ÜYELİK AİDATININ PARTİ İÇİ DEMOKRASİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Sadık KIRBAŞ* Çağdaş demokrasilerin üç temel özelliği bulunmaktadır. Bunlar; temsil, katılım ve denetimdir. Halkın, temsilcilerini özgürce seçebilmesi ve yönetime etkin katılımı ve de siyasal iktidarların karar ve eylemlerini denetleyebilmeleri demokrasi için yaşamsaldır.