5ec420cb3f737072dc5504e2

SD Dergi 113/114: Covid-19’un Gölgesinde…

Dergimizi pdf formatında indirmek için tıklayınız.

Online dergimizi okumak için tıklayınız.

Değerli okurlar,

Sosyal Demokrat Dergi’nin Mayıs-Haziran 2020 sayısı neredeyse bütünüyle pandemi konusuyla ilgili. Yazılar hep aynı sorunun farklı yönlerine ve etkide bulunduğu farklı kesimlere odaklanıyor. Yine de yazıları belli temalara göre farklı alt bölümlerde toplama ihtiyacı duyduk. Önce, geleneksel SODEVMONİTÖR araştırmamız ile kamuoyunun pandemiye yaklaşımının sayısal değerlendirmesini sunduk.

Birinci bölümde, salgına ilişkin genel ve kuramsal nitelikli yazılar yer aldı. Bunlardan ilki, Mustafa Koçancı’nın yine bir araştırmaya dayalı olup salgının, yaşamın önemli kurumlarına ilişkin kamuoyu bakışını etkileyen algıları yansıtan makalesi. Onu izleyen yazıda Nuriye Akev, salgınlara ve insanın bunlara karşı veregeldiği savaşımları tarihsel bir perspektif içinde ve bilimsel açıklamalar eşliğinde anlatıyor. Bu bölümün son yazısında Ertan Aksoy, dünyanın can derdinde olduğu bir süreçte, bizimkilerin de içinde bulunduğu bir kesim yönetici sınıfının kapitalizmi kurtarma ve krizden kendilerine fırsat çıkarma çabalarını sergiliyor.

Bu sayımızda söyleşi, iyi bir siyasetçi ve yetkin bir hekim olan Gaye Usluer ile yapıldı. Usluer, her iki ihtisas alanı olan siyaset ve tıbbın pandemi dönemindeki etkileşimini ve bu bağlamda gerekli yaklaşımları açıkladı.

İkinci bir makale kümesinde, yine COVID-19 bağlantılı olan ve dış dünyanın durumuna yönelik bilgiler içeren yazılar sunduk. Bunların ilki, AB içinde pandemi yüzünden kriz çıktığını ama bunun belki de AB’nin yenilenmesi için bir fırsata dönüşebileceğini açıklayan Kader Sevinç’in makalesi. İkinci yazıda Şule Bucak, salgının, Brexit ertesi İngiltere’sinde yarattığı etkileri sergiliyor ve bu ülkede pandemi sonrası döneme ilişkin perspektifler gösteriyor. Aydın Cıngı ise, tablolar ve somut veriler eşliğinde, otokratların, yönettikleri ülkelere çok zarar verdiklerini; buna karşılık rasyonel ve saydam yönetimlerin ve de özellikle demokrat kadınların kendi ülkelerini bu salgından az zararla çıkarmakta olduklarını gösteriyor.

Üçüncü bölüm, kuşkusuz ki yine COVID-19 bağlantılı ama birbirinde farklı spesifik konulara odaklanan makaleleri içeriyor. Yasemin Ahi, “Dayanışma Ağları” örneğini ele alıp bir felaketten, devletin umursamazlığına karşı yurttaş dayanışması üreterek toplumsal yarar çıkarılabileceğini saptıyor. Pandemi sürecinde emekçinin sağlığını dikkate almayan hatta ayrımcılığa varan uygulamalar Asalettin Aslanoğlu tarafından gözler önüne seriliyor. Özgün Biçer, “yaşam eve sığar evde kal” çağrısına kapitalizmin dinamikleri ve günümüzün verimlilik mottosu ve zaman algısı üzerinden yaklaşıyor. Mültecilerin salgın döneminde sağlık hakları ve sağlığa erişim olanakları, Deniz Mardin’in, makalesinde yetkinlikle işlediği konu. Elmas Arus, yazısında, Romanların, salgın yüzünden daha da ağırlaşan yaşam koşullarını ele alıp bu alanda benimsenmesini gerekli gördüğü önlemleri açıklıyor. Pandeminin, bakım ve ev emeğine olan ihtiyacı arttırmasının yanı sıra hanelerde ve iş piyasasında kadınlar için içerdiği riskler ve güçlükler Ece Öztan’ın incelediği sorunlar.

Aynı bölümde daha sonra Rasim Şişman’ın yazısı, COVID-19’un belediyecilik anlayışına getirdiği yeni kavramlara odaklanıyor. Funda Lena, salgın döneminde kültür ve sanat sektörlerinin uğradığı olumsuz etkilerde ve bunların finansal açıdan bir ölçüde giderilme yöntemlerinde yoğunlaşıyor. Emrah Cebecioğlu, mali enstrümanların korona döneminde sistematik biçimde işveren lehinde kullanıldığını ve ”paket”lerin içinden çalışana bir şey çıkmadığını gösteriyor. Orhan Sarıbal’ın makalesi, gıda egemenliği ve krizine ilişkin sorunları değerlendiren görece bağımsız bir yazı olmasına rağmen, pandeminin etkilerine de işaret etmesi bakımından pandemi ile ilgili yazılar arasında yer alıyor. Aslında gıda egemenliği ve AKP’nin Türkiye tarımına verdiği zarar bağımsız bir dosya konusu olmayı gerektirecek önemde bir mesele.

“Sosyal Demokrasi tartışmaları” bölümümüzde, Ergin Yıldızoğlu’nun Sosyal Demokrasi’ye ilişkin olarak, genel görüşlerini ve özellikle de COVID-19 sonrası perspektiflerini dikkate sunan ufuk açıcı makalesini sunuyoruz. Bu bölümde ayrıca Emrah Aslan, CHP’nin son yerel seçimlerdeki başarısını, 1970’lerdeki başarılı sol belediyecilik geleneği ile ilişkisi üzerinden değerlendiriyor.

Saptayacağınız üzere, okuyacak çok şey var. Benim de içinde bulunduğum bir yurttaş kategorisinin de “teorik olarak” çok zamanı var. Okumaya koyulalım ve kısa dönemde hem salgının sonuna hem de ülkemizin geleceğine ilişkin umutlarımızı beslemeyi sürdürelim.

İçindekiler

SODEVMONİTÖR: Mayıs Ayı Gündem Araştırması

Araştırma-Corona Salgınında Evinde Kalan Türkiye: Toplumsal Kurumların Algılarına İlişkin Değişim
Mustafa KOÇANCI

Tarih ve Bilimin Işığında Salgınlar
Nuriye AKEV

Kapitalizm, AKP ve COVID-19
Ertan AKSOY

Söyleşi: Prof. Dr. Gaye USLUER

Korona Günlerinde Yeni Bir Avrupa Hayali Peşinde
Kader SEVİNÇ

COVİD-19 Salgını İngiltere’yi Nasıl Etkiliyor?
Şule ERTEN BUCAK

Pandemi Süreci; Otokrat Erkekler ve Demokrat Kadınlar
Aydın CINGI

Korona “Mesafeler”i ve Dayanışma Ağları
Yasemin AHİ

Tek Yol Örgütlenmek…
Asalettin ARSLANOĞLU

Yapacak Hiçbir Şey Yok, O Zaman Yapmayalım
Özgün BİÇER

Salgın Sürecinde Sağlık Hakkı ve Mülteciler
F. Deniz MARDİN

Roman Grupları Korona Virüs Sürecinde Neler Yaşıyor?
Elmas ARUS

Evler, İşler ve Güç(lük)ler
Ece ÖZTAN

COVID-19’un Kent Anlayışına Getirileri
Rasim ŞİŞMAN

Pandemi Süreci ve Sonrasında Kültürel Sektörlerin Durumu
Funda LENA

Covid 19 Pandemisinin Vergi ve Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri Açısından İşverenlere ve İşçilere Etkisi
Emrah CEBECİOĞLU

Pandemik Tehdit, Gıda Egemenliği ve Kriz
Orhan SARIBAL

Sosyal Demokrasinin Olanakları ve Sınırları
Ergin YILDIZOĞLU

31 Mart’ın Sonrası:Sosyal Demokratlar Tarihin Neresinde?
Emrah ASLAN