RefugeeCrisis201529

SD Dergi 109/110 Çıktı: Göç ve Toplumlar: Suriyeli Göçmenler ve Türkiye

Dergimizi PDF ortamında okumak için tıklayınız.

Değerli okurlar,

Türkiye’nin gündemi her sayımızda tek bir dosya konusuna sığacak ölçülerin ötesine taşıyor. Nitekim elinizdeki dergide “göç” olgusu, dosya konusu olarak işlenmiş bulunmakla birlikte, “Kanal İstanbul” sorunu da istediğimiz ölçülerde yer ayıramadığımız bir konu oldu. Bu nedenle, gelecek sayıdan itibaren her dergide eşit ağırlıklı iki dosya konusu birden işlemeye karar verdik; kuşkusuz, aydınlatıcı nitelikli “serbest” yazılar baki kalmak koşuluyla.

Dosya konusuna ilişkin uzman yazılarının her biri “göç” denen sosyal olgunun spesifik bir yönünü irdelediğinden, temaya, genel bir yaklaşım sergileyen bir yazı ile girmenin uygun olacağı düşünüldü. Dolayısıyla ilk yazı Aydın Cıngı’dan “göçe genel bakış”. Onu, Polat S. Alpman’ın sınıfsal analizlerle donanmış aydınlatıcı makalesi izliyor. Gülay U. Göksel ise göçmen uyumunu bir tür demokratik adalet sorunu bağlamında ele alıyor.

Göçmen konusuna değinen diğer üç makale, belirli göçmen kategorilerinin farklı koşul ve ülkelerdeki durumuyla ilgili. Gökçe Gökçen, ülkemizdeki Suriyeli göçmen nüfusunu nicelik yönüyle de ele alarak inceliyor. Tolga Karagöz, Trump’ı ABD’nin Meksika sınırına duvar örmeye itecek yoğunluktaki Latin Amerikan göçünü gözden geçiriyor. Dosya konusu yazıları, A. Biriz Karaçay’ın insan kaçakçılığını ve göçmenlere ikilemler yaşatan entegrasyon sorunlarını inceleyen makalesi ile son buluyor.

Türkiye kamuoyunu en çok meşgul eden Kanal İstanbul sorunu Ece Öztan’ın klavyesiyle dile geliyor. Onu, İBB’nin düzenlediği atölye çalışmasına katılanlar da dahil olmak üzere, farklı alanlardan dört uzmanın görüşleri izliyor: Haluk Eyidoğan, P. Pınar Giritlioğlu, Sinan Logie, Sedat Tenker. Uzmanlar, Kanal İstanbul konusunu sırasıyla jeofizik ve afet; şehircilik ve hukuk; ekoloji; İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nın güvenliği açısından ele alıyorlar.

Bu sayıda söyleşi bölümümüzün konuğu, Sema Erder. Göç konusunda kuşakları aydınlatagelmiş olan Sema Erder, bu söyleşi çerçevesinde de okurlara son derecede bilgilendirici görüşler sunuyor.

Dış politikada iki yazı var. Osman Korutürk, dış politikamızın ne olması ve ne olmaması gerektiği hususlarını genel anlamıyla ve Ortadoğu politikamız özelinde kapsamlı biçimde sunuyor. Cem Yolbulan, bu yılın sonunda yapılacak başkanlık seçimleri perspektifinde, ABD’de bir süredir esmekte olan “sol dalga”nın kalıcılığını sorguluyor.

Serbest yazıların ilkinde, Melih Erdoğan’ın iktidarın maliye alanına “şeriatçılık/çift hukukluluk” sokuşturma çabalarını sergilediği makalesi okura “bu kadar da olmaz” dedirtecek nitelikte. O. Suat Özçelebi, “tek adam rejimi”ne aşama aşama gidiş sürecini derin bir vukufla açıklıyor. CHP’nin, mevcut siyasal konjonktürde daha da önem kazanan sorumluluğunu M. Şakir Örs vurguluyor. Ahmet Özer, yerel yönetimlerde başarıya giden yolun taşlarını, sosyal demokrat belediyecilik anlayışının döşediğini belirtiyor. Makalesinde Vecdi Sayar, göç olgusunun başta sinema olmak üzere, sanatın itici gücü işlevi görebildiğinin altını çiziyor. Anıl Aba ise makalesinde, ekonominin dijital dönemde hangi süreçlerden geçerek dönüştüğünü sergiliyor.

Bu sayının #SODEVMONİTÖR bölümü, ekonomiye değil, kamuoyuna sunulduğu anda çok ses getirmiş bulunan “Türkiye’de Eğitim” konusuna ayrıldı. Çok aydınlatıcı bir araştırma olduğunu –biraz övünme pahasına- belirtebilirim. “Sosyal Demokrasi Yazıları” çerçevesinde Ercan Karakaş, kendi içinde eş başkanlık dönemini açan SPD’nin son kurultayı sonrasındaki durumunu ele alıyor. Son yazı ise, Nazik Işık’ın ilkini geçen sayıda yayımladığımız “Sosyal Demokrasi Sempozyumu” bağlamındaki sunumunun ikinci ve gözden geçirilmiş son kısmı.

Etkili muhalefete ve umutla beklemeye devam… Yaygın deyimle, enseyi karartmayalım.

İçindekiler

Göç Olgusuna İlişkin Genel Bakış
Aydın CINGI

Devletin Şefkati,Sermayenin Merhameti ve Göçebe Proletaryanın Akıbeti
Polat S. ALPMAN

Bir Demokratik Adalet Sorunu: Göçmen Uyumu
Gülay Uğur GÖKSEL

Soru ve Rakamlarla Türkiye’de Suriyeli Göçmenler
Gökçe GÖKÇEN

Amerikan Rüyasının Kabusa Dönüştüğü Yolculuk
Tolga KARAGÖZ

“Gitmek mi Kalmak mı?”: İstanbul’dan İnsan Kaçakçılığı ve         “De Facto” Entegrasyon Manzaraları
Ayşem Biriz KARAÇAY

Bir Feryat ve Talep Olarak Kent Hakkı
Ece ÖZTAN

Kanal İstanbul Girişimine İlişkin Uzman Görüşleri

Söyleşi: Sema ERDER

İktidarın Maceracı Dış Siyaseti Nereye Kadar?
Osman KORUTÜRK

ABD’de Yeni Sol Dalga Kalıcı Olabilir mi?
Cem YOLBULAN

Faizsiz Finans Kuruluşlarının Denetimine İlişkin Sorunlar ve Sorular
Melih ERDOĞAN

İki Dudak Arası Demokrasisi ve Demokratik Siyaset
O. Suat ÖZÇELEBİ

CHP’nin Tarihi Sorumluluğu
Mehmet Şakir ÖRS

Yerel Yönetimlerde Başarıya Giden Yol ve Sosyal (Demokrat) Belediyecilik
Ahmet ÖZER

Hepimiz Göçmeniz
Vecdi SAYAR

Dijital Tekelleşmenin Geleceği
Anıl ABA

Türkiye’de Eğitim: İmam Hatipleşme, Beklentiler ve Memnuniyet Araştırması

SPD’de Yeni Dönem
Ercan KARAKAŞ

Sosyal Demokrasi, Sivil Toplum ve Kent Konseyleri: Yerel Demokrasi ve Katılımcılığı Geliştirmek İçin Çözümler ve Öneriler – II
Seniye Nazik IŞIK