Mete Tapan – İstanbul Örneğinde Koruma ve Kentlileşme

Dünyanın en önemli metropollerinden İstanbul, özellikle tarihi anıtları, topografik özellikleri ve doğal değerleriyle eşsizdir. İstanbul il sınırları içinde, paleolitik çağdan günümüze dek çeşitli kültürlere ait belge ve bulguları bulmak olanaklı olup tarih boyunca oluşan tarihsel tabakalaşma izlenebilir. Bugün, hunharca kullanmamıza karşın, halen İstanbul’da Fatih ve Eminönü semtlerinin bulunduğu antik yarımadada ve Üsküdar’da en önemli Osmanlı […]