kapak141142-06

SD Dergi 141/142 çıktı: “Yolsuzluk Sebep, Yoksulluk Netice…”

Değerli okurlar,

Bu sayımız, yanlış bir sav olan “faiz sebep, enflasyon netice” deyişinin bir benzeri ama doğrusu olan “yolsuzluk sebep, yoksulluk netice” başlığıyla çıkıyor. Aslında, kuşkusuz ki, sebep tek değil; “birikimsizlik, bağnazlık vb” de eklenebilir. Ancak biz başlığı, meşhur özdeyişe nazire olsun diye böyle düzenledik. Dergiye yine SODEVMONİTÖR ile başlıyoruz. Bu bağlamda Ceren Güvenç Boyoğlu, yolsuzluk-yoksulluk ilişkisini grafiklerle sergiliyor.

İlk bölümde “İktidar, Yolsuzluk, Yolsuzluk” konusunu işleyen yazılar var. Babür Atila’nın makalesinde, günümüz Türkiye’sinin son yirmi yıldır sırtına yüklenmiş sorunlar mizah içeren bir dille adeta özetleniyor. Alphan Telek ise yoksulluk, yitip giden orta sınıf ve helallik bekleyenler ile boğuştuğumuz ekonomik sorunlar arasında seçime dönük perspektifleri ele aşlıyor. Ayşe Kaşıkırık, yoksulluğun her türünü ama özellikle kadına özgü olanını ve bununla yerel yönetim olarak mücadeleyi konu ediniyor. Bölümün son makalesi Nil Aktan’ın; o da, Türkiye bağlamında yolsuzluk ile yoksulluk ilişkisini sayısal veriler de kullanarak sergiliyor.

İkinci bölümde ülkemize özgü sorunları ele aldık. İlk olarak Gökçe Gökçen’in, her aşamadaki sorunlu eğitim sürecimizi gözden geçirip çıkar yolun kamucu anlayışta olduğu görüşüne varan makalesini buluyoruz. Bir sonraki yazıda, yasaklarla engellenen sanat ortamını gözden geçiren Vecdi Sayar sanatın özerkleşerek özgürleşebileceğini savunuyor. Yüzyılın başından bu yana dünya ekonomisinin durumunu özetleyen Oğuz Demir, son dönemde sorunlu dünya ekonomik ortamında Türkiye’nin olumsuz yönde göze çarptığını anımsatıyor. Bir sonraki makalede Erdal Kart ve Doğukan Doğan, neoliberal sağlık politika anlayışına göre düzenlenmiş uygulamaların ülkemize sağlıkta sorunlar ve ilaç yokluğu biçiminde yansıdığını grafikler eşliğinde açıklıyor. Nihayet Mehmet Şakir Örs, İzmir’in kurtuluşunun 100. yıldönümünü vesile bilerek, bu kentin sosyal dokusuna, etik ve siyasal değerlerine ve Cumhuriyet’e yaklaşımına ilişkin görüşlerini paylaşıyor.

Üçüncü bölümde ise dış politika gözden geçirilip dünyadan bazı haberler veriliyor. Bu çerçevede Emre Özdemir, seçimler yaklaşırken her popülist iktidar gibi AKP iktidarının da özellikle dış düşman ve yabancı mihrak peşinde koşturup yalpaladığını anlatıyor. Aydın Cıngı, Batı’da on yıllardır inip çıkan radikal sağcı popülist dalganın bu kez İsveç ve İtalya seçimlerinde kabardığını gözler önüne seriyor. Bu bölümü, Marcel Rauer’in Tamer İlbuğa tarafından Almancadan Türkçeye çevrilmiş olan kalkınma ile özellikle Afrika’dan Avrupa’ya göç arasındaki ilişkiyi irdeleyen makalesi noktalıyor.

Bu sayımızda, iktidarın ve ülkemize yaşattığı karanlığın bizi içimize hapsetmesine izin vermeyelim istedik. Bu nedenle son bölümde de bazı evrensel kapsamdaki sorunları gözden geçiren makaleleri sunduk. İlk makalede Tayfun İşbilen, dijital dönüşümün geleceğin dünyasını nasıl değiştireceğini açıklayıp dijitalizasyonun farklı yön ve yansımaları konusunda bilgi veriyor. Daha sonra Şenay Yılmaz, kadına yönelik şiddetle mücadelede dünyanın birçok ülkesinde uygulanan mekanizmaları ve de ülkemizdeki durumu sergiliyor. Ece Öztan ise, dünya gündemine kronolojik olarak pandemi döneminde giren ve önce iş yavaşlatma gibi ön belirtilerle görünürleşip “sessiz istifa” olarak bilinirlik edinen bir sosyal fenomeni gündemimize getiriyor.

İktidarın önümüzdeki seçimi yitirmemek için elinden gelen hiçbir şeyi ardına koymayacağı belli oluyor. Tüm okurlarımıza sabırlı, öngörülü, etkili çalışmalar ve başarılar dileriz.

#SODEVMONİTÖR
Ceren GÜVENÇ BOYOĞLU

Botoks
A. Babür ATİLA

Seçimin Anahtarı: Yoksullar, Güvencesizleşen Orta Sınıflar ve Helallik Bekleyenler
Alphan TELEK

Kadın Yoksulluğu ve Belediyelerin Kadın Yoksulluğuyla Mücadele Politikaları
Ayşe KAŞIKIRIK

Yolsuzluk ve Yoksulluk İlişkisi: Türkiye Örneği
Nil AKTAN

Türkiye’nin Eğitimde Acil İhtiyacı: Kamuculuk
Gökçe GÖKÇEN

Devlet – Sanat İlişkisi ve Sanatın Özgürlüğü
Vecdi SAYAR

Tarih Bu Kez Tekrar Etmemeli!
Ahmet Oğuz DEMİR    

Neoliberal Politikaların Sağlığa Yansıması: “İlaç Yokluğu”
Erdal KART, Doğukan DOĞAN

Kurtuluşunun 100’üncü Yılında İzmir ve İzmir’in Toplumsal / Siyasal Yaşama Etkileri
Mehmet Şakir ÖRS

Seçimler Yaklaşırken AKP: Neredesin Dış Düşman?
Emre ÖZDEMİR

Avrupa’da Yeni Bir Popülist Sağ Dalga
Aydın CINGI

Kalkınma ve Göç Arasındaki İlişki: İki Farklı Şey mi?
Marcel RAUER

Gelecek ve Dijital Dönüşüm Üzerine
Tayfun İŞBİLEN

Dünyada Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizmaları
Şenay YILMAZ

Sessiz İstifa, Genç Çalışan Yoksulluğu ve  Umutsuzluğu Üzerine
Ece ÖZTAN