SD Dergi 151/152 Sayısı Çıktı: Dijitalleşme Yolunda

Sosyal Demokrat Dergi’nin değerli okurları; Dergimizin bu son basılı sayısı için belirli bir tema saptamadık. Yazarlar bizzat saptadıkları konuyu uygun gördükleri kapsamda işlediler. Dolayısıyla derginin içeriğini oluşturan makaleler, her zaman yapıldığı gibi gruplandırılarak sıralanmadı. Girişe, Sosyal Demokrat Dergi’nin yayımlanmaya başladığı 1988 yılından bu yana geçirdiği evreleri siyasal bağlamına da oturtarak anlatan Ercan Karakaş’ın ve basılı […]

Aydın CINGI – Yeni Bir Döneme Yelken Açarken

Sosyal Demokrat Dergi, ilk kez 1988 yılında okuyucu ile buluşan ve yayımı, bir ara durduktan sonra, 2011 yılında yeniden başlayıp bugüne değin kesintisiz süren tek “sosyal demokrat” kimlikli süreli yayındır. Bu saptamadan sonra bir başka kapsamlı saptama yapalım: “Dijitalleşme”, çağımızda küresel gelişmelere yön veren eğilimlerin başında yer almakta. Biz sosyal demokratların, bu bağlamda, çağa ayak […]

Doç. Dr. Ece ÖZTAN – Şiddetsiz, Özgür ve Onurlu Bir Yaşam İçin…

Tarih, 25 Kasım 1960. Yer, Dominik Cumhuriyeti. Minerva, María Teresa, Patria ve Dedé Mirabel, diğer adıyla “Las Mariposas” ya­ni Kelebekler. Onlar, Dominik Cumhuriyeti’nde Trujillo’nun dik­tatörlüğüne karşı muhalefetin liderleriydiler. Trujillo, 31 yıllık ikti­darı boyunca rejim sivil özgürlük­leri ve muhalefeti şiddetle bastırdı. Mirabal kardeşler rejime meydan okuyan hareketinin örgütlenme­sine ve büyümesini sağladılar. Trujillo’nun kız kardeşlere duydu­ğu nefret […]

Cem ERCİYES – Cumhuriyeti Cumhuriyet Yapan Devrimler

2023 Cumhuriyet yılıydı. 100.yı­lını kutladık; biraz ‘tutuk’, ‘buruk’ ve ‘eksik gedik’ olsa da kutladık. ‘Burukluk’ kaybedilen seçimler­den, Türkiye’yi yirmi yıldan fazla­dır yöneten İslamcı-muhafazakar rejimin en az bir beş yıl daha ik­tidarda kalacağı gerçeğiyle yüz yüze kalmaktan kaynaklandı. ‘Tutukluk’, bu rejimin son on yılda iyice artırdığı baskıcı politikalar nedeniyle Cumhuriyet değerleri­ne sahip kurum ve kitlelerin bile […]

Rasim ŞİŞMAN – Yönetim Kavramı Sadece Ulusal Düzey ile Sınırlı Değildir

Bireylerin yaşamını et­kileyen kararlar yerel, bölgesel, ulusal ya da kü­resel düzeyde alınabilir. Kentsel ve kırsal yaşam alanların­da gün geçtikçe şiddetini artıran çevresel, sosyal ve ekonomik sorunların küresel bir boyut kaza­narak ulusal çabaları yetersiz kıl­masıyla uluslararası iş birliklerine duyulan ihtiyaç kaçınılmazdır. Bu doğrultuda, küresel ölçekte alınan bağlayıcı kararların ulusal ve yerel düzeyde atılacak adımların belir­lenmesinde de […]

Erol KIZILELMA – Cumhuriyetimizin 100. Yılında Sol Politikalar Önem Kazanıyor

Cumhuriyetin ilk yüzyılının 50 yılını, hatta 75 yılını yaşamış, yapılan doğru ve yanlışları görmüş, pra­tikleri deneyimlemiş birçok insa­nımız hala hayatta. Yeni kurulmuş bir Cumhuriyet’te, onun heyecanı­nı, sıcaklığını yaşayan bu kuşaklar, yarım kalmış da olsa aydınlanma ateşiyle tanışmış, yerli malı haf­talarıyla büyümüş, törenlerde şiir okurken gözleri yaşarmış, laikliği tartışılamaz sanan bu insanlar, bugün büyük bir hüzün […]

Tuba TORUN – Yerliler Bitki midir?

Bu gelen savaş ilk değil. Çok savaş oldu bundan önce Bittiği gün en son savaş Bir yanda yenilenler vardı gene Bir yanda yenenler vardı Yenilenlerin yanında Kırılıyordu halk açlıktan Yenenlerin yanında Halk açlıktan kırılıyordu. B. Brecht Coğrafi keşifler sırasında İspanyolların Güney Amerika’yı keşfi ve burada altın bulmaları üze­rine başlattıkları yağmaların deva­mında uluslararası hukuka ilişkin oldukça […]

Prof. Dr. Bahri YILMAZ – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tarihi ve Siyasal Sorumluluğunun Farkında mıdır?

14 ve 28 Mayıs seçim sonuçla­rı, CHP’ni kamuoyunda yeniden gündeme getirdi. Her iki seçimde alınan tatmin edici olmayan so­nuçlar, CHP’nin yeni bir Kurultay öncesi, parti içinde ve dışında yoğun bir tartışma ortamı ya­ratmıştır. Bu nedenle başta parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, parti yönetimince izlenen politikalar seçmenler, partililer ve medya tarafından sert bir şekilde eleştirilmektedir. […]

Elif BULUT – Coğrafya Kader midir?

Sosyal Demokrat Dergi’nin bu sayısı için yazı istendi­ğinde konu bizlere bırakıl­mış, herhangi bir konuda yazabileceğimiz belirtilmişti. Bu sayı için politika ya da yakıcı güncel konular dışında bir konu hakkında yazmayı düşünüyordum ki, tüm dünyanın gözü önünde yeni bir şiddet sarmalı yaşanmaya başlandı. Ortadoğu’nun kanayan yarası ve kapanmayan Filistin sorunu yeniden ağır bir savaşla gündeme geldi. […]

A.Babür ATİLA – Dergim…

12 Eylül 1980 darbesi yaşandı­ğında 12 yaşında olan bir çocuk; CHP’li bir aileye mensup olup devrimci sosyalist mücadelelerde yer alan akrabalara da sahipse, Türkiye’nin 1923 Aydınlanma Devrimi sonrasında çağdaşlaş­ma sürecine girdiğine, akabinde de sosyalizmin hem ülke hem de dünya için yegane kurtuluş oldu­ğuna dair çok derin bir ön kabul vardır içinde. İşte o çocuk benim. […]

Ercan KARAKAŞ – Bilgi İktidardır – Sosyal Demokrat Dergi’nin Kısa Hikayesi (1988-2023) ve Gelecek

Seçim öncesinde, sosyal medya Dünyayı değiştirmek isteyen, “başka bir dünya mümkün” diyen sol için, örgütlenme gibi, tartışma platformları da çok önemlidir. Bu platformlardan en yaygın olanı da dergilerdir. Elektronik yayıncılığın gelişmesine rağmen dergiler hala önemlidir. Ülkemizde de her dönemde, insanca yaşanacak, adaletli ve demokratik düzen mücadelesi yapanlar, görüşlerini dergiler ve yayınlarla halka iletmeye önem verdiler. […]

SD Dergi 149/150 Sayısı Çıktı: Aynen Devam…

Değerli Okurlar, Devlet gücünü elinde bulundurma ayrıcalığından yararlanan iktidar elinden geleni yaptı ve bir dönem daha yerini korumayı başardı. Cumhur İttifakı, hem TBMM’de çoğunluğu elde etti hem de Cumhurbaşkanı adayını ikinci turda seçtirdi. Seçim sonucu, iktidarın bu kez değişmesini gerçekten ummuş pek çok muhalifi derinden sarstı. Öyle ki, dergimizin bu sayısına yazı yazmak isteyenlerin sayısında […]

Sophie PORNSCHLEGEL – Sosyal Bir Avrupa, Sol Bir Ütopya mı Yoksa Gerçekçi Bir Senaryo mu?

Uzun bir duraklama dö­neminden sonra ‘Sosyal Avrupa’ tartışması ye­niden gündeme geldi. Kasım 2017’de dönemin Komisyon Başkanı Jean Claude Junker, sosyal hakların temellerinin oluşturuldu­ğunu bildirdi. Bunu, daha sosyal bir Avrupa’yı desteklemesi beklenen AB inisiyatifleri izledi; örneğin İş ve Hayatı Dengeleme Yönetmeliği ve İşçi Gönderme Kurallarındaki (Entsenderichtlinien)2 değişiklik gibi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron göreve başladıktan kısa bir […]

Haluk ŞAHİN – Seçim Sonuçlarına Göre “Onlar” ve “Biz”

AKP ve Erdoğan’ın 20 küsür yıldır “ONLAR şöyle, ONLAR böy­le” deyip aşağı­ladığı ve dışladığı kentli, seküler, cumhuriyetçi ke­sim, iki yenilgiye rağmen bu kez pes etmedi. Hatta kendi gücünün farkına vardı ve bi­linç üretti bile diyebiliriz! Bilinçsiz yığınlar kuru kalabalıktır. Sonuca bilinçli kitle ve sınıflarla gidilir. Bu kez AKP’nin “0nlar”ına karşı güçlü bir “Biz” bilinci oluş­turdular. […]

Aydın CINGI – “Ferasetli” Seçmen, “Marifetli” İktidar

‘Akrep gibisin kardeşim,korkak bir karanlık içindesinakrep gibi.Serçe gibisin kardeşim,serçenin telaşı içindesin.Midye gibisin kardeşim,midye gibi kapalı, rahat.Ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun, kardeşim.Bir değil,beş değil,yüz milyonlarlasın maalesef.Koyun gibisin kardeşim,gocuklu celep kaldırınca sopasınısürüye katılıverirsin hemenve âdeta mağrur,koşarsın salhaneye.Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani, hani şu derya içre olupderyayı bilmiyen balıktan da tuhaf.Ve bu dünyada, bu zulümsenin sayende.Ve […]

A.Babür ATİLA – Yenildik Ama Ezilmedik…

Futbol tarihimizin en utanç verici cümlesidir bu başlık. Milli takımımızın kaybettiği maçlarda gazete manşetle­rine dahi taşınan, köşe yazılarında yorumcular tarafından kaleme alınan; ezikliği, kavrukluğu ve ba­şarısızlığı aşağılık kompleksi ile soslayarak kendi kendine yaraları sarma refleksi göstermenin mot­tosudur bu tabir. Tek kaygısı ezilmemek olan içsel ruh halinin, yediği darbe sonra­sındaki cılız çığlığıdır. Ve bu çığlığı atmaya […]

Canem AVCI ŞİŞMAN – Seçim mi, Hile Yumağı mı?

Seçim mi, Hile Yumağı mı? Tüm dünyada demokra­sinin asgari koşulu sınav ve seçim güvenliği olarak kabul edilmektedir. Yurttaşın iradesinin gerçeğe uy­gun şekilde sandıktan çıkmasını sağlamak ise seçim güvenliğinin ön şartını oluşturmaktadır. Zira demokrasi, seçimle gelinen de­ğil seçimle gidilen sisteme denir. Bunun için ise seçimlerin bağımsız ve tarafsız bir makam tarafından yönetilmesi ve denetlenmesi gerekmektedir. Seçimlerin […]

Erol KIZILELMA – Ayrımcılık vs. vs.

Ayrımcılık vs. vs. Elbette ülkenin en acil so­runu, ağır şekilde tahrip edilen Cumhuriyet değer­leri ile demokrasinin yerli yerine oturtulmasıydı. Yeniden bir demokratik Cumhuriyet inşası idi. Ama biz Cumhuriyet değer­leri diye dertlenirken, ülkemiz aynı zamanda tarihinin en büyük soygununu yaşıyordu. Ülkemizin yoksulluk ve işsizlik sorunu bu nedenle katmerlendi. Ağırlaşan sorunları say say bitmez. Bundan önceki iktidarların […]

Ercan KARAKAŞ – 2023 Seçimi Sonrasında Ne Yapmalı?

Ülkemizin ve halkımı­zın geleceği için son derece önemli olan Cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs’ta tamamlandı. Maalesef Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı oldu. CHP’nin öncülüğünde kuru­lan Millet İttifakı’nın ortak adayı olan Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ise tüm gayretlerine rağmen umduğumuz sonuca ula­şamayarak seçimi kaybetti. Milletvekili seçiminde ise AKP oy kaybına rağmen yine birinci parti oldu. Oyların belli bölümü […]

Rasim ŞİŞMAN – Niye Böyle Oldu?

Türkiye’de seçim sonuçla­rını doğru şekilde değer­lendirebilmek için yaşa­dığımız ülkenin gerçek niteliğini ve seçim koşullarını anla­mamız gerekmektedir. Dünyanın dört bir yanında, otoriter ve de­mokratik öğeleri aynı anda içeren hibrid rejimler ortaya çıkmıştır. Bir sistemin demokratik olarak nitelendirilebilmesi için belli as­gari koşulları sağlaması gerekir. Seçimlerin özgür, adil ve şeffaf bir şekilde yapılması, demokra­sinin temel unsurlarından biridir. Örgütlenme […]

Filiz Aydın KOÇ – 14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanı ve MilletvekiliGenel Seçim Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Yazımızda, 14 ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel se¬çimlerine ilişkin bazı temel veriler ve karşılaştırmalar yer almaktadır. Seçim öncesinde, sosyal medya aracılığıyla -özellikle Instagram, Twitter ile- artık siyasal manipü¬lasyon, kamusal etki ve popülerlik adına kullanılmaya başlayan ve her iki taraf için de siyasal bir araç haline gelen, yöntem ve doğru¬luğu oldukça […]

Yavuz OKÇUOĞLU – 14 Mayıs Parlamento Ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi Üzerine Sahadan Bir Değerlendirme

Yazının başlığını sahadan bir değerlendirme olarak koydum. Bunun nedeni milletvekili adayı olarak iki aya yakın bir süre seçim çevremde ilçe ilçe, sokak sokak çalışmış olmam. Bir de, konunun daha net anlaşılabilmesi için, içinde bulunduğum seçim sürecinde yaşadıklarıma ve gözlemlerime göre bir değerlendirme yaptım. Bundan dolayı da pratikte yaşamış olduğum şeylere ağırlık vermek durumunda kaldım; ama […]