Söyleşi: Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan ÇOLAK

Arkadaşımız Ece ÖZTAN’ın Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan ÇOLAK ile yaptığı söyleşi COVİD 19 Pandemisi sürecinin yönetimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Başta ülkemizde ancak iyi örnek olarak gördüğünüz başka ülke uygulamalarına da değinebilirsiniz elbette. Pandemi süreci yönetiminin özellikle ilk aylarda hemen hiçbir ülkede doğru ve yeterli yapıldığını kimse ileri süremez. Ancak tüm dünya bu pandemiye hazırlıksız […]

Söyleşi: Gülfem SAYDAN SANVER

Arkadaşımız Ece ÖZTAN’ın Siyasal İletişim Uzmanı Dr. Gülfem SAYDAN SANVER ile yaptığı söyleşi. Öncelikle pandemi süreci ile başlayalım. Pandemi süreci dünyada ve Türkiye›de siyasetin ve siyasal iletişimin kanalları açısından da yeni bir döneme mi işaret ediyor? Pandemi süreci, hem siyaset hem de siyasal iletişim açısından birçok tartışma konusunu beraberinde getirdi. Demokrasinin ve kamusal alanın yeni […]

Söyleşi: Taner TİMUR Laiklik ve Aydınlanma Üzerine

Arkadaşımız Ece ÖZTAN’ın Prof. Dr. Taner TİMUR ile yaptığı söyleşi Laiklik ilkesi genellikle daha dar bir tanım ile ele alınıyor. Kitabınızda laikliği aydınlanma ile ilişkisi bağlamında çok daha kapsamlı bir çerçevede ele alıyorsunuz? Laiklik bu çerçevede ne anlama geliyor? Laiklik, en genel anlamıyla, hiçbir yasak ve tabu tanımayan, mutlak bir düşünce özgürlüğü anlamı taşır. “Aydınlanma” […]

Söyleşi: İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Aşkın Yaşar Topuzoğlu

Çocuğun Öncelikli Yararı Temelinde Bütünlüklü Bir Çocuk Politikamız Yok! Türk hukukunda çocuk nasıl tanımlanmıştır? Çocuğun korunmasına ilişkin yasal düzenlemeler nelerdir? Türk Hukukunda çocukların korunmasına ilişkin yasal düzenlemeler iç hukukumuz ve usulüne uygun imzalamış ve onaylamış olduğumuz Anayasa’nın 90.maddesine göre iç hukuk normu haline gelmiş olan Uluslararası sözleşmelerden oluşmaktadır. İç Hukukumuza baktığımızda da çocuklarla ilgili yasaların […]

Söyleşi: Selahattin Demirtaş

Selahattin Demirtaş, Türkiye’nin yakın tarihinin en çalkantılı dönemlerinde HDP’nin yönetimini üstlenmiş ve ülkenin tüm demokrat kesimi nezdinde etkileyici ve yönlendirici bir işlev üstlenmiştir. Esasen faşist gidişin etkisizleştirme çabasına girdiği ilk siyaset adamlarından olmasının nedeni de budur. Sosyal Demokrat Dergi, ülkemizin en karizmatik ve yetkin siyasetçilerinden Selahattin Demirtaş’ın görüşlerini bir söyleşi çerçevesinde okurlarına aktarmayı çoktandır istiyordu. […]

Söyleşi: ÇYDD Başkanı Aysel ÇELİKEL

Arkadaşımız Dilek Karafazlı ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel ile görüştü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kurulduğundan bugüne eğitim ağırlıklı çalışan bir dernek. Hangi anlayış ve ihtiyaçtan yola çıktınız? Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) 1989 yılında bir grup aydın tarafından kuruldu. Kurulma amacı, kısaca Cumhuriyet’in kazanımlarını ve devrimleri korumak, geliştirmek ve yaygınlaştırmaktı. Siyasi iktidarların Cumhuriyet’i yeterince […]

Maltepe Belediye Başkanı Ali KILIÇ ile Söyleşi

Dergimiz adına İnan Dağdelen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın çalışmalarına ilişkin görüşlerini aldı. “Daima sevgi kazanacak” diye bir sloganınız var; gerçekten dilinizden de düşürmüyorsunuz “sevgi”yi Bir fazla kişinin yüzünü güldürmeyi kendisine görev edinen kişiler, sayı kaça ulaşırsa ulaşsın asla durmak nedir bilmezler. İnsanların yararlanabileceği hizmet üretilirken ya da düşünülürken, samimi olmak gerekir. Yapılması düşünülen her […]

Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz’le Kartal’ı Konuştuk; Kartallı Kazım, NeyzenTevfik, Haseki Sultan ve Laleler…

Bu sayıda ele aldığımız sosyal demokrat yerel yönetim birimi Kartal Belediyesi. Kartal’ı daha iyi tanıtmak ve Kartal’ı yöneten anlayışı okurun dikkatine sunmak amacıyla, arkadaşımız İnan Dağdelen Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz ile söyleşi yaptı. -Kartal’da 6 yıl öncesine göre bugün nasıl bir tablo var? Kartal yaşamayan bir kentti şimdi yaşayan kent haline dönüştü. […]

Röportaj: Atilla Coşkun – “Demokratik ve Güvenli Seçim”

“Demokratik ve Güvenli Seçim Girişimi”nden Sayın Atilla Coşkun, Sosya Demokrat Dergi Yayın Kurulu üyesi İnan Dağdelen’in sorularını yanıtladı. Demokratik ve Güvenli Seçim Girişimi, pek çok meslek örgütü ve sanatçı başta olmak üzere, büyük bir çevreyi bir araya getirdi. Bu aşamada ortak talepler, sizleri bir araya getiren ihtiyaçlar ne oldu? Öncelikle derginizde girişimimize yer verdiğiniz için […]

Röportaj: Murat Karayalçın – Haziran Seçimleri Yaklaşırken CHP

CHP İstanbul İl Başkanı Sayın Murat Karayalçın, dergimiz yayın kurulu üyesi Yunus Emre’nin sorularını yanıtladı. CHP İstanbul’da seçimlere nasıl hazırlanıyor? CHP’yi İstanbul’da birinci parti yapmak istiyoruz. Bu amaçla örgütümüzün her kademesinde görev alan arkadaşlarımızla ve tüm üyelerimizle birlikte yoğun bir biçimde çalışıyoruz. İstanbul’da yaklaşık 4 milyon konut var. Partili arkadaşlarımız ve gönüllü dostlarımızdan oluşturacağımız ekiplerle […]