tansi1

Sayı 25/26 – Siyasette Reform ve Otoriterleşme

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

Erol Kızılelma – Sosyal Demokrat’tan

DOSYA: SİYASETTE REFORM VE OTORİTERLEŞME

Alaattin Yüksel/Hülya Güven: Siyasette Etik

Gülgün Tosun/Tanju Tosun: Türkiye’de Siyasi Katılım Açığı

Yakup Kepenek: Siyasal Gücün Kullanımı Bağlamında Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Sistemi

Ercan Karakaş: “Yeni Bir Siyaset Kültürü” ve “Yeni Bir Siyaset Anlayışı” Üzerine Görüşler

Can Büyükbay: AKP Döneminde Türkiye: “Gesellschaft” Yanılsaması, “Gemeinschaft” Gerçeği

Merih Ünver’in Oğuz Kaan Salıcı ile röportajı: Siyasi Partiler Sistemi ve Otoriterleşme…

Aydın Cıngı: Lider Otokrasisi Melez Demokrasimizi Zorluyor

Deniz Tansi: AKP Otoriterliği ve Sağ

İhsan Kamalak: AKP Başkanlık Modeli Üzerinden Bir İnceleme Denemesi

Ertuğrul Çepni: AKP’nin Başkanlık Sistemi Tasarısına Neden Karşıyım?

SERBEST YAZILAR

Kader Sevinç: Arap Mevsimleri ve Batı Rüzgarları

Aytun Çıray: “AKP Tek Parti Devleti”nin İnşasında Sağlık Politikalarının Rolü

Cezmi Doğaner: Sosyal Demokrat Düzende Eğitim

Ali Kahriman/Seda Bostancı: Yeni Yasal Düzenlemeler ve Yerel Yönetim Modeli Kentli Yaşamı Daha Konforlu Kılacak mı?

Çetin Düzce: 24 Ocak Kararları’nın 33. Yılı

Cihan Sendan: Postmodern Tanrı’nın Anadolu’dan İntikamı

Barbaros Dinçer: Türkiye Nereye Gidiyor?

SODEV: 2012 İnsan Hakları, Demokrasi, Barış ve Dayanışma Ödülü Gerekçesi?

Tarihte Bu Ay