photos-people-walking-172792-5828985

SD Dergi 105/106 Sayısı Çıktı: Ne Oldu; Ne Olmalı?

Değerli okurlar,

Bu kez Eylül-Ekim sayımızı size Ekim’in ortasında ulaştırabiliyoruz. Temamız pek belirgin değil; son gelişmeler ışığında hangi noktada olduğumuzu ve değişik alanlarda nerelere yönelebilleceğimizi saptamak istedik. Dolayısıyla esas temaya ilişkin bölümü oluşturan yazılar, ilk ikisi dışında, birbirinden bir hayli farklı konuara değiniyor.

Dergimiz tam basıma veriilirken Fırat’ın doğusundan gündemi değiştiren haberler geldi. Bu, kuşkusuz ki ABD’de “azil süreci” ile karşı karşıya bulunan Trump’ın da, Türkiye’de her dokunduğunu bozarak kendini “tek adam sistemi” tartışmasının içinde bulan Erdoğan’ın da işine yarıyor. Esasen ikisinin de bazı sorunlarda anlaştıkları, Trump’ın –artık hangileriyse- belirlenen sınırları aşmaması konusunda muhatabını kaba bir üslupla uyardığı tvitten anlaşılıyor. Bizlerin tabii ayrıntılardan hiç haberimiz olamıyor. Her şeyi tek adamımız biliyor.

“Ne oldu; ne olmalı?” bölümünde sekiz makale var. Bunlardan birincisi Dinçer Demirkent’in anayasa sorunumuza ve 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL rejimimize ilişkin olanı. Onu İbrahim Ö. Kaboğlu’nun gelecek kuşaklara karşı üstümüze düşen bir ödev olarak anayasa konusunu tartışan makalesi izliyor. Daha sonra Çiğdem Üstün’ün yerelden ilerleyen katılımcı ve demokratik yönetişim konusundaki yazısı yer alıyor. Ahmet Özer ise, Kürt sorununda atılması gereken somut adımlar konusunu işliyor. Göçün Türkiye’de, kentlerimizce absorbe edilme yolundaki yönetişim, Deniz Ş. Sert’in konusu.

Özlem Kaygusuz 2002-2019 arası AKP döneminde Türkiye-AB ilişkilerine dönük bir genel bakış sunuyor. Ercan Karakaş bu bölümün sondan bir önceki yazısında güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş öneriyor. Bölümü “umut” aşılayarak kapatan kapatan yazı, Osman Ulagay’ın “günümüzün Sol’un günü” olduğuna ilişkin makalesi.

Bu sayının söyleşisi KA.DER Başkanı Nuray Karaoğlu ile yapıldı. Yönetişimin yerel yönetim boyutuna toplumsal cinsiyet perspektifiyle yaklaşan söyleşi, çok açıklayıcı ve aydınlatıcı bir nitelik taşımakta.

Bundan sonraki bölümün ilk bölümden farkı, içerdiği yazıların -ilki dışında- “ne oldu; ne olmalı?” ekseni dışındaki konulara odaklanıyor olması. Anayasa ve kalıcı OHAL, Meral Danış Beştaş’ın yetkinlikle ele aldığı konu; onu Ali Tirali’nin İsrail seçimlerine ve iktidar koalisyonu olasılıklarına ilişkin dış politika yazısı izliyor.

Görüldüğü üzere, bu sayıda, yazıların bir sistematik uyarınca sıralanma ilkesi bir yana bırakıldı. Bu kuralsızlığın tek istisnası, Babür Atila’nın İngilizce başlıklı sıradışı yazısı ile Aydın Cıngı’nın her zamanki üslubunun dışına taşan mizah kokulu makalesinin birbirini izliyor olması. Okur, böylece, bu bölümde de birbirine hiç benzemez olmayan iki yazıyı arka arkaya bulmuş oluyor.

Son bölüm yine “sosyal demokrasi tartışmaları”na ayrıldı. Meryem Koray’ın geçen sayıda ilk kısmı yayımlanmış bulunan yazısının ikinci ve son kısmı bu sayıda. Sosyal demokrasi ve sosyal devlet açısından Batı Avrupa örneğini ele alıyor. Derginin bu sayısı Korel Göymen’in Türkiye’de sosyal demokrasinin yerelleştirilmesi gereğini vurgulayan makalesi ile taçlanıyor.

Bu arada, her sayıda sunmayı düşündüğümüz SODEV Monitör yazısını, yazarı Burak Kılıçarslan’ın akademik nitelikli bir engeli nedeniyle bu kez sunamadık. Gelecek sayıda her şeyin komple olmasını ve derginin elinize Kasım ayı içinde geçmesini umuyoruz.

O zamana değin esenilkle kalın ve yurdumuz, yurttaşlarımız ve insanlık için iyi dileklerinizi eksik etmeyin.

İçindekiler

Türkiye’nin Anayasa Sorunu ve 20 Temmuz Rejimi
Dinçer DEMİRKENT

Anayasa: Tarihin Yükü,Gelecek Kuşaklara Karşı Ödev
İbrahim Ö. KABOĞLU

Yerelden Ulusala Katılımcı ve Demokratik Yönetişim
Çiğdem ÜSTÜN

Türkiye Yenilenirken Kürt Sorununun Çözümünde Hangi Somut Adımlar Atılmalı?
Ahmet ÖZER

Göçün Kentsel Yönetişimi: Avrupa’dan Örnekler ve Türkiye
Deniz Ş. SERT

AKP Dönemi Türkiye – AB İlişkilerine Bir Bakış (2002-2019)
Özlem KAYGUSUZ

Hedef Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Olmalı
Ercan KARAKAŞ

Şimdi Sol’un Zamanı
Osman ULAGAY

Söyleşi: Ka.Der Başkanı
Nuray KARAOĞLU

Anayasa ve Kalıcı OHAL
Meral Danış BEŞTAŞ

İsrail Seçimleri Üzerine
Ali TİRALİ

Imagine There Is No Heaven
A. Babür ATİLA

Sen ki Atam’ı Tanımayisun, Ben Seni Hiç Tanimayrum
Aydın CINGI

Demokrasi için Kendini Gerçekleştirme Yolu: Sosyal Refah Devleti – II
Meryem KORAY

Türkiye’de Sosyal Demokrasi Yerelleştirilmelidir
Korel GÖYMEN