Tansu ÖZCAN – Panoptik Model Bağlamında Korku Siyaseti

Korku siyaseti, siyasetin diğer bileşenlerini de anlam kaybına uğratarak içeriği boş bir kavramlar/söylemler yığınıyla kafa karıştırıyor. Dolayısıyla bu dizide ilk hedeflenen, kavramların doğru okunmasını sağlamak; ardından, korku siyasetinin güncel siyasi tartışmalar bağlamında ele almaktır. Kavramların korku siyaseti ile yaşadığı anlam kayıpları aslına ilişkin bir okuma ile daha net anlaşılacaktır. Burada esas olarak siyasetin ana bileşenlerine […]

Ayşen Candaş – Sekülerizm ve Demokrasiyi Yeniden… Vicdan Özgürlüğünü İlk Kez Düşünmek

          Türkiye içinde bulunduğumuz dönemde birkaç fay hattında derin kutuplaşmalar yaşıyor. Bu tarz ortamlarda, bu fay hatlarını besleyen ve derinleştiren söylemleri yeniden üretmek yerine; fay hatlarının iki tarafına yığılan kitleleri yeniden düşündürecek, kartları yeniden karacak, tartışmaları bir üst perdeden kurarak, toplumsal uzlaşmanın ve beraber yaşamanın temel prensiplerine dair yeniden düşünmemizi sağlayacak […]

ÜYELİK AİDATININ PARTİ İÇİ DEMOKRASİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Sadık KIRBAŞ* Çağdaş demokrasilerin üç temel özelliği bulunmaktadır. Bunlar; temsil, katılım ve denetimdir. Halkın, temsilcilerini özgürce seçebilmesi ve yönetime etkin katılımı ve de siyasal iktidarların karar ve eylemlerini denetleyebilmeleri demokrasi için yaşamsaldır.