncelikle, döviz yerinde durmaz oldu ve hemen arkasından bilmem kaçıncı kez bir yerlerde enerji kaynağı bulundu. Bu konu da kamuoyunu, kuşkusuz ki, birkaç gün meşgul edecek. Sonra ortaya, yine farklı bir gündem saptırıcı konunun atılacağına güvenebilirsiniz. Maksat, bakışların işsizlik ve geçim sorununa odaklanmaktan alıkonulması!

İçindekiler

SODEVMONİTÖR:
Türkiye’de İşsizlik Araştırması
 

Sağlık Krizinden İstihdam Krizine
Ahmet Oğuz DEMİR

Uçuş
Mustafa ÖZEL

Bir Kalkınma Engeli Olarak “Kadın İşsizliği”
Tuba TORUN

Yükseköğretime  Salgınla Gelen Fırsatlar ve Vakıf Üniversitesi Emekçilerini Bekleyen İşsizlik
Aytül FIRAT

Söyleşi: İBB Başkanı Ekrem İMAMOĞLU

AKP Öncesinde Dumanla Haberleşmiyor muyduk?
Aydın CINGI

Ayasofya Kararı ve Cumhuriyet Hukukunun İlgası
İsmail Emre TELCİ

İktidar ve Meslek Kuruluşları
Başar YALTI

​“Had bildiricilik” ve Siyasetsizlik: Meslek Örgütleri ile Mücadelede Varılan Yer
Ece ÖZTAN

İstanbul Sözleşmesi; Küreselden Yerele Şiddete Karşı Kadınların Özgürleşmesi
Gizem Bilgin AYTAÇ

Kızkardeşlerime Mektup

Erkekler Neden İtiraz Etmez!
Özgün BİÇER

Korona Distopyasını Yeni Bir Toplumsal Düzen Ütopyasına Dönüştürmek
Mehmet Şakir ÖRS

Medeniyet Dediğin Tek Dişi Kalmış Canavar
A. Babür ATİLA

Erdoğan’ı, “AKP’yi” Yeniden Düşünmek…
Murat AYDIN

Dayanışma Bilinci
Mustafa Akın ÖZERDEM

CHP Kurultayının Ardından
Zeynep ALTIOK AKATLI