Erol Kızılelma – Gelen Yıl Gideni Aratacak Gibi….

AKP’nin iktidara geldiği ilk günden beri, hep bir önceki günü arar halde yaşadık. Kabus gibi olaylar yaşadığımız, teröre ve savaşa yüzlerce kurban verdiğimiz 2016 yılı, aynı zamanda faşizmin kurumsal yapısının oluşturulması için uygun gerekçelerin hazırlandığı ve adım adım uygulandığı bir yıl oldu. Bu gidiş nedeniyle 2017 için de pek ümitli olamıyor insan. 2016 yılının, neredeyse […]

Erol Kızılelma – Ya ne zannediyordunuz? (Direnen Demokrasi)

Şimdi şikayet ediyorlar. Türkiye demokrasisinin büyük bir tahribata uğradığını söylüyorlar. Bazıları da, Türkiye’nin Avrupa’dan uzaklaştığını düşünüyor. Diktatörlükten, toplumun kutuplaşmasından, ayrımcılıktan, iç savaştan, anayasasızlaştırmaktan, haksız ve hukuksuz uygulamalardan, gazetecilere yapılan baskılardan söz edenler var. Ülkenin soyulması, yoksulluk ve işsizlikteki artış, paylaşımdaki büyük adaletsizlik, iş cinayetleri, işçilere kölelik düzeni bu dönemin bir diğer yüzü. Ayrıca kadın cinayetleri, […]

Erol Kızılelma – Kavanoz Dipli Dünya; Kimine Kavun, Kimine Kelek Meselesi…

Neoliberal çılgınlığın dünyayı nerelere getirdiğini gördünüz. Yaşlı dünyamız şimdi yoksul/zengin zıtlığının en uç noktalarında. Gelirler arasındaki uçurum o boyutlara ulaştı ki, dünyanın bunu taşıyabilmesi olanaksız. Bu hastalık, zaten bünyede oluşturduğu çeşitli komplikasyonlarla kendini belli ediyor. 21. yüzyılda daha demokratik, daha özgürlükçü, daha eşitlikçi, daha adaletli bir dünya olacağına, aksine çok daha kötü bir dünya ile […]

Şeref Ünsüz – Şeref Meselesi

Sanırım “şerefsiz” kelimesi siyasetin en ağır küfrüdür. Genellikle seçim dönemlerinde duyarız bu küfrü. Karşılıklı restleşmelerde ya da iddiaların gerçeklik payı ölçülürken kullanılır. Aslında seçim ortamında kimin kime ne söylediği, kimin ne karşılık verdiği seçmen tarafından pek önemsenmez. Ancak bu sefer başka bir olay oldu ve kamuoyunda bir süre “şerefsiz”in hatta “şerefsizlerin” kim olduğu araştırmasına girildi. […]

Erol Kızılelma – Türkiye Seçimini Demokratik Kurallar İçinde ve Özgürce Yapabilmeli

          5 yaşına gelen Sosyal Demokrat Dergi’nin yeni bir biçimde sunduğumuz son iki sayısı da beğeni kazandı. Doğrusu ben de, dolu dolu bir dergi çıkardığımız inancındayım. Bu konuda okurlarımızın da görüşlerini ve eleştirilerini belirtmelerinden mutluluk duyarız. Yalnız, dergiyi bayilere çıkaracak şartları henüz oluşturamadık. Umarız önümüzdeki sayılarda bu eksikliklerimizi de gideririz. Bu […]

Erol Kızılelma – Polemik – Katılım ve Temiz Siyaset

          Şubat ayı sonunda SODEV Genel Kurulu yapıldı. İlk defa iki listenin yarıştığı Genel Kurula katılım yüksek oldu. Her ne kadar mevcut yönetim, muhalifleri tarafından statükoyu temsil etmekle suçlandıysa da, yönetime yeni ve genç unsurların katılması ve vakfın geleceğinin hazırlanması, statüko kavramının tekrar tartışılmasını gerektiriyor. Elbette ki SODEV, kamuoyu gözünde, kurucularının […]