Söyleşi: Prof. Dr. Pınar UYAN SEMERCİ

Arkadaşımız Ece ÖZTAN’ın Prof. Dr. Pınar UYAN SEMERCİ ile yaptığı söyleşi Geçtiğimiz ay içerisinde Ankara Altındağ’da yaşanan nefret saldırıları da dahil olmak üzere, Afgan mültecilerin gelişi sonrası yükselen göçmen karşıtı söylem farklı siyasal yelpazelerden destek görüyor. Bu açıdan baktığımızda Türkiye’deki göçmen karşıtı söylemi nasıl değerleniriyorsunuz? Özellikle Batı’daki göçmen karşıtı söylem ve hareketlerle karşılaştırdığınızda…  Göçmen karşıtlığı […]

Söyleşi: CHP Genel Sekreteri Doç. Dr. Selin Sayek Böke

Arkadaşımız Ece ÖZTAN’ın CHP Genel Sekreteri Selin SAYEK BÖKE ile yaptığı söyleşi Zor zamanlar yaşıyoruz. Pandemi tüm dünyadaki gelir adaletsizlikleri, sınıfsal uçurumlar ve eşitsizlikleri daha da görünür kıldı. Ekonomiye ilişkin çok esaslı sorgulamaların zamanı bu anlamda. Siz hem sosyal demokrat bir siyasetçi hem de bir iktisatçı olarak yaşadığımız dönemden çıkışı nasıl görüyorsunuz? Dünya ekonomisi uzun […]

Söyleşi: Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan ÇOLAK

Arkadaşımız Ece ÖZTAN’ın Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan ÇOLAK ile yaptığı söyleşi COVİD 19 Pandemisi sürecinin yönetimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Başta ülkemizde ancak iyi örnek olarak gördüğünüz başka ülke uygulamalarına da değinebilirsiniz elbette. Pandemi süreci yönetiminin özellikle ilk aylarda hemen hiçbir ülkede doğru ve yeterli yapıldığını kimse ileri süremez. Ancak tüm dünya bu pandemiye hazırlıksız […]

Söyleşi: Gülfem SAYDAN SANVER

Arkadaşımız Ece ÖZTAN’ın Siyasal İletişim Uzmanı Dr. Gülfem SAYDAN SANVER ile yaptığı söyleşi. Öncelikle pandemi süreci ile başlayalım. Pandemi süreci dünyada ve Türkiye›de siyasetin ve siyasal iletişimin kanalları açısından da yeni bir döneme mi işaret ediyor? Pandemi süreci, hem siyaset hem de siyasal iletişim açısından birçok tartışma konusunu beraberinde getirdi. Demokrasinin ve kamusal alanın yeni […]

Söyleşi: Prof. Dr. Gaye USLUER

Koronavirüs salgınının dünyada son yüzyılda gerçekleşen salgınlardan ne gibi farklılıkları var? Son yıllarda epidemilerdeki çeşitlenme ve son olarak da pandemi olarak tanımlanan koranavirüs salgını küresel bir sağlık sorunu olmanın ötesinde neler ifade ediyor? İnsanlık tarihinde sonuçları açısından önemli dönüm noktaları her zaman var olmuştur. Bu dönüm noktaları nedir diye bakarsak bir tarafta büyük savaşlar vardır, […]

Söyleşi: Taner TİMUR Laiklik ve Aydınlanma Üzerine

Arkadaşımız Ece ÖZTAN’ın Prof. Dr. Taner TİMUR ile yaptığı söyleşi Laiklik ilkesi genellikle daha dar bir tanım ile ele alınıyor. Kitabınızda laikliği aydınlanma ile ilişkisi bağlamında çok daha kapsamlı bir çerçevede ele alıyorsunuz? Laiklik bu çerçevede ne anlama geliyor? Laiklik, en genel anlamıyla, hiçbir yasak ve tabu tanımayan, mutlak bir düşünce özgürlüğü anlamı taşır. “Aydınlanma” […]

Söyleşi: Sema ERDER

Kent sosyolojisi ve yerel yönetimler alanında çok önemli çalışmalarınız var. Bu alanda uzun yıllara uzanan deneyimlerinize de dayanarak, Türkiye’de sosyal demokrat bir belediyecilik için yapısal ve kurumsal ne gibi engeller görmektesiniz? Yerel yönetimlerin en önemli faaliyetinin yerel talepleri demokratik olarak karşılamak olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun nasıl gerçekleştirileceği ise sürekli olarak tartışılan bir konu. Türkiye’nin yapısal/kurumsal […]

Söyleşi: BİR.ARA.DA

Baştan beri, farklı yerlerde çeşitli düzeylerde olsa da yan yana durmayı başarmış olmamızın da önemli bir payı var bu dirençte ve çalışma enerjisinde. Dayanışma Akademileri buna en iyi örnek olarak gösterilebilir. Akademiyi üniversite duvarlarının dışına taşıyan, içinden geçtiğimiz, anti-demokratik koşulların egemen olduğu tarihsel kesitte daha iyisini, daha özgürünü, daha kapsayıcı olanını yapmaya çalışan dayanışma akademileri vb. oluşumlarımız sadece bizim için değil, kendi yerellerindeki öğrenciler ve kent halkı için de umut kaynağı oldu ve olmaya devam ediyor. Bilgiyi özgürce üretmeyi ve paylaşmayı ilke edinen dayanışma akademileri bu yolda farklı öğrenme ve üretme pratiklerini de hayata geçirmeye çalışıyor.

Söyleşi: Türkiye’de Yasakların, Mücadelenin ve Siyasetin Tarihini 1 Mayıs’lar üzerinden Okumak

Arkadaşımız Ece Öztan’ın,  Doç. Dr. Hakan Koçak ile yaptığı söyleşi: Türkiye’de 1 Mayıs kutlamalarının geçmişine bakacak olursak, nasıl bir seyir izledi? İlk ne zaman kutlandı ve nasıl bir değişim geçirdi? Kısaca anlatır mısınız?  Evet, aslında uzun bir tarihi var. 2. Meşrutiyet döneminde 1908 büyük grevlerinin ertesinde ilk sendikal örgütlenme çalışmaları başlıyor. Tabii ki, Türkiye derken […]

Maltepe Belediye Başkanı Ali KILIÇ ile Söyleşi

Dergimiz adına İnan Dağdelen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın çalışmalarına ilişkin görüşlerini aldı. “Daima sevgi kazanacak” diye bir sloganınız var; gerçekten dilinizden de düşürmüyorsunuz “sevgi”yi Bir fazla kişinin yüzünü güldürmeyi kendisine görev edinen kişiler, sayı kaça ulaşırsa ulaşsın asla durmak nedir bilmezler. İnsanların yararlanabileceği hizmet üretilirken ya da düşünülürken, samimi olmak gerekir. Yapılması düşünülen her […]

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz’le Kartal’ı Konuştuk; Kartallı Kazım, NeyzenTevfik, Haseki Sultan ve Laleler…

Bu sayıda ele aldığımız sosyal demokrat yerel yönetim birimi Kartal Belediyesi. Kartal’ı daha iyi tanıtmak ve Kartal’ı yöneten anlayışı okurun dikkatine sunmak amacıyla, arkadaşımız İnan Dağdelen Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ile söyleşi yaptı. -Kartal’da 6 yıl öncesine göre bugün nasıl bir tablo var? Kartal yaşamayan bir kentti şimdi yaşayan kent haline dönüştü. […]