Ece Öztan – Yerel Yönetimler Eşitliği Hayata Geçirmek İçin Neler Yapabilir?

Kent mekanları, bu mekandaki gündelik deneyim ve karşılaşmalar, öznelliğin, “etnikleşmiş, sınıflanmış ve cinsiyetlenmiş bireyin” üretiminde anahtar bir rol oynar. Mekan, toplumdaki çelişkilerin sıradanlaştırılıp normalleştirildiği gündelik yaşamın içinde eritildiği bir alandır. Kentsel siyaset; ayrışma ve dışlanma mekanizmalarıyla mücadele etmede önemli bir alandır. “Kent hakkı”, “adil şehir”, “kentsel müşterekler” gibi farklı vurgularla öne çıkan kavramlar kentsel siyasetin […]

Zeynep Altıok Akatlı – Geçmişten Kopmadan Yenilenen Yerel Yönetim Hizmet Anlayışı

“..su aydınlıktır sevgilim, bir boyut kazandırır döküldüğü yere gözlerin kadar parlak ve derin..”  31 Mart yerel seçimleri ile önemli bir eşik atlandı ve Türkiye’nin yeniden gelişen, çağdaş bir ülke olması için bir kapı aralandı. Gerici anlayışın tüm kamu kaynaklarını ele geçirdiği uzun süreli iktidar döneminin yaraları elbette sihirli değnek değmiş gibi bir anda sarılamaz. Ne iktidar tarihinin en düşük […]

Ercan Karakaş – Yerelden Merkeze Açılan Demokrasi Yolu

Ekrem İmamoğlu’nun 23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini, oylarını büyük ölçüde arttırarak tekrar kazanması yalnız İstanbul için değil Türkiye için de büyük bir kazanç oldu. Bu sonuç, ülkemizin yeniden insan haklarına dayalı, çoğulcu, katılımcı bir demokrasiye, parlamenter rejime dönülmesini savunan kitleler için büyük umut yarattı. Bu kez yerel yönetimden merkezde yönetime yönelinmeli Öyle […]

Çiğdem Aksu Çam – Türkiye’de Yerel Siyasetin Dinamikleri ve Adana Örneği

Yerel siyaset, yereldeki devlet birimlerinin –yerel yönetimlerin– işleyişi ve uygulamalarıyla bunların kararlarını etkilemek için harekete geçen toplumsal aktörlerin eylemlerinden oluşur (Savage, Warde ve Ward, 2003, 153). Dolayısıyla yerel siyasetin iki boyutundan bahsedebiliriz. Kurumsal ve toplumsal boyut. Kurumsal boyut merkezi ve yerel yönetim arasındaki ilişkilerin, yerel yönetimlerin organları arasındaki ilişkilerin -örneğin belediye başkanı ve meclis arası […]

Itır Akdoğan – Kentte Kadın Katılımı

Sosyal Demokrat Dergi’nin bu sayısının odağı olan kavramlar kent, yerel, demokrasi. Bunların tanımları ve uygulamalarındaki değişimi tartışabiliriz. Kadının kente katılımı ise hala tartışmasız bir sorun. Kentleşme katılımcı bir şekilde hazırlanmış politikalardan ve akıllı eylem planlarından mahrum gerçekleştikçe, nasıl başedileceği tam da bilinemeyen bir sorun haline geliyor. Üst düzey küresel konferanslardan sivil toplumun mahalle örgütlenmelerine kadar […]

Ulaş Bayraktar – Belediyeler için Mahalli Müşterek, Müşterekler için Belediyecilik

Türkiye yerel yönetimler tarihinde 1973-1980 döneminin gerek kentleşme gerekse de siyasi açıdan  özel bir önemi vardır. 1973 yılında tüm büyük şehirleri kazanan CHP’li belediye başkanları ülke tarihinde ilk defa merkezi hükümetten ayrı bir siyasi çizgiyi tesis edip, hayata geçirmeye çalıştılar. Bu da, merkezi hükümettin görece organik uzantısı bir hizmet makamı olarak yerel yönetimler anlayışında bir […]

Maltepe Belediye Başkanı Ali KILIÇ ile Söyleşi

Dergimiz adına İnan Dağdelen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın çalışmalarına ilişkin görüşlerini aldı. “Daima sevgi kazanacak” diye bir sloganınız var; gerçekten dilinizden de düşürmüyorsunuz “sevgi”yi Bir fazla kişinin yüzünü güldürmeyi kendisine görev edinen kişiler, sayı kaça ulaşırsa ulaşsın asla durmak nedir bilmezler. İnsanların yararlanabileceği hizmet üretilirken ya da düşünülürken, samimi olmak gerekir. Yapılması düşünülen her […]

Özcan Işıklar: “Birazcık Akılla Yeryüzü Cenneti Mümkün”

Bu sayıda ele aldığımız sosyal demokrat yerel yönetim birimi, Silivri Belediyesi. Arkadaşımız İnan Dağdelen Silivri Belediyesi Tarımsal Üretim ve Araştırma Markezi’ndeki (TÜRAM) Lavanta Festivali’ne katıldı ve öncesinde Silviri Belediye Başkanı Özcan Işıklar ile bir söyleşi yaptı. Merhaba Sayın Başkan; Silivri, İstanbul’un hem içinde hem dışında bir yer. Öncelikle genel olarak Silivri’den bahsedebilir miyiz? Silivri, İstanbul’un […]

Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: “Toplumsal Huzur ve Sürdürülebilir Bir Kent İçin Sosyal Demokrasi Şart”

Beylikdüzü Belediyesi, 25-50 yıl sonra kentin nerede olacağını hedefleyen şehir planıyla, gelecek planını bu kadar uzun vadeli ortaya koyabilen Türkiye’de ilk ilçe olmayı öngörüyor. Bu amaca ulaşma serüveninde ise vatandaşın kent ile aidiyet oluşturarak, yönetenlerle kolay iletişim kurabilmesi ve kentin sahibi olduğunu hissedebilmesi gibi değerlerin öncelikleri olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplumsal huzur […]

Röportaj – Aykurt Nuhoğlu: “Türkiye’de çok ciddi bir yönetim sorunu var. Bu yönetim sorunu siyasi kimliklerin yetişmemesinden kaynaklanıyor”

Bu sayıda ele aldığımız sosyal demokrat yerel yönetim birimi Kadıköy Belediyesi. Arkadaşımız İnan Dağdelen, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile Haydarpaşa Garı’ndan ülkedeki yönetim krizine kadar hem Kadıköy’ün hem ülkenin gündemine ilişkin pek çok konuda görüştü. İnan Dağdelen: Kadıköy İstanbul’un en büyük ilçelerinden biri. Kurbağalıdere, Rıhtım’a Cami planı, Haydarpaşa ve Fikirtepe’deki dönüşüm gibi İBB’nin yetki […]

Zeynep Altıok Akatlı – Daha Fazla İzmir (Gâvur İzmir, Güzel İzmir?)

“İzmir’in denizleri koskocaman çocuklar uzatır ayaklarını denize. midye keser ayaklarını kaçarlar sevine sevine.”* İçinden geçtiğimiz bu umutsuz günlerde bize bir umut ışığı İzmir. Evet, İzmir de, memleketin her yeri gibi, nasibini alıyor karartılmış günlerden. Evet, İzmir’de de yaşam zor. Mamafih genel tabloya baktığımız zaman, İzmir topuna zorla el koyulan ama mahallenin büyüklerine topunu vermek istemeyen […]