Sevgi Uçan Çubukçu – Cesur Kadınlar: Türkiye Akademisinde Kadın ve Toplumsal Cinsiyet

20.  yüzyılda dünyada ve Türkiye’de kadınlar çok önemli kazanımlar elde ettiler. Toplumsal ve kültürel alanda azımsanamayacak bir varoluş gösteren feminist hareket, özel ve kamusal alanda ‘eşit hak’ talepleri ve itirazları ile pek çok başarıya imza attı. Eğitim, hukuk, istihdam ve kısmen de siyasal alanda cinsiyetler arası eşitsizliği ortadan kaldırmaya yönelik ilke ve hedeflerden oluşan mücadele […]

SD Dergi 105/106 Sayısı Çıktı: Ne Oldu; Ne Olmalı?

Değerli okurlar, Bu kez Eylül-Ekim sayımızı size Ekim’in ortasında ulaştırabiliyoruz. Temamız pek belirgin değil; son gelişmeler ışığında hangi noktada olduğumuzu ve değişik alanlarda nerelere yönelebilleceğimizi saptamak istedik. Dolayısıyla esas temaya ilişkin bölümü oluşturan yazılar, ilk ikisi dışında, birbirinden bir hayli farklı konuara değiniyor. Dergimiz tam basıma veriilirken Fırat’ın doğusundan gündemi değiştiren haberler geldi. Bu, kuşkusuz […]

Meryem Koray – Demokrasi için Kendini Gerçekleştirme Yolu: Sosyal Refah Devleti – II

Kapitalist ekonomide sosyal devlete dayalı uzlaşmanın ve bu uzlaşma üzerinde yükselen sosyal demokrasinin tarihsel olduğu kadar durumsal koşulara bağlı bir gelişme olduğu yadsınamaz. Bu nedenle Przeworski’nin sosyal demokrasiyi durumsal-tarihsel bir fenomen olarak değerlendirmesi oldukça haklılık taşımakta (Przeworski, 1991). Aslında her siyasal düşüncenin varlık kazanması ve güçlenmesinin toplumsal-siyasal güç ilişkilerine bağlı olduğunu söylemek mümkün. Batı Avrupa’da […]

Meryem Koray: Demokrasi için Kendini Gerçekleştirme Yolu: Sosyal Refah Devleti-I

Sosyal demokrasinin Türkiye ‘de derinlikli biçimde tartışıldığı söylenemez.  Gerçi ülkenin içinde bulunduğu koşullar da buna pek izin vermemekte; ancak sürekli aynı sorunlara takılıp bunları konuşan, bir düşünce ve siyaset olarak kendini var etme yolunu yeterince önemsemeyen sosyal demokrasinin başarı şansının fazla olacağını düşünmek de mümkün değil. Öte yandan bugün hem dünyada değişen koşullar var hem […]

SD Dergi 89/90 Sayısı Çıktı! Dosya: “Emeğin Farklı Yüzleri, Ortak Süreçleri”

Sunuş Değerli okurlar, Bu sayımızın dosya konusunu, farklı yüzleri ve süreçleri ile “emek” oluşturuyor. Derginin hemen hemen yarısını kaplayan emeğe ilişkin yazıların yanısıra OHAL ve KHK, dış politika ve “seçim öncesi” bölümlerimiz var. Bu sayıda seçimlere iki yazı ile yer verdik. Ancak bir sonraki Temmuz – Ağustos sayımızın dosya konusu seçime ayrıldı. Emek konusuyla ilgili […]

Meryem Koray – Emek İçin Zaman Zor, Ya Savunma/Mücadele Hatları?…

Günümüz koşullarında emek ve sendikalar açısından değişen çok şey var, koşullar da zorlu… Kapitalizmin küreselleşmesi, teknolojik gelişmeler, ulus devletin değişen rolü, gerileyen sosyoekonomik haklar bir yana, emeğin kendi içinde de değişimler söz konusu. Bu koşullar ve sorunların epeyce yazılıp konuşulduğu da biliniyor. Örneğin Türkiye’den söz edecek olursak, işsizlik, kayıt dışı istihdam, düşük ücretler, güvencesiz işler, […]

Sosyal Demokrat Dergi 75/76: “Birlikte HAYIR” – Sunuş

Değerli Sosyal Demokrat Dergi Okurları, SODEV’in 23. Genel Kurulu sonrasında göreve başlayan Yönetim Kurulumuz adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Vakfımızın süreli yayını olarak yayımlanmakta olan Dergimiz sosyal demokrasinin evrensel değerlerini, tartışmalarını, ülkemizin siyasi ortamı ile harmanlayan yazılarla uzunca bir süredir sizlerle buluşuyor. Bu; takdir edersiniz ki, ciddi emek ve titizlik isteyen bir uğraştır. […]

Meryem Koray – Neden Hayır, Nasıl Hayır?

Şöyle başlamak mümkün. Yapılmak istenilen anayasa değişiklikleri sonunda Türkiye’de kimse için hukuk ve güvencenin kalmayacağı o kadar net, getirilmek istenilen sistem o kadar ürkütücü ki, buna “hayır” demenin, “hayır”ı örgütlemenin  oldukça avantajlı konumda olduğu söylenebilir. Bu nedenle “evet” yanlılarının, değişiklikleri konuşmak ve savunmaktan çok, hayır diyecekleri töhmet altında bırakma, korkutma biçiminde bir strateji izledikleri de […]

Meryem Koray – AKP, CHP, HDP Seçim Bildirgelerinde Sosyal Politika

          AKP, CHP ve HDP’nin seçim bildirgeleri ortaya çıktı. İlk olarak, her üç bildirgenin, dertleri ve yönleri farklı olsa da Türkiye için bir dönüşüm gereğinden söz ettikleri ve bunu hedefledikleri söylenebilir. AKP Bildirgesi’nde yeni anayasa ile başkanlık sistemi yönünde bir dönüşüm hedeflenmekte; CHP, bir yandan AKP’nin siyasal, anayasal, ekonomik ve toplumsal […]

Meryem Koray – Sosyo-ekonomik Konular ve Siyasal Ekonomi Açısından AKP ve CHP Programı

          Seçimler yaklaşırken siyasal partilerin nerede durdukları, ne söylediklerinin daha önem kazandığı ve bu çerçevede siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda irdelenmesi gereken birçok konu olduğuna kuşku yok. Ancak “iş, aş, özgürlük ve eşitlik, gelir adaleti” gibi sosyo-ekonomik meselelerin toplumun önemli bir kısmı için “ana mesele” olduğu düşünülürse, partilerin tam bu konuda […]

Sayı 30 – Türkiye Ekonomisi: Durum

İçindekiler Okumak için tıklayınız. Erol Kızılelma Sosyal Demokrat’tan Faik Öztrak Bir Neoliberalin Ezberi – “Geliri Artıramıyorsan Borcu Artır” Mustafa Sönmez Umut İç Pazarda – Aileler Borç Batağında Müslim Sarı Algılar, Yalanlar, Gerçekler Zemininde Maliye Politikasının Körlüğü Şule Daldal Sol Liberal ve Sosyal Demokrat İktisat Teorileri Meryem Koray İşsizlik Sorununa Nasıl Bakmalı, Nereden Yaklaşmalı? Serkan Öngel […]

Sosyal Demokrasiyi Yeniden Düşünmek!

Meryem Koray* Sosyal demokrat düşünce ve politikaların bir duraklama/gerileme içine girdiğine kuşku yok. Yalnız iktidara gelmek bağlamında değil, günümüz değişikliklerine yanıt üretmek bağlamında da sıkıntılar ve tıkanıklıklar var. Bunları aşmak da kolay değil. Bir yandan uygun yanıtlar, politikalar üretmek eskiye göre daha zor; öte yandan yanıt üreteyim derken melez bir düşünce sistematiği olarak kendi çizgisi […]