Sayı 31/32 – Gezi Direnişi ve Sonrası

Sosyal Demokrat Dergi Gezi Sayısı Çıktı! e-dergi’yi okumak için tıklayınız. Erol Kızılelma Sosyal Demokrat’tan Fatih Turan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşüne Karşı İktidar Hüseyin Demirdizen Biber Gazı, Tıbbi Etik, Hukuk Aydın Cıngı Gezi Parkı ve Demokrasimiz(!) İnan Dağdelen Solda Birlik: Olanaklar, Zorunluluk Didem Turna #Gezelim mi? Ercan Karakaş Gezi Direnişi, AKP Hükümeti ve Gelecek Hülya Gülbahar […]

Türkiye: Basın Özgürlüğündeki Endişe Verici Gerileme Sürüyor*

    Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), IPI Türkiye Ulusal Komitesi, EFJ üyesi Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Gazetecilere Özgürlük Platformu temsilcileri yaklaşık 77 gazetecinin terör odaklı iddialarla hapis tutulmaya devam edilmelerini kınadı. Grup ayrıca bağımsız, eleştirel gazetecilik üzerindeki süregelen baskılar konusunda derin endişelerini dile getirdi.

Tevfik Çavdar

Korkut BORATAV* Tevfik Çavdar’ı 15 Ekim 2012’de kaybettik. Yaklaşık 55 yıllık arkadaşımdı. Ankara’da yayımlanan Pazar Postası Dergisi’nin genç solcu yazarları olarak 1957 civarında tanışmıştık. Ben Hukuk Fakültesi’nde öğrenciydim Tevfik İstatistik Genel Müdürlüğü’nde memurdu.  Aynı kuşaktandık; fakat benden 4 yaş büyüktü.

BEN HRANT DİNK OLAMAM!

Şenol ONAY*   Hrant Dink hakkında açılan davanın gerekçesi, bir makalesinde geçen “Türk’ün zehirli kanı” ifadesiydi. Sabiha Gökçen’in Ermeni asıllı olduğuna dair bir yazının Hürriyet Gazetesi’nde yayımlanması işin tuzu biberi oldu; halk galeyana geldi, eline bir tomar para tutuşturulan tetikçi fişi çekti. Bu vuruluş, pek de yabancısı olmadığımız faili meşhur cinayetlerden biriydi. Hrant Dink’in cenaze […]

ZORUNLU GÖÇ VE SAVAŞ

Cihan SENDAN*                                                                                                    Bu iki olay bir devlet siyasetinin en büyük başarısızlık göstergelerindendir. Türkiye Cumhuriyeti’nin teoride engin pratikte sığ olan ve Anadolu insanına onlarca yıldır  kan kusturan beceriksiz siyasetçilerinin, Atatürk sevgi ve hayranlığını manipüle ederek yarattıkları “otoriter devlet” anlayışının sonucudur ‘Göç’.

Sayı 25/26 – Siyasette Reform ve Otoriterleşme

İÇİNDEKİLER SUNUŞ Erol Kızılelma – Sosyal Demokrat’tan DOSYA: SİYASETTE REFORM VE OTORİTERLEŞME Alaattin Yüksel/Hülya Güven: Siyasette Etik Gülgün Tosun/Tanju Tosun: Türkiye’de Siyasi Katılım Açığı Yakup Kepenek: Siyasal Gücün Kullanımı Bağlamında Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Sistemi Ercan Karakaş: “Yeni Bir Siyaset Kültürü” ve “Yeni Bir Siyaset Anlayışı” Üzerine Görüşler Can Büyükbay: AKP Döneminde Türkiye: “Gesellschaft” […]

ÜYELİK AİDATININ PARTİ İÇİ DEMOKRASİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Sadık KIRBAŞ* Çağdaş demokrasilerin üç temel özelliği bulunmaktadır. Bunlar; temsil, katılım ve denetimdir. Halkın, temsilcilerini özgürce seçebilmesi ve yönetime etkin katılımı ve de siyasal iktidarların karar ve eylemlerini denetleyebilmeleri demokrasi için yaşamsaldır.

BÜYÜK RESME BAKMAK ve AKP İKTİDARININ GELDİĞİ NOKTA

Ahmet ÖZER*   Bazen olayları incelerken ya da analiz ederken büyük resmin içindeki küçük bir ayrıntıya takılıp kalırız; o zaman resmin tamamını göremeyiz ve olan biteni tam olarak kavramakta güçlük çekeriz. Tıpkı bir ağaca odaklanıp ormanı ıskalamak gibi..  Bu durum en çok siyasette yaşadığımız bir algı biçimidir ve bu yüzden de kimi zaman kötü olan […]

BAROLAR SEÇİMİNİ YAPTI!

Başar YALTI* Avukatlık Yasası gereğince en az 30 avukat bulunan il merkezlerinde baro kurulması ve avukatların bulundukları ilin barosuna üye olmaları zorunludur. Türkiye Barolar Birliği kayıtlarına göre Türkiye’de, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle mevcut 78 baroya kayıtlı toplam 74.492 avukat bulunmaktadır. Türkiye’deki avukatların %60’ını oluşturan kırk beş bin avukat üç baroya; İstanbul, Ankara ve İzmir […]

2012 AB İlerleme Raporu’nda Türkiye Ekonomisi

Barış TINAY*   22 Haziran 1993 tarihinde gerçekleştirilen Kopenhag Zirvesi’nde Avrupa Konseyi, adaylık için başvuruda bulunmuş ülkelerin, tam üye olmadan önce karşılaması gereken kriterleri belirlemiştir. Bu kriterler siyasi, ekonomik ölçütler ve birlik müktesebatının benimsenmesi olarak üç başlıkta toplanmıştır.

OBAMA YENİDEN ABD BAŞKANI

Aydın CINGI*   ABD, bundan yarım yüzyıl öncesine değin siyahların “insandan sayılmadığı” ve Avrupalı beyaz göçmenlerin oluşturduğu bir toplumdu. O dönemde beyaz olmayan bir kişinin başkan olması söz konusu olamazdı. O zamandan bu yana ülkede nüfus yapısı değişti. “Latino” denen Latin Amerika kökenli “hispanik” göçmenler çoğaldı. Demografik projeksiyonlara göre, şu anda nüfusun %17’sini oluşturan bu […]

Davutoğlu’nun siyasi evladı ve göz bebeği “Suriye Ulusal Konseyi ”ne ABD’den Ağır Darbe

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu’nun Suriye konusundaki açıklaması (5 Kasım 2012) Davutoğlu’nun siyasi evladı ve göz bebeği “Suriye Ulusal Konseyi ”ne ABD’den Ağır Darbe Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu’nun Esad’ı devirmek ve Esad sonrası Suriye’yi oluşturmak için ülkemiz sınırları içinde örgütlenmesine destek verdiği ve politikasının taşıyıcı gücü yaptığı muhalifler grubu Suriye Ulusal Konseyi’nin ABD tarafından […]

BARIŞ VE BARIŞ KÜLTÜRÜ

Ercan KARAKAŞ*   Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra tarihin sonunun geldiğini ilan edenler, artık dünyaya barışın ve demokrasinin hakim olacağını iler sürdüler. İki kutuplu dünyanın son bulmasıyla silah üretimi yarışının sonlanacağını ve silaha harcanan kaynakların insanların refahı için kullanılacağını söylediler. Aradan 20 yılı aşkın bir süre geçti, ama ne savaşlar ne çatışmalar son buldu ve ne […]

Türkiye’nin Suriye Krizindeki Tutumu Üzerine Avrupa’dan Algılamalar

Can Büyükbay* Türkiye içi tartışmalarda, ülkenin pratikte varolan geniş hareket alanını gözardı eden ve dış politikayı -Esad yanlısı/Esad karşıtı- olarak ikili bir seçeneğe indirgeyen bir söylem ağırlık kazandı. Hükümetin de desteklediği ve pratikte uyguladığı görüş; Suudi Arabistan ve  Katar’ın da desteğini alan Özgür Suriye Ordusu’nun demokrasi getireceği varsayımına dayanarak, Türkiye’nin askeri muhalefete gerekli tüm desteği […]

Türkiye’nin “Arap Baharı” Yolculuğu ve Suriye

  Emre ÖZDEMİR*   Türkiye, geçen onyılın ortalarından uluslararası literatürde “Arap Baharı” ya da “Arap Uyanışı” olarak adlandırılan sürecin ilk dönemine kadar Ortadoğu’nun yoğun ilgisine mazhar oldu. Bu ilginin başlıca gerekçeleri şunlardı: Amerika Birleşik Devletleri’nin, 11 Eylül sonrasında artan güvenlik kaygıları sebebiyle ülkesindeki Arap sermayesi üzerinde ciddi kontroller uygulaması, Arap mevduat sahiplerini ve yatırımcılarını alternatif […]

AKP’NİN SURİYE’DEKİ “MEZHEP” ÇIKMAZI

Deniz TANSİ*   ABD’nin İran ve periferisine yönelik siyasetinde en “verimli” yöntem, bölgede “yeni bir eksen” yaratmaktır. Aslında bu konuda epey mesafe alınmıştır. 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra ABD düşünce kuruluşu RAND’ın raporlarında, “piyasa ekonomisi” ve “biçimsel demokrasi” ile zıtlaşmayacak bir “ılımlı İslam” modeli önerildiğinde, 2001 Ağustos’unda kurulan ve 2002 Kasım’ında iktidara gelen AKP, “biçilmiş […]

AKP’nin Suriye Politikası ve Kamuoyu Araştırmaları Sonucu: “Durun! Biz Kardeşiz”

Ertan AKSOY*   Kamuoyu yoklaması, araştırma tipleri içinde, pratik ve geniş kesimlerden bilgi toplamanın en güvenilir yollarından biridir.  Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın (aynı zamanda Büyük Ortadoğu Projesi Eşbaşkanı olarak) yürüttüğü Suriye politikası konusunda yapılan kamuoyu araştırmalarını değerlendirelim.

SUNUŞ: Erol KIZILELMA

Erol KIZILELMA* Bu sayımızda Suriye konusunu, gelişmelerin Türkiye’yi ne şekilde etkileyeceğini işliyoruz. AKP iktidarının, Suriye içine yönelik olarak mezhep çatışmasını kışkırtıcı, militarist, saldırgan ve ayrımcılık yaratan bir dil kullanması bölgemizde bir savaş tehlikesi yaratmaktadır. Suriye’ye yönelik saldırının AKP tarafından tırmandırılmasından bu yana, iç savaşta yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Gelinen bu noktada bize düşen, AKP’nin gerçek […]

23. Sayı: İçindekiler

İÇİNDEKİLER SUNUŞ: Erol Kızılelma: Sosyal Demokrat’tan DOSYA: SURİYE ve TÜRKİYE’NİN SURİYE POLİTİKASI Ertan Aksoy: AKP’nin Suriye Politikası ve Kamuoyu Araştırmaları Sonucu: “Durun! Biz Kardeşiz” Deniz Tasni: AKP’nin Suriye’deki “Mezhep” Çıkmazı Emre Özdemir: Türkiye’nin “Arap Baharı” Yolculuğu ve Suriye Can Büyükbay: Türkiye’nin Suriye Krizindeki Tutumu Üzerine Avrupa’dan Algılamalar Ercan Karakaş: Barış ve Barış Kültürü CHP Genel […]

BARIŞ VE DEMOKRASİ EMEKÇİSİ OSMAN ÖZGÜVEN

MUHİTTİN ÜSTÜNDAĞ* Osman Özgüven, her yıl Dünya Barış Günü olan 1 Eylül’de düzenlediği “Dikili Barış ve Demokrasi Festivali”nin bu yılki konuşmasında da  “Yine binlerce insan kin, nefret ve vahşet üçgeninde canlarını yitiriyor. Yine insanlığın ortak zenginlikleri yok ediliyor, yıkıma uğratılıyor. Bir avuç egemen ve silah tüccarı dışında savaşların kazananı yok. Barışa en çok ihtiyacımız olan […]

2012’den 2013’e:Yeni Siyasette Yerelin İşlevlendirilmesi

KORHAN GÜMÜŞ*   1980’lerden bu yana kamu hizmetleri imtiyaz sahibi özel kuruluşlar tarafından üstlenildi. Kentte kamuya ait alanlarla ilgili işlev değişiklikleri gündeme geldiğinde, idarelerin bunlara ilişkin bir programları yoktu. Bu nedenle ya terk edildiler, ya da özelleştirildiler. Yalnızca tersaneler, elektrik santralleri, endüstri mirası değil limanlar, parklar, yeşil alanlar, hatta sokaklar, kaldırımlar, mahalleler…

2013’E ORTADOĞU’DAN BAKMAK…

DENİZ TANSİ*   Türk dış politikası, 10 yıllık AKP iktidarı döneminde pek çok yapısal hasar gördü. Önce bakan ve başbakan danışmanı, sonra da bizzat dışişleri bakanlığı görevini üstlenen Prof. Davutoğlu, kendi duygusal dünyası ile ABD müttefikliğini harmanlayan, ikinci nesil ve ne yazık ki taşeron bir dış politikanın mimarı olarak tarihe geçti.

ABD`nin Yeni Doktrini ve Türkiye

CENK SİDAR*   Geride bırakmak üzere olduğumuz 2012 yılı Türk dış politikası açısından hareketli ve çok olaylı bir yıl olarak tarihteki yerini almak üzere. Arap yarımadasındaki halk hareketleri, gelişmiş ülkelerde sosyal kriz unsuru haline gelen küresel ekonomik yavaşlama, çıkmaza giren Suriye iç savaşı ve İran nükleer programı hem Türkiye’nin hem de tüm bölgesel ve küresel […]

Avrupa Birliği – Türkiye İlişkilerinin 2012 Yılı Bilançosu

AYHAN KAYA*                               2012 yılı Türkiye-AB ilişkileri açısından oldukça iç karartıcı bir tablo sergiledi. Bu yılın ilk yarısında AB dönem başkanlığını Danimarka gerçekleştirirken ikinci yarısında bu görevi Güney Kıbrıs devraldı. Danimarka dönem başkanlığını devraldığı zaman, AB Konseyi’nin sekiz başlığı askıya almış olması ve Fransa ile Güney Kıbrıs’ın tek taraflı blokaj yapması nedeniyle, Türkiye’nin AB […]

CAMBAZA BAK KÜRECİK’E DEĞİL(!)

ALİ ER* Türkiye’nin talebi üzerine NATO’dan gelecek Patriot Füzeleri, Kürecik radarı ile birlikte başımızı ağrıtabilecek büyük sorunların anası olmaya aday. Çünkü NATO’dan Patriot’lar Suriye’ye karşı istenmişse, tehdit yeni mi ortaya çıktı? Türkiye ve NATO aylardır Suriye’nin balistik füze tehdidini neden göremedi de,  bu talep İsrail’in Gazze saldırısını takip eden günlerde yapıldı; ”ilahi” bir rastlantı mıdır; […]

Özgür Kadın, Özgür Toplum

GÜLSEREN ONANÇ* 2012 yılı, ülkemizde kadınlar için iyi bir yıl değildi. Dünya Ekonomik Forumu Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu sonuçlarına göre Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliği hesaplamalarında bu yıl geçen yıla göre iki sıra gerileyerek 135 ülke arasından 124. sırada yer aldı.

KADINA ŞİDDET VE İŞSİZLİK

Leyla YILMAZ*   Özgür ve eşit olarak doğan insanların sonradan cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle mağdur edilmesi ve temel hak ve özgürlüklerinin tehdit altına alınması doğal hukukun özüne aykırıdır. Demokrasi eşit haklarla olur. Sorunları yok saymak, onların varlığını ortadan kaldırmaz.

KÜRT SORUNUNDA 2012’ DEN 2013’ E DEVREDEN BAKIYE VE AKP

Prof. Dr. Ahmet ÖZER* Türkiye üçüncü dönemini yaşayan AKP iktidarında demokratik olarak ciddi sıkıntılar yaşıyan bir ülke haline geldi. 2012’de geçmiş yıllara nazaran daha otoriter, daha askerci ve daha antidemokratik bir yapı vardı karşımızda. Üstelik AKP bunları ileri demokrasi adına yaptığını ileri sürerek, 2014’te yapılacak yerel seçimleri ardından da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmayı planlıyor. 2012 yılında […]