SD Dergi 97/98 Sayısı Çıktı: Kentlerin Gündemi – Kentlerin Siyaseti

Değerli okurlar, 97/98 sayımızın teması, biraz da 31 Mart yerel seçimlerinden esinlenilerek, “kent” ve “kentin kimliksel bileşenleri” olarak saptandı. Dolayısıyla dergi içeriğini oluşturan makalelerin çoğunluğu, bütünüyle veya bir ucundan kente değiniyor. İlk bölümde kenti dolaysız inceleyen yedi yazı var. Bunların ilki üstad Korel Göymen’in geçen yıl sonunda SODEV tarafından düzenlenmiş olan Yerel Yönetimler Sempozyumu’nda yaptığı […]

Tanju TOSUN – Derin Yalnızlık Çağında Sosyal Demokraside Kriz Tartışmaları

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından ideolojilere dair aktüel tartışmalar arasında öne çıkan; sosyal demokrat ideoloji ve bu ideolojiyi benimsemiş partilerin keskin bir siyasal referans ve temsil krizi yaşadıklarıdır. Bu tartışmada ideoloji olarak sosyal demokrasi ve partilerinin özellikle Batı demokrasilerinde kitlelere vaat edecekleri yeni politikaların ve söylemlerin tükendiği iddiası çarpıcıdır. Bunun kanıtlayıcıları olarak takdim edilen ise; sosyal demokrat partilerin küreselleşmeye dair takındıkları tavır ve seçmen nezdindeki desteklerinin belirgin biçimde azalmasıdır.

Tanju Tosun / Gülgün Tosun – 7 Haziran ve CHP: Olanaklar ve Olasılıklar Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye siyasetinde 13 yıllık tek parti iktidarına nokta koyan 7 Haziran seçimi, salt iktidar değişimi anlamında değil, siyasi rejimin gelecek tasarımına ilişkin belirli çevrelerin beklentilerini de sona erdirdi. Seçim sürecinde Cumhurbaşkanı’nın ve Ak Parti’nin rejim değişikliği tasarımının merkezine oturan başkanlık sistemi, seçmen iradesiyle rafa kalkmış oldu. Bu anlamda, tek parti iktidarının sona ermesi ve başkanlık […]

Tanju Tosun / Yusuf Can Gökmen – Partilerin Kürt Sorununa Yaklaşımları Bağlamında Demokrasi ve Demokratikleşme Tahayyülleri

  Türkiye kamuoyu 2009’dan beri zaman zaman süreklilikte aksaklıklar yaşanmasına rağmen “Demokratikleşme Süreci”, “Çözüm süreci”, “Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi”, “ Kürt Açılımı” gibi beraberinde oldukça kompleks değişim ve dönüşümleri barındıran bir süreci yaşıyor. Bu süreç, Türkiye siyasetinde olası radikal kırılma hatta bölünmeye yol açan tarihsel bir sorun boyutunu oluşturması bakımından da ele alınmayı gerektiriyor. […]

Mazereti kalmayan CHP

Prof. Dr. TANJU TOSUN* Türkiye parti siyasetinde sosyal demokrat partilere yöneltilen en temel eleştirilerden biri, toplumsal gerçeklikten kopuk kimlikleri ve kadrolarının halkla bütünleşememesidir. GeçmişteBülent Ecevit DSP ’de bu çizginin topluma mesafeli duran anlayışını tersyüz ederek, toplumla barışık bir örgütlenme ve ideolojik kimlik inşa etmeyi başarmıştı. Ve 1999 genel seçimlerinde milliyetçi taleplerin de tetikleyiciliğiyle iktidar ortağı oldu, fakat demokratik […]