kapak107108

SD Dergi 107/108 Çıktı: Dünya Dönüşürken: Dijitalleşme, İşsizlik ve Arayışlar

Değerli okurlar,

Dergimizin bu sayısı çok heterojen; birbirinden çok farklı konulardaki yazılardan oluşuyor. Bu nedenle, net bir dosya konusu adı koymakta tereddüde bile düştük. Sonuçta ana konumuzun, “Dijitalleşme-Ekonomi-İşsizlik” olmasında karar kıldık; çünkü en çok sayıda yazı bu alanlara odaklı.

İlk makale Selin Sayek Böke’den; “bilgi-demokrasi” ilişkisini derinlemesine irdeleyip okurun ufkunu açıyor. Gökçe Gökçen, istatistiklerin ötesinde sesini duyuramayan “genç işsizler” sorununu ele alıyor. Ertan Aksoy’un makalesi geneliyle ekonomi konusuna, yani ülkenin “bir numaralı” sorununa eğiliyor. Ece Öztan toplumcu ve akıllı belediyecilik bağlamında dijital olanakların yerel düzlemde kullanımını konu ediniyor. Dosya konusu bölümünde yayımlanan son yazı Özgün Biçer’den; bu satırların yazarı dahil, birçok duayen kişinin dijital teknolojiler karşısındaki çetin arayışlarını dile getiriyor.

Bu sayının röportaj-söyleşisi Rıza Türmen ile yapıldı. Türmen, SDD’nin sorularına açık bir dille yanıt getirirken okurları da insan hakları ve -özellikle de- savaş dönemlerinde insan hakları ile ilgili olarak önemli bilgilerle donatmış oluyor.

Dış dünyaya dönük üç makalemiz var. Bunlardan ilki, Cem Yolbulan’ın Vaşington penceresinden ABD-Türkiye ilişkilerine yaklaşımları yansıtan yazısı. İkinci makalede Aydın Cıngı, “özgürlükçü olmayan” demokrasi(!) örneği olarak Macaristan’ı ve Orban/Macaristan ile Erdoğan/Türkiye benzeşmesini inceliyor. Dış dünyaya bakışa ilişkin bölüm, Ali Tirali’nin Suriye’nin geleceğine yönelik olasılıkları sergilediği makale ile son buluyor.

“Şiddet-toplum-kadın” üçlüsüne dair bölümde de üç makale var. Önce Ceren Akçabay, zaman zaman erkeklerin mağduriyet konusu imiş gibi dile dolanan “nafaka”sorununu hukuksal ve toplumsal boyutlarıyla ele alıyor. Handan İlağa, ne yazık ki hala daha toplumumuzun gündeminin başköşesindeki yerini koruyan “kadına yönelik şiddeti” ve “zorunlu aile arabuluculuğu” sorununu irdeliyor. Bu bölümün son makalesi, Sevgi Uçan Çubukçu’nun kadın ve toplumsal cinsiyet problemini üniversite düzleminde yaygınlaştıran “cesur akademisyenlere saygı” niteliğindeki yazısı.

Bundan sonraki beş yazının her biri, konu ve içerik olarak birbirinden bağımsız. Yüksel Taşkın, demokrasi ittifakı ve sivil anayasanın demokrasi inşasındaki rolünü irdeliyor. Mısralarla süslenmiş yazısında Zeynep Altıok Akatlı, geçmişe dönük bakışlar ışığında ileriye yönelik yaklaşımlar sergiliyor. Feridun Yalvaç’ın konusu çok güncel: Belediyelerde şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık. Mustafa Akın Özerdem, demokrasinin en küçük kalesi olarak “mahalle” kavramını ele alıyor. Erol Kızılelma ülkemizin içinde bulunduğu krizi küresel kriz bağlamına oturtan bir yazı ile bu bölümü noktalıyor.

Son olarak, Burak Kılıçarslan tarafından düzenlenen SODEV Monitör’de, “işsizlik ve intihar” gibi bir insani trajediye yol açan ekonomik gerçekler, istatistiksel veriler eşliğinde sunuluyor. Sosyal demokrasi tartışmalarının bu sayıdaki konuğu Nazik Işık; ilk bölümünü verebildiğimiz sivil toplum ve kent konseyleri ekseninde çözüm ve öneri içeren yazısının ikinci bölümü gelecek sayıda yer alacak.

Yerel siyaset düzleminde başarılar getiren 2019’dan sonra daha da kapsamlı aydınlıkların habercisi olacak bir 2020 bekliyoruz.

İçindekiler

Bilgiyle Demokrasiyi Var Etmek, Demokrasiyle Bilgiyi Büyütmek
Selin SAYEK BÖKE

İstatistiklerin Ardında Sesi Duyulmayanlar: Genç İşsizler
Gökçe GÖKÇEN

2020’ye Girerken Türkiye Ekonomisi ve Genel Durumu
Ertan AKSOY

Toplumcu ve Akıllı Belediyecilik
Ece ÖZTAN

Dijitalleşme Çağında “Yeni” Olmak; Yaşlılık ve Dijital Teknoloji Kullanımı
Özgün BİÇER

Röportaj: Rıza TÜRMEN

ABD – Türkiye İlişkilerine Washington’dan Bir Bakış
Cem YOLBULAN

Seçilmiş Otoriterlerin Rejimleri: Macaristan Örneği
Aydın CINGI

Kuzey Suriye’nin Geleceği Üzerine Birkaç Senaryo
Ali TİRALİ

Kadınların Nafaka “Dava”sı
F. Ceren AKÇABAY

Kadına Yönelik Şiddet ve “Zorunlu Aile Arabuluculuğu”
Handan İLAĞA

Cesur Kadınlar: Türkiye Akademisinde Kadın ve Toplumsal Cinsiyet
Sevgi UÇAN ÇUBUKÇU

Demokrasi İttifakının Amacı Sivil Anayasa Yoluyla Demokrasiyi İnşa Etmek Olmalıdır
Yüksel TAŞKIN

Geriye Dönüşlerle İleriye Bakış
Zeynep ALTIOK AKATLI

Belediyelerde Şeffaflık, Hesap Verrebilirlik ve Katılım
E. Feridun YALVAÇ

Demokrasinin En Küçük Kalesi: Mahalleler
Mustafa Akın ÖZERDEM

Dünya’nın ve Türkiye’nin Krizi
Erol KIZILELMA

#SODEVMONİTÖR İntihar Değil Cinayet: Ekonomik Kriz Can Alıyor
Burak KILIÇARSLAN

Sosyal Demokrasi, Sivil Toplum ve Kent Konseyleri: Yerel Demokrasi ve Katılımcılığı Geliştirmek İçin Çözüm ve Öneriler – I
Seniye Nazik IŞIK