II. SOSYAL DEMOKRASİ ULUSAL SEMPOZYUMU Sonuç Bildirisi 1-2 Aralık 2018 – İstanbul

Eşit yurttaşlık kavramının güçlendirilmesi için yerelden beslenen, sosyal haklar, adalet ve bölüşüm ilişkilerini esas alan bir siyasi yeniden yapılanma süreci başlatılmalıdır. Bundan hareketle sosyal refah devletini günümüz koşullarında eşitsizliklerden zarar görenler yönlü yeniden tanımlamak için; herkese çalışma hakkı temelinde, kamusal adil bir paylaşıma kaynak oluşturması amacıyla servet üzerinden vergilendirme, bazı sektörlerin kamulaştırılması dahil bölüşüm temelli bir ekonomi politik geliştirmeliyiz. Bütün bu çalışmayı yepyeni bir Anayasa tartışması çerçevesinde detaylandırarak kamusal alana taşımak temel ihtiyaçtır. Bu süreçte hukuk devleti, yargı bağımsızlığı, parlamenter sistem gibi temel demokratik zeminlerin yeniden inşası sol tahayyül dahilinde düşünülmelidir.

SODEV’DEN HABERLER

  Maltepe Yerel Yönetimler Okulu 10 Nisan’da başlamış olan eğitim çalışması Mayıs ayında da devam etti. Mayıs ayında 6 ders yapıldı. 5 Haziran Salı günü de, CHP PM Üyesi ve Onursal Başkanımız Ercan Karakaş, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, CHP İl Başkan Yardımcısı Doğan Çakmak ve SODEV Başkanı Erol Kızılelma’nın katıldığı bir tören ile, katılımcılara […]