Aydın CINGI – Avrupa’nın Eylül 2021 Seçimleri

Eylül ayında Avrupa’nın iki ülkesinde iktidarı belirleyen parlamento seçimleri yapıldı. Bunlardan birisi, Avrupa’nın lokomotifi kimliğindeki dünyanın dördüncü büyük ekonomisine sahip Federal Almanya’daki seçim. Onun üzerinde uzunca duracağız. Ancak bir de, dünyanın en zengin ülkelerinden olup seçmeninin iki kez halkoylamasıyla Avrupa Birliği dışında kalmayı seçtiği Norveç’te 13 Eylül günü düzenlenen genel seçim yapıldı. Bu seçim, Almanya’dakinin […]

Burhan ŞENATALAR – Neo-liberalizm Döneminde ve Pandemiden Sonra Sosyal Demokrat Partiler

Bu yazının birinci bölümünde  1980 sonrasında yaşanan neo-liberal ideolojik hegemonya döneminde sosyal demokrasinin ve sosyal demokrat partilerin durumu ele alınmakta, ikinci bölümde ise pandemi sonrası dönemde sosyal demokrat dünya görüşünün ana yaklaşımlarının neler olabileceği üzerinde durulmaktadır. Pandemi sonrası dönem ifadesi sadece pandeminin etkileri ile sınırlı olarak kullanılmamakta, neo-liberal politikaların tam anlamıyla geçersiz olması anlamını taşıyan […]

Ercan Karakaş – SPD’de Yeni Dönem

Derin bir kriz içerisinde olan Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPD) olağan kurultayı 6-8 Kasım 2019 tarihlerinde Berlin’de gerçekleşti. Parti yönetimi, kurultaydan çok önce, partinin eş başkanlık sistemini uygulayacağını ve kurultaya sunulacak eş başkanların üyelerin oylarıyla belirleneceğini duyurdu. Kurultaydan yaklaşık dört ay kadar önce yarışa girecek eş başkan adayları partiye başvurdular. Başvuran 12 eş başkan adayı […]

Aydın Cıngı – Avrupa’da Farklı Siyasal Yönelimler

Son yıllarda saptanan ve tüm solcuları ve sosyal demokratları kaygılandıran bir siyasal görüntü var: Avrupa solu tükeniyor ve siyaset, sağ popülist söylem etkisiyle sağa savruluyor. Bu olgu, pek çok gözlemci tarafından, daha 1990’lı yıllardan 2018 yılı sonuna değin Avrupa’da düzenlenen seçim sonuçları ışığında da somut bir görünüme bürünmüştür. Söz konusu eğilim, Trump’lı, Bolsonaro’lu, Hindistan’da yenden […]

Ercan Karakaş – Almanya Seçimi, Irkçılık ve SPD’nin Krizi

Almanya’da seçmenler 24 Eylül Pazar günü 19. dönem Federal Meclisi (Bundestag) seçmek için sandık başına gittiler. Seçimlere katılım oranı 2013 seçimine göre daha yüksekti; 5 puan kadar artarak %76 oldu. Katılımın yüksek olması, Almanya ölçütlerine göre, halkın siyasete ilgisinin artması olarak yorumlandı. Bu seçimlerde, 2013’den bu yana Almanya’yı yöneten Büyük Koalisyon’u oluşturan partiler, yani Hıristiyan […]