yolsuzluk

Sosyal Demokrat Dergi Sayı 37-38 – AKP İktidarı ve Yolsuzluklar

E-dergi’yi okumak için tıklayınız.

kapak37-38

Erol Kızılelma
Sosyal Demokrat’tan

Mustafa Sönmez
Yolsuzluk, Devlet ve Demokrasi

Ayhan Kaya
Kaybolan Pusula: Yolsuzlukla Mücadelede AB Normları

Oya Özarslan
Yolsuzluk Kader midir?

Ahmet Özer
Yolsuzluk Ekonomisi, Sistem, Siyaset

Emre Özdemir
17 Aralık Süreci ve Dış Politika

Meryem Koray
Siyasal Yolsuzluklar ve Beslenme Ekonomisi

Ercan Karakaş
Türkiye Nereye Gidiyor?

Ertan Aksoy
Çalıyor ama Çalışıyor

Betül Çotuksöken
Yolsuzluk Üzerine

Selda Doğan
Ulusların Düşüşü veya Türkiye Nasıl Kurtulur

SODEV 20 Yaşında

Cenk Sidar
2014’te Küresel Sistem ve Türkiye

Aydın Cıngı
Bir Hindistan Gezisinin Düşündürdükleri

Yakup Akkaya
CHP Emek Büroları

Merih Ünver
Kadınlar Anadolu Kentlerini Yaşanılır Kılacak

Martin Schultz
Günümüzün Siyaseti Krizi Derinleştiriyor