gettyimages-1206570795

SD Dergi 111/112 Çıktı: Koronalı Günlerde… Laiklik ve Bilimsel Eğitim

Dergimizi pdf formatında indirmek için tıklayınız.

Online dergimizi okumak için tıklayınız.

Değerli okurlar,

Geçen sayıda belirtmiş olduğum üzere, Türkiye gündeminin tek kapak konusuna sığmayacağını düşünerek bu sayıda “laiklik” ve ”eğitim” konularını işlemeye karar vermiştik. Ne var ki, bu arada ortaya bir virüs çıktı ve yalnızca Türkiye’yi değil tüm dünyayı tek gündeme sığdırdı. Dolayısıyla, dergimizin bu sayısındaki yazıların, -virüs öncesi yazılıp teslim edilenler dışında- hemen hepsi ya ele aldığı konuyu korona virüsü ekseninde işledi ya da virüsün yarattığı sorunlara bir ucundan değindi.

Bu kez dergi neredeyse bir kitap kalınlığında. Dosya konuları olan “laiklik” ve “bilimsel bilgi” dışında salt “korona”ya ilişkin olan ve serbest yazı bölümlerimiz var. Hemen açıklayayım; her iki kapak konusunu oluşturan yazıların da en başında Sosyal Demokrasi Dergi sorumlularına ait makalelerin yer alması, ne bir rastlantı ne de bir kayırma ürünü. Bunun nedeni, dergiyi düzenleyenlerin toplanan tüm yazıları önceden okuyabilmeleri; bu sayede onlar, gelen makalelerin içeriğini tamamlayıcı yönlere değinen kapsayıcı yazılar sunabilme ayrıcalığına sahip olabiliyorlar.

Laiklik bölümü, SODEVMONİTÖR araştırmasının sonuçları ve onların Ertan Aksoy tarafından yapılmış isabetli yorumları ile başlıyor. İlk makalede Aydın Cıngı inanç, din ve laiklik kavramlarını açıyor; bu alanda ülkemizdeki yaklaşımları ve salgın sonrası dönemi gözden geçiriyor. Mehmet Kabasakal, laiklik ilkesini devlet düzeninin bir parçası aşamasına getirene kadar Türkiye’nin bu bağlamda geçirdiği evreleri açıklıyor. Çiğdem Aydın ve Sevgi Adak, “laiklik-kadın” problematiği ekseninde, ilki çocuk yaşta evlilik ve ikincisi Diyanet sorunlarını yetkinlikle kağıda döküyorlar. Bu konunun son yazısında Zeynep Altıok Akatlı “laiklik yaşatır” başlığıyla diyanetin korona ile sınavını gözler önüne seriyor. 

Söyleşi bölümünde Taner Timur, dergimizi, laiklik alanında bir dizi kavramı netleştirici ve çok zihin açıcı bir katkı ile zenginleştiriyor.

“Eğitim” diye tasarladığımız bölüm, korona virüs günlerinde birtakım sorumluların gösterdiği tutum nedeniyle ve birbirimizle görüşemeden birbirimizi eğiteceğimiz gelecek günler perspektifinde “bilimsel eğitim” bölümüne dönüştürüldü. İlk iki yazı, Ece Öztan’ın uzaktan eğitim koşullarına ve eğitimin dijitalleşmesine; Burcu Meltem Arık’ın sayısal verilerle donanmış çevrim içi eğitime ilişkin kapsayıcı görüşlerini içeriyor. Hilal Kuşçul, düzenin, eğitim sürecinde de istihdamda da yer almalarına izin vermediği gençleri konu ediniyor. Canan Aratemur Çimen, müfredattan ve ders kitaplarından somut örnekler eşliğinde genç beyinlere kazınan çağdışı davranış kodlarını inceliyor. Vecdi Sayar, sanat eğitimini tarihsel bağlamına oturtarak irdeliyor ve günümüz öğrencilerinin bundan yoksun olmasının yaratacağı sorunlara dikkat çekiyor. Bölümün son yazısı, hukuk eğitiminin gereklerini uluslararası örnekleri kıyaslayarak sunan Banu Gün Öztürk’ten.

Salt korona virüsün ilerideki yansımalarını ele alan iki yazı var. Birincisi, Mehmet Şakir Örs’ün bu dönemin Türkiye siyasal yapısına getireceği “düzen sarsıcı” etkileri gözden geçiren makalesi. İkincisinde ise Özgün Biçer, korona günlerini toplumsal cinsiyet sorunu açısından çarpıcı biçimde ele alıyor.

Serbest yazılar bölümünde Selin Sayek Böke, korona krizini, sosyal eşitsizlikler bağlamında gözden geçirip sonuçta kamucu bir düzen benimseme gereğinin herkesçe anlaşılacağını öne sürüyor. Son dönemde sıkça görülen intiharların, yaşam koşullarının bireylerin ruhunda yol açtığı fırtınaların sonucu olduğunu Nuray Yılmaz dikkate getiriyor. Son olarak Nurcan Özkaplan, önümüzdeki dönemde daha sıklıkla gündeme geleceği besbelli olan “freelance” (frilens) çalışma biçimine ilişkin yaptığı bir çalışma sonuçlarını sergiliyor.

Dergimiz, Sosyal Demokrasi tartışmaları çerçevesinde, saygın siyaset bilimcilerden Sheri Berman’ın bir incelemesini Onur Alp Yılmaz’ın çevirisiyle ve Cezmi Doğaner’in, demokratik toplumlar bünyesinde sosyal demokrasiyi başta gelen seçenek olarak gören yazısıyla sona eriyor.

Bir mikroorganizma, bir süredir zaten açık hava hapishanesine çevrilmiş bulunan ülkemizi bu kez pek çoğumuz için gerçek bir hapishaneye dönüştürdü. Anlaşılan o ki, önümüzdeki ayları bazılarımız tümüyle, bazılarımız da çoklukla evde geçirecek. Bence, kendimizi yiyip içmeye vurmayalım; okuyup çalışalım. Herkese verimli günler dilerim.

İçindekiler

SODEVMONITÖR | Araştırma: Laiklik Algısı
Ertan AKSOY

Laiklik; İnancın Akılla ve Virüsle İmtihanı
Aydın CINGI

Laiklik, Demokrasi ve Türkiye
Mehmet KABASAKAL

Laikliğe Layık mıyız?
F. Çiğdem AYDIN

Diyanet, Kadınlar ve Türkiye’de Dini Alanın Genişlemesi
Sevgi ADAK

Laiklik Yaşatır
Zeynep ALTIOK AKATLI

Röportaj: Taner TİMUR
Laiklik ve Aydınlanma Üzerine

Eğitimin Uzaktan Hali Üzerine…
Ece ÖZTAN

Koronavirüs, Eğitimde Acil Durum ve Uzaktan Eğitim
Burcu Meltem ARIK

Ne Eğitim Sisteminde Ne de İstihdamda Yer Al(a)mayan Gençler
G. Hilal KUŞÇUL

Yeni Ders Kitaplarında İdeal Vatandaşlar: Erdem Timsali Erkekler
Canan ARATEMUR ÇİMEN

Sanat Eğitimi
Vecdi SAYAR

Hukuk: Geçmişten Bugüne Anlamı ve Eğitimi
Banu Gün ÖZTÜRK

Bu Sistem de, Bu Düzen de Değişmelidir
Mehmet Şakir ÖRS

Koronavirüs’ün Cinsiyeti nedir? Salgın Hastalıklara Toplumsal Cinsiyet Perspektifiyle Bakmak
Özgün BİÇER

Krizi Aşma Reçetesi: Sosyal ve Ekonomik Haklar
Selin SAYEK BÖKE

Ya Acı Çektiğini Kimse Bilmiyorsa!
Nuray TANYILMAZ

Türkiye’de Serbest(Frilens) Çalışma
Nurcan ÖZKAPLAN

Sosyal Demokratlar Dünyayı (Yeniden) Kurtarabilir mi?
Sheri BERMAN
Çeviren: Onur Alp YILMAZ

Demokratik Toplum ve Sosyal Demokrat Seçenek
Cezmi DOĞANER