SODEV FEPS’e Üye Oldu

Avrupa siyasal parti sistemleri, bilindiği üzere, birkaç önemli parti familyasına sahiptir: muhafazakar partiler, liberal partiler, sosyalist/sosyal demokrat partiler vb. Bunlardan, Avrupa Parlamentosu bünyesinde de en geniş gruplardan birini, sosyalist partiler familyası oluşturur. Değişik Avrupa ülkelerinden söz konusu familyaya mensup partiler, PES ( Party of European Socialists; Avrupa Sosyalistleri Partisi) adlı bir oluşumun şemsiyesi altında toplanmışlardır. […]