gorevdegisimi18122014_34

Röportaj: Murat Karayalçın – Haziran Seçimleri Yaklaşırken CHP

CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Murat Karayalçın, dergimiz yayın kurulu üyesi Yunus Emre’nin sorularını yanıtladı.

CHP İstanbul’da seçimlere nasıl hazırlanıyor?

CHP’yi İstanbul’da birinci parti yapmak istiyoruz. Bu amaçla örgütümüzün her kademesinde görev alan arkadaşlarımızla ve tüm üyelerimizle birlikte yoğun bir biçimde çalışıyoruz. İstanbul’da yaklaşık 4 milyon konut var. Partili arkadaşlarımız ve gönüllü dostlarımızdan oluşturacağımız ekiplerle 4 milyon evin kapısını çalmak, onları ziyaret etmek, sorunlarını dinlemek ve CHP’nin politikalarını anlatmak istiyoruz. İstanbul’un 936 mahallesinde ve 64 meydanında standlar kuruyoruz, Buralarda da İstanbulluların elini sıkacağız, sorunlarını dinleyeceğiz. İstanbulluların sorunlarını ve önerilerini iletebilmesi amacıyla “istanbul2015.org ve dikkatcek.org” adlarıyla iki internet sitesi oluşturduk. Sosyal medyayı daha yaygın olarak kullanmaya çalışıyoruz. Her alanda, her fırsatta İstanbullu hemşehrilerimizle iletişime geçmek, onları dinlemek ve kendimizi anlatabilmek istiyoruz. Bu arada Partimizin ön seçim yapması da, İstanbul örgütünün çalışma coşkusunu daha da yükseltti ve çalışmalara ivme kazandırdı.

CHP’nin özel bir İstanbul yaklaşımı/politikası var mı?

İstanbul’da 10 milyon seçmen var. Bu Türkiye seçmeninin beşte birini oluşturuyor, ayrca etkileme gücü fazla. Her seçimde olduğu gibi bu seçimlerde de İstanbul’un ayrı ve özel bir önemi var.

Tarih boyunca dünyanın en güzel ve en önemli şehirlerinden biri olan İstanbul’un son yıllarda büyük bir hızla yıprandığını ve gerilediğini görüyoruz. Bu durumun sorumlusu da bu kenti 21 yıldır yerel, 13 yıldır merkezi düzeyde yöneten AKP’nin yönetim anlayışıdır.

AKP İstanbul’a zarar vermiştir, vermektedir. AKP, Ülkede en çok rant İstanbul’da olduğu için; gerekli gereksiz yatırımlarla, altyapısı olmayan devasa binalarla, plansız programsız girişimlerle, çıkar ilişkileriyle kenti altüst etmiştir. Her yeşil alana, her boş alana göz dikilmiştir. İstanbul’a ilişkin önemli yatırım kararlarını, imar kararlarını Büyükşehir Belediyesi değil, Ankara vermektedir. İstanbul’u Ankara yönetmektedir.

İstanbul’da geniş toplum kesimleri yoksuldur. Resmi verilere göre İstanbul’da 550 bin yoksul aile vardır. AKP döneminde yoksulluk artmıştır. AKP neredeyse hayatın her alanını piyasa koşullarına terk etmiştir. Bu dönemin sona ermesi gerekmektedir ve 7 Haziran seçimlerini bunun için bir fırsat olarak görüyoruz.

İstanbul örgütü olarak uzman arkadaşlarımızın da katkılarıyla “İstanbul 2015” adını verdiğimiz bir rapor hazırladık. Bu raporda İstanbul’un sorunlarına ve bunlara ilişkin çözüm önerilerimize yer verdik. 7 Haziran genel seçimlerine yönelik bir çalışma olması nedeniyle, raporumuzda İstanbul için noktasal önerilere, projelere yer vermedik.

CHP olarak İstanbul’da kimseye çılgın projeler vaat etmiyoruz. Biz İstanbul’un öncelikli sorunlarına yönelik aklı başında projelerle ilgileniyoruz.

Bizim için en öncelikli konu İstanbul’da deprem korkusuna son vermek olacaktır. CHP deprem tehlikesine karşı, insanları kendi mahallesinden koparmadan, sağlam ve güvenli konutlarda yaşatmak üzere, kentsel dönüşüm projeleri uygulayacaktır. Bu projelerle ilgili tüm kararlar, her proje için oluşturacağımız ve belediye ile halkın temsilcilerinin eşit sayıda üye olacakları Proje Karar Kurullarında alınacak.

Bir başka önceliğimiz, İstanbul’da yoksulluğa son vermektir. Bunun için projelerimiz hazır.

Ayrıca İstanbul’un doğasını korumayı, büyük meydanlar, büyük parklar açmayı; dar gelirlilere yönelik ucuz konut projeleri yapmayı, özetle ifade etmek gerekirse İstanbul’da kentsel yaşam kalitesini arttırmayı taahhüt ediyoruz.

Seçimlerin ana konusu/konuları neler olacak?

CHP İstanbul örgütü olarak yukarıda da belirttiğimiz gibi üç öncelikli konuyu öne çıkarmak istemekteyiz.

Birinci konu; kentsel dönüşüm anlayışını değiştirmek ve deprem korkusunu bitirmek olacaktır. İstanbul’un en büyük ve en öncelikli sorunu depremdir. Depremden etkilenecek alanlarda İstanbulluların can güvenliğini tehlikeye atmadan, CHP’nin kentsel dönüşüm modeli ile güvenli, yüksek nitelikli konut alanları üreteceğiz. Kentsel dönüşüm anlayışını değiştireceğiz, deprem korkusunu bitireceğiz

İkinci konu başlığı İstanbul’da yoksulluğa son vermek olacaktır. İstanbul’da yaklaşık 550 bin yoksul aile yaşamaktadır. Ancak İstanbul’un kaynakları kentteki yoksulluğa son vermeye yetecek düzeydedir.

Yoksulluğa son vermek için CHP’nin “Aile Sigortası Kurumu” işletilecektir. Aile sigortası ile yoksul ailelere kadının hesabına düzenli olarak her ay en az 720 TL ödeme yapılacaktır.

Türkiye’nin en çok işsizi olan İstanbul’da “Kent İşçiliği” projesi uygulanacaktır. Kamu hizmeti amaçlı toplam 50 bin iş yaratılacak, İstanbul’un 50 bin genci, kadını, yoksulu iş sahibi olacaktır. Ayrıca emeklilerimize dini bayramlarda toplam iki maaş ikramiye verilecektir.

Üçüncü konu olarak İstanbul’un topraklarını, yeşil alanlarını çıkar uğruna peşkeş çektirmeyeceğimizi taahhüt ediyoruz.

İstanbul’un artık kaybedecek bir karış yeşil alanı kalmamıştır. İstanbul’un ormanlarının ve su havzalarının yer aldığı kuzey bölgesi çılgın projelere heba edilmiştir. İstanbul’un doğasını korumayı, büyük meydanlar, büyük parklar açmayı; dar gelirlilere yönelik ucuz konut projeleri yapmayı taahhüt ediyoruz. Daha da açık bir ifade ile Avrupa Birliğine üye ülkelerin kentlerindeki yüksek norm ve standartları İstanbul’da uygulamayı öngörüyoruz.

Bu iktidardan kurtulmak mümkün. CHP İstanbul örgütü olarak bizim görevimiz, Partimizi İstanbul’da birinci parti yapmaktır. İstanbul’un bu desteği vereceğine inanıyoruz. İstanbulluları yaşamlarını değiştirmeye davet ediyoruz.