SD Dergi 87/88 Sayısı Çıktı! Dosya “Kent: Yönetimi ve Yönetimine Katılım”

Değerli okurlar, Bu sayımızın dosya konusunu “kent, kent yönetimi, kent yönetimine katılım”a ayırdık. Derginin büyük bölümünü alan dosya konunsun yanı sıra söyleşimiz, doğrudan CHP ile ilgili makalelerimiz ve ilginç serbest yazılarımız var. İlk dört makale, kuramsal yönü ağır basan yazılar. Bunların ilkinde Sema Erder kentleşme siyasetini ve yerel yönetimi genel bir çerçevede ele alıyor. İkinci […]

Oğuz Oyan – Solun Durumu: Nasıl Bir Strateji?

2019’a doğru sol ve sosyal demokrasi ne durumda? Sola düşen görev nedir? Türkiye’de nasıl bir strateji izlenmelidir? Derginin bu sayısı için benden istenen yazının çerçevesi bu sorularla çizilmişti. Bu yazının sınırlarını zorlamadan bazı saptamalarımı ve görüşlerimi sunmaya çalışacağım.  Ama önce Avrupa ölçeğinde kısa bir değerlendirme yapalım.[1] Avrupa’da sosyal demokrasi çökerken… Batı Avrupa ülkelerinde son on […]

Sosyal Demokrat Dergi 75/76: “Birlikte HAYIR” – Sunuş

Değerli Sosyal Demokrat Dergi Okurları, SODEV’in 23. Genel Kurulu sonrasında göreve başlayan Yönetim Kurulumuz adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Vakfımızın süreli yayını olarak yayımlanmakta olan Dergimiz sosyal demokrasinin evrensel değerlerini, tartışmalarını, ülkemizin siyasi ortamı ile harmanlayan yazılarla uzunca bir süredir sizlerle buluşuyor. Bu; takdir edersiniz ki, ciddi emek ve titizlik isteyen bir uğraştır. […]

Oğuz Oyan – Anayasa Referandumu, Rejim Değişikliğinin Son iki Hamlesinin İlkidir

Tarihsel gelişme Başkanlık sistemi, tıpkı parlamenter sistem gibi, bir ülkenin siyasi tarihindeki gelişmelerin ürünüdür. Bunun dışındaki zorlamalar, ya çalışması zor eklektik ve uyumsuz yapılara yol açar ve sürekli kriz üretir ya da totaliter bir rejimin üstyapısını hazırlar. Daha çok üçüncü dünya ülkelerinin otoriter yönetimlerine uygun düşen bu sonuncu durumdaki sistemlere, Tarık Zafer Tunaya’nın önerdiği gibi, […]

Oğuz Oyan – AKP, MHP ve Sağ Örgütlenmelerle Demokrasi Mümkün mü?

Kapitalizm-Demokrasi özdeşliği kurulabilir mi? Kapitalist sistem ile demokrasi ilişkileri inişli-çıkışlıyken, Türkiye gibi geç kapitalistleşen bir ülkede bu ilişki daha da sorunlu değil midir? Daha geniş kapsamlı olmakla birlikte asıl başlangıç sorusu budur ve ana başlıktaki soruya geçmeden önce kısaca yanıtlanmasına girişmek gerekir. 17.yüzyıldaki İngiliz Devrimi’nin, 18.yüzyıl sonlarından itibaren Amerikan bağımsızlığı ve Fransız Devrimi’nin açtıkları yollar, […]

Oğuz Oyan – Seçimlerin Dersleri ve CHP’de Yeniden Yapılanma Zorunluluğu

Türkiye 2015 yılında iki genel seçim yaşadı. Birincisi, olması gerekendi; ikincisi, olmaması gerekendi; ama iktidar ve muhalefetin ortak çabalarıyla olduruldu. İlkinin kaybedeni olan iktidar partisi, ikincinin kazananı oldu. 7 Haziran Seçimi 7 Haziran seçimlerinde iktidar partisi 9 puana yakın geriletilmiş ve tek başına hükümet kuramaz konuma sokulmuştu. Bu, 13 yıllık yönetiminde kuvvetler birliğini büyük ölçüde […]

AVRO KRİZİ: Çıkış Var mı?

Prof. Dr. OĞUZ OYAN* Avro’nun bir geleceği var mı? 27 üyeli AB’nin 17 Avro ülkesinde yeni krizler çıkabilir mi ve Avro’nun buna dayanacak gücü kaldı mı? Yunanistan, İtalya, İrlanda, Portekiz ve İspanya’dan oluşan ve GIIPS ülkeleri tabir edilen AB’nin yumuşak karnındaki ülkeler Avro sisteminden peşpeşe çıkacaklar mı, veya daha uzak olasılık olarak, bu bölgede farklı […]