IZMIR MITINGI

Mehmet Tüm- Yaklaşan Seçimler Ülkemizin Kurtuluşu Olacaktır

mehmet_tum

 

 

 

 

[huge_it_share]

2015 genel seçimleri mevcut siyasal dengeleri derinden etkileyerek Türkiye’nin önümüzdeki dört yılını ve geleceğini belirleyecektir. Bu dengeleri ülkemizin ve halkımızın lehine çevirmenin tek yolu, 2015 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarını iktidara taşımaktan geçmektedir.

AKP iktidarı, Cumhuriyetimizi kuşatmış, adım adım ele geçirmektedir. Giderek kendi emellerine uygun İslami bir Devlet ve Başkanlık sistemini ( buna Yeni Padişahlık ve Yeni Osmanlıcılık diyebiliriz) gerçekleştirmeye çalışmaktadır. AKP iktidarı, anayasal düzenin kamu kurum ve kuruluşlarına dahi tahammül edememektedir. Kendine karşı olabilecek hiçbir şeye izin vermemekte, bugün ve gelecekte karşısına engel çıkarması muhtemel tüm kurumları alaşağı etmektedir.

Ülkemiz; bugün gelinen noktada, tarihinin en ciddi yolsuzluklarının aklandığı, on beş yaşında çocukların polis kurşunu ile öldürüldüğü, hukukun işletilmediği, taşeronlaşmanın hızla arttığı, iş cinayetlerinin fıtrat ile açıklandığı, toplumsal gelir eşitsizliğinin daha da arttığı, kent ve çevre yağmalanmasının akıl almaz boyutlara ulaştığı, laik ve bilimsel eğitimden uzaklaşıldığı bir durumdadır. Ülkemizin gerçek laik ve demokratik bir cumhuriyete kavuşması için AKP iktidarından kurtulmak gerekmektedir. Bunun gerçek olabilmesi için, partimiz CHP ye ve bizlere çok iş düşmektedir. Yoksa insanca yaşamak hepimiz için hayal olacaktır.

Biz biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi; toplumumuzun bütün ezilen, ötekileştirilen, yalnızlaştırılan, işsiz bırakılan, yoksullaştırılan, köyü- kenti ve doğası yağmalanan herkesi bağrında barındıran ve onlara umut olabilecek bir programa sahiptir. Partimizin programı ve politikaları net, açık ve anlaşılırdır; yeter ki bunları halkımıza ısrarla anlatalım, anlamasını sağlayalım.

CHP iktidarında devletimiz bütün kurum ve kuruluşları ile demokratikleşecektir. Laiklik gerçek anlamda hayatın her alanında uygulanacaktır. Yargı bağımsız olacaktır. İşsizlik ve yoksullukla mücadele birinci gündemimiz olacaktır. İşsizlik ve yoksulluğu tarihe gömeceğiz. Çalışanlarımız emeklerinin karşılığını tam olarak alacaklardır. Emeklimize maddi manevi hiçbir sorun yaşatmayacağız. Kısaca gündüzleri işsiz gezilmeyen, geceleri aç yatılmayan bir yaşamı bir ülkü olmaktan çıkarıp gerçek kılacağız.

Bunun için hepimize tarihi görevler düşmektedir. Çok çalışacağız. Başarmak için “yorulmamak üzere yola çıkanlardan” olacağız.

• Kentimizde ve yöremizde çalmadığımız kapı, sıkmadığımız el bırakmayacağız.

• Bölgemizi adım adım gezerek ülkemizin içine düşürüldüğü durumu anlatacağız.

• Bu seçimlerde bütün bu kesimleri kucaklayacağız..

• Çocuklarımızın geleceği, çocuklarımızın mutluluğu CHP iktidarındadır.

Kürt ve Alevi sorunlarına sunduğumuz çözüm önerilerimizi halkımıza bıkmadan anlatmalıyız. Etnik köken ve inanç ayrımı yapmayan, gerçek laik ve demokratik ilkelere sahip CHP ile ülkemiz huzur ve mutluluğa kavuşacaktır.

%10 Seçim barajı 12 Eylül diktatörlüğünün ürünüdür ve demokratik katılımcılığın önünde engeldir. AKP bu adaletsiz seçim barajı sayesinde hak etmediği onlarca milletvekili fazla çıkarıyor. Ülkemizde sandık adaletsizliği korkunç boyutlara ulaşmıştır. CHP iktidarıyla tüm bu adaletsizlikler son bulacaktır. Her kesim adaletli bir şekilde ülke yönetiminde temsil edilme hakkına kavuşacaktır.

AKP iktidarının başarısız dış politika anlayışı yüzünden barut fıçısına dönen bölgemizde hiçbir kirli savaşı istemiyoruz. Halklar ve ülkeler kardeşçe, barış içinde yaşamalı. Ülkemizde ve bölgemizde yabancı ellerin gizli emelleri uğruna kan dökmesine karşı duracağız. Kan dökülmesinin, acı ve gözyaşının karşısında barış, kardeşlik ve sevgi siperini öreceğiz.
Seçim çalışmalarımızda partimizin temel ilkeleri ve programı bize ışık tutan bir kılavuzdur. Bunun yanında yerel sorunlar ve özgün durumlar için kentimizin ve yöremizin bütün parti örgüt birimlerinin, meslek örgütlerinin, sendikaların, STK’ların, görüş ve önerilerini temel alacağız.

Halkımızı temsil edecek adayları yine halkımız kendi içinden ve demokratik şekilde oy kullanarak seçmelidir. Yani, tüm üyelerimizin katılımıyla ön seçim yapılarak seçilmelidir. Kentimizde kontenjan aday kullanılmamalıdır. Yönümüz emekçilerden yanadır. Yönümüz demokrasiden yanadır.

Saltanat değil, Demokrasi; Gericilik değil, Laiklik; Tebaa değil, Yurttaşlık; Faşizm değil, Özgürlük…

*Mehmet Tüm,
SODEV Genel Sekreteri
mehmettummm@hotmail.com