Seniye Nazik Işık – Sosyal Demokrasi, Sivil Toplum ve Kent Konseyleri: Yerel Demokrasi ve Katılımcılığı Geliştirmek İçin Çözümler ve Öneriler- I

Küreselleşme STK’lara Yeni Katılım İmkanları Getirdi Küreselleşme ve yerelleşme aynı anda yürümekte olan ama farklı iki yönde ilerleyen süreçler; üstelik iç içe yürüyorlar. Bu iç içelik ortak sorunlarla karşı karşıya olmalarına yol açıyor. Yerelleşme kendiliğinden de artıyor ama artmasını da isteğimiz, arttırmaya çalıştığımız bir olgu. Yerel olana bir ilgi var ve günlük hayatıyla ilgilenen herkes […]

Nazik Işık – Türkiye Adaletini ve Siyasetini Arıyor, Kuruyor, Üretiyor

Dört gün süren Adalet Kurultayı’nın tamamına katıldım. Evime memnun, mutlu, kendimi iyi hissederek döndüm. Bu yazıda neden böyle hissettiğime dair düşüncelerimi iki ana eksende paylaşacağım: (1) Kurultay Türkiye’nin demokrasiyle imtihanı açısından nerde duruyor, nasıl bir yola açılıyor? (2) Çok özel bir çalışma olarak Kurultay’ın kendisi nasıl bir deneyimdi? Siyasete farklı bir nefes girmeye devam ediyor… […]

AB’nin Kadın-Erkek Eşitliği Politikaları, Mekanizmaları ve AB’nin Türkiye’ye Bugünkü Yaklaşımı

 SENİYE NAZİK IŞIK*   Kadın-erkek eşitliği özgürlük ve demokrasinin, gelişme dinamiği ve gelişmişliğin, çağdaş uygarlığın, evrensel değerlerin ve sosyal demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarından biridir. Bu eşitlik, eksikliklere rağmen, Avrupa’da, temel bir değer ve ilke sayılmaktadır. Uğrunda verilen mücadele, daha sosyal, daha ileri bir Avrupa’nın inşasına yönelik sürecin de bir parçası olarak sürmektedir. AB kurumsal yapılanmasında […]