Şule ÖZSOY BOYUNSUZ – Türkiye İçin Hükümet Sistemi Tercihi

Bir ülkeye iyi işleyen demokratik bir hükümet sistemi getirebilmek için iki temel amacı göz önünde bulundurmak gerekir. Önerilecek hükümet sistemi, “etkili yönetim yapısı oluşturma becerisine ve kontrol-denge araçlarına” sahip olmalıdır. Yani bir yandan rasyonel şekilde örgütlenmiş, uzmanlaşmış, sorun çözme becerisine yüksek düzeyde sahip kurumsallaşmış bir devlet örgütlenmesi yaratıp çalıştırabilmelidir. Diğer yandan da demokratik rejimin gerektirdiği […]