Mehmet Şakir ÖRS – Türkiye’de ‘Demokrasi’ Mücadelesi; CHP’nin ‘İttifak’ Politikaları ve ‘İktidar’ ile ‘Birinci Parti’ Olma Hedefleri

İçinde bulunduğumuz tarihsel süreçte hem küresel ve hem de ulusal düzlemde önemli ekonomik, siyasal ve sosyal gelişmelere tanık oluyoruz. Kapitalizmin yol açtığı sorunlar birikip koca bir düğüme dönüşürken, otoriter siyaset anlayışlarının da bu düğümü bırakın çözmeyi tam anlamıyla bir kördüğüme dönüştürdüğü açıkça görülüyor. Bu nedenle de yeni ve farklı ekonomi-politik arayışlar gündeme geliyor. Sosyal Demokrat […]

Mehmet Şakir Örs – Salgın Sonrasının Ekonomik ve Politik Koşulları Sosyal Demokrasiyi İşaret Ediyor

Bir yılı aşkın süredir hayatımızı derinden etkileyen koronavirüs salgını, aynı zamanda tüm dünyada ekonomik, sosyal ve politik dinamikleri de değiştirip dönüştürüyor. Eski ölçütler, alışkanlıklar ve geçmişte sürekli yinelenen ekonomik – politik değerlendirmeler, giderek anlamını ve önemini yitiriyor. Artık, hayatın içindeki duruşumuzu ve hayata bakışımızı tümüyle gözden geçirip toplumsal ve siyasal gelişmelere yeni bir bakış açısıyla […]

Ferlâl Örs | Mehmet Şakir Örs – ​Toplumsal Gazetecilik – Köşe Yazarlığı ve ‘Toplumun Vicdanı’ Olmak

Geçtiğimiz günlerde sonsuzluğa uğurladığımız, gazetecilik mesleğinin ve basınımızın simge isimlerinden Bekir Coşkun; kendine has kalemiyle, özgün yazılarıyla, basında başlı başına bir ekoldü. Akıcı üslubu ve ince mizahıyla, o halkın ve toplumun vicdanıydı. Aynı zamanda gazetecilik alanında da örnek ve simge bir isimdi. O’nu ve yazılarını her daim arayacağız ve çok özleyeceğiz. Bu makalemizle; 2007 yılında […]

Mehmet Şakir ÖRS – CHP, İktidara Nasıl Yürüyebilir?

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi, ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 25-26 Temmuz’da Ankara’da toplanan 37. Olağan Kurultayı, partinin siyasal yaşam sürecinde yeni bir dönem başlattı. ‘İktidar Kurultayı’ olarak da adlandırılan ve ‘iktidar’ hedefiyle buluşturulmak istenen kurultayın ardından başlayan bu yeni dönemde, partinin ve toplumsal muhalefetin tüm dinamikleriyle ortaklaşarak, hep birlikte ‘iktidar yürüyüşü’ne odaklanılması gerekiyor. Kurultayda […]

SD Dergi 115/116 Sayısı Çıktı: Ağır Yaz | İşsizlik ve Diğerleri

Dergimizi pdf formatında indirmek için tıklayınız. Online dergimizi okumak için tıklayınız. Değerli okurlar, COVID-19 salgını ve –biraz da- yaz rehaveti dolayısıyla, bu sayımızı, sizlere epey gecikerek ulaştırabiliyoruz. Dosya konusu olarak çok önceden “işsizlik” temasını saptamıştık. Ancak iktidar, kamuoyunun tüketimine hemen her gün yeni bir gündem saptırıcı sorun sunduğundan, dosya konumuzun -yani işsizliğin- ötesinde de farklı […]

Mehmet Şakir ÖRS – Korona Distopyasını Yeni Bir Toplumsal Düzen Ütopyasına Dönüştürmek

İlkbahar ve yaz günlerinin mevsimsel güzelliğine karşın, koronalı günlerin ağırlığı ve karamsarlığı, hayatımızı etkilemeyi sürdürüyor. İnsanlık, toplumsal hayat, güç bir dönemden geçiyor. İçinde bulunduğumuz zorlu günlerin temel önceliği, elbette insan sağlığını korumak ve hayatı savunmaktır. Ancak kısa ve uzun erimde, korona günlerinin çok boyutlu ekonomik, sosyal ve siyasal etkileşimleri olacağını düşünüyoruz. Doğal olarak en büyük […]

Mehmet Şakir Örs – Bu Sistem de, Bu Düzen de Değişmelidir

Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. Korona virüsünün yarattığı tehlike, ülkeleri ve halkları doğrudan etkiliyor. Bugünlerde insanlar öncelikle can derdine ve sağlıklarını korumanın peşine düşüyorlar. Toplumsal yaşam ve gündem, bütünüyle bu temel konunun kuşatması altında kalıyor. Aslında, küresel kapitalist sistemin ve dünyaya egemen olan siyasal anlayışların, ne derece kof ve temelsiz olduğu, böylesine olağanüstü durumlarda daha […]

Mehmet Şakir Örs – CHP’nin Tarihi Sorumluluğu

Ülkemiz bir yandan kış mevsiminin soğuk iklim koşullarını yaşarken, diğer yandan siyasal gündem de alabildiğine ısınıyor. Ekonomide ve dış politikada yaşanan olumsuzluklar, iç siyasetteki gelişmeleri tetikliyor. Ekonomik sorunlar ağırlaşırken ve insanımızı bunaltırken; iktidarın çözüm üretememesi ve ülkeyi yönetemez hale gelmesi, ister istemez farklı arayışları da beraberinde getiriyor. Yeni partiler ardı ardına siyaset sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. […]

Mehmet Şakir Örs – 31 Mart ve 23 Haziran Sonrası Türkiye

31 Mart yerel seçimleri ve ardından yapılan 23 Haziran İstanbul seçimi, doğrusu ülkemizin siyasal tarihinde derin izler bırakacak ölçüde önemli dönüm noktaları oldu. Öyle görünüyor ki, bu seçimlerin sonuçları ve etkileri, siyasal süreçte büyük kırılmaların yaşanmasına ve yepyeni siyasal-toplumsal gelişmelerin ortaya çıkmasına neden olacak. Öncelikle, seçimler sonrasında beliren ilk heyecan dalgalarını ve duygusallıkları geride bırakıp, […]

SD Dergi 101/102: “Yeni bir Başlangıç”

Değerli okurlar, Sizlere karşı mahcubuz; çünkü Mayıs-Haziran sayımızı elinize ancak Temmuz’da ulaştırabiliyoruz. Ne var ki 23 Haziran seçiminin sonuçlarını irdeleyen yazılar ancak Temmuz başına yetişti. Dolayısıyla esas mahcubiyet duyması gerekenler, YSK’nın malum üyeleridir. Eğer onlar, AKP mızıkçılığına alet olup İstanbul seçimini, hukukun zerresini içermeyen bir gerekçeyle ve de seçim olup bittikten bir ayı aşkın bir […]

Mehmet Şakir ÖRS – Sol ve Sosyal Demokrat Harekette Yeni Arayışlar

Son dönemlerde dünya siyasetinde ilginç gelişmeler yaşanıyor. Her geçen gün daha da büyüyen ekonomik ve sosyal sorunlardan bunalan kitleler, yeni arayışlara yöneliyorlar. Kapitalizmin sömürüye dayalı küresel sisteminin ve düzeninin dertlerine derman olmadığını, tam aksine var olan adaletsizliği, haksızlığı ve hukuksuzluğu daha da büyüttüğünü gören insanlar, yeni düşlerin peşine düşüyorlar. Dünyada otoriterlik, ırkçı milliyetçilik, dinsel temelli […]

SD Dergi 97/98 Sayısı Çıktı: Kentlerin Gündemi – Kentlerin Siyaseti

Değerli okurlar, 97/98 sayımızın teması, biraz da 31 Mart yerel seçimlerinden esinlenilerek, “kent” ve “kentin kimliksel bileşenleri” olarak saptandı. Dolayısıyla dergi içeriğini oluşturan makalelerin çoğunluğu, bütünüyle veya bir ucundan kente değiniyor. İlk bölümde kenti dolaysız inceleyen yedi yazı var. Bunların ilki üstad Korel Göymen’in geçen yıl sonunda SODEV tarafından düzenlenmiş olan Yerel Yönetimler Sempozyumu’nda yaptığı […]

Mehmet Şakir ÖRS – İzmir Yerel Yönetim Okulu (İZYO) Deneyimi ve Geçmişten Günümüze Aktarılan Dersler

Her seçim öncesi dönemde siyasal eğitim konusu öne çıkar. Özellikle de yerel seçimlerde… Ama çoğunlukla bu ihtiyaç, aceleye getirilip göstermelik etkinliklerle geçiştirilir. Oysa seçim takvimi ve zamanlaması çok önceden bellidir. Bu konu, sol ve sosyal demokrat partilerde yaşamsal derecede önem taşır. 31 Mart 2019 yerel seçimleri ile ilgili hazırlıklar, çalışmalar yoğunlaşırken; yıllar önce yaşadığımız örnek bir deneyimi aktarmanın, anlamlı ve yararlı olacağını düşünüyoruz.

Mehmet Şakir Örs – Umutsuzluğu Umuda Dönüştürmek

24 Haziran seçimlerinin sonuçları, ülkemizde rejim ve sistem değişimine yol açtı; ayrıca siyasal açıdan önemli sonuçlar yarattı. Bu önemli sonuçlar içinde bizleri en çok etkileyeni, toplumsal muhalefet saflarında derin biçimde oluşan kırılma ve yarılmadır. Maalesef ülkemiz solu, sosyal demokrat hareket ve genel olarak toplumsal muhalefet, 24 Haziran’dan yara bere içinde çıktı. Bu durum muhalif kesimlerde, […]

Mehmet Şakir Örs – 2019’un Yol Haritası Üstüne, Düşünceler ve Öneriler

Yazımıza başlarken hemen belirtelim; bazı çevrelerce ileri sürülen, 2019 seçimlerine hazırlık konusunun şimdilik öne çıkarılmaması veya ötelenmesi gibi yaklaşımları doğru bulmuyoruz. Bu görüşü savunanlar, öncelikle demokrasi mücadelesinin güncel taleplerine odaklanılmasını istiyorlar. Ama unutulmasın ki, 2019 süreci, aynı zamanda demokrasi mücadelesinin güncel taleplerini de sahiplenen ve yükselten bir süreç olacaktır, olmalıdır. Bizce, demokrasi mücadelesi için, 2019 […]

Mehmet Şakir Örs – Üzümün, Üzümcünün Türküsü

Ege’de güz mevsimi, üzümün ve daha birçok ürünün hasat dönemidir… Bir yıllık emek, uğraşı ve masraf, Egeli on binlerce üzüm üreticisi aile için işte bu aylarda gelire dönüşecektir. Aynı mevsimsel dönem, incirin hasadıyla da örtüşür ve bir ölçüde ilk el pamukların toplanmaya başladığı günlerle de buluşur… Hasat zamanı Güz dönemi, Egeli üretici için önemlidir… Bu […]

Mehmet Şakir Örs – Demokrasiyi Örgütlemek, Umudu Körüklemek

Dünya siyaseti ve ekonomisi son dönemde önemli çalkantılar yaşıyor. Ülkeler ve halklar, adeta bir gel-git olayı yaşarmışçasına dalgalanıyor. Görünen o ki, siyasal ve ekonomik gelişmelerin debisi yükseliyor. Siyaset ve ekonomi alanlarındaki bu altüst oluşlar, toplumsal yaşamın diğer alanlarını da doğrudan etkiliyor. Sınıfsal ve toplumsal katmanlar yeni arayışlar içinde. Hayatın içinde yeni duruşlar, yeni konumlanmalar oluşuyor. […]

Mehmet Şakir Örs – 1 Mayıs’lar, Toplumsal Mücadelenin Tarihidir Anılar – Gözlemler – İzlenimler

Ülkemizin toplumsal mücadele tarihinde, 1 Mayıs’ların çok önemli bir yeri vardır. 1 Mayıs kutlamaları, hem kişisel yaşantımızda hem de ülkemizin tarihinde her dönem derin izler bırakmıştır. Yeni bir 1 Mayıs’ı yaşadığımız şu günlerde, kendi yaşadığımız 1 Mayıs’lardan hareketle, ülkemizde ve kentimiz İzmir’de yaşanan eski kutlamalara mercek tutacağız.  1 Mayıs’ın tarihçesi 1 Mayıs’ın işçi bayramı olarak […]

Mehmet Şakir Örs – Ateşten Günler… 37’nci Yıldönümünde, Bir Emek ve Halk Hareketi: Tariş Direnişi

Yaklaşık bir asır önce, Egeli üreticilerin, emperyalist tahakküme karşı bir direniş hareketi olarak kurdukları Tariş; bundan 37 yıl önce de, bu kez çalışanların günler süren direnişinin adı oldu… Tariş, Ege’de bir direniş geleneği Ocak ayının son günleri ile şubat ayının ilk günleri, Tariş işçi direnişinin 37’nci yıldönümüdür. Tam 37 yıl önce, 1980 yılı ocak ayının […]

SD Dergi 71/72: Çağdaş Eğitime de Darbe

Cumhuriyetimizin Anadolu aydınlanmasını başarmış eğitim sistemi darmadağın ediliyor. En öldürücü darbeler 15 Temmuz sonrası OHAL/KHK döneminde vuruluyor. Başarısız darbe girişiminin, belli bir anlayış için gerçekten de “Allah’ın lutfu” olduğu ortaya çıktı. Dergimizin eldeki sayısı, işte bu nedenle “eğitim” ekseninde şekillendi. Dosya konusunu ele alan çok sayıda yazı var. İlk makalede Dr. Erkan Aydoğanoğlu, bir eğitimci […]

Mehmet Şakir Örs – “DGM’yi Ezdik…” 40. Yıldönümünde, 16 Eylül 1976 DGM Direnişi Siyasal Direnişin Siyaset Dersleri: Öncesi ve Sonrasıyla Direnişin İzmir Boyutu

Eylül ayı önemli yıldönümlerini ve günlemeleri içinde taşır. Bunlardan birisi de ‘16 Eylül’dür. Bundan tam 40 yıl önce, Türkiye İşçi Sınıfı ve onun devrimci sendikal örgütü DİSK, Devlet Güvenlik Mahkemeleri’ne (DGM) karşı ayağa kalkmıştı. Yalnızca kendisi ayağa kalkmakla yetinmemiş, tüm toplumu da hareketlendirmişti. 1976 yılının 16 Eylül’ünde başlayıp 20 Eylül’üne kadar süren DGM direnişinin, Türkiye […]

Mehmet Şakir Örs – Güncel Görev, Otoriterliğe Karşı Demokrasiyi Örgütlemek

Toplumsal ve siyasal alanda “otoriterleşme”, anlamıyla – içeriğiyle klasik ama aynı zamanda güncel bir tanım… Bu nedenle de oldukça önemli… 65/66. sayısını bu temaya ayıran Sosyal Demokrat Dergi’nin, doğru bir zamanda doğru bir iş yaptığını düşünüyorum. Son dönemde ülkemizde yaşanan siyasal gelişmeler, dünyada yaşananlardan kopuk değildir. Ayrıca bu konunun tarihsel bir altyapısı da vardır. Ülkemizdeki […]

Mehmet Şakir Örs – CHP’nin 35. Olağan Kurultayı ve Toplumsal Muhalefetin Adresi Olmak

Cumhuriyet Halk Patisi’nin (CHP) 35’inci Olağan Kurultayı’nda, önceden tahmin edildiği gibi, genel başkanlık sorunu ve tartışması yaşanmadı. Gözler ve kulisler tamamıyla kurultayın ikinci günü yapılan Parti Meclisi (PM) seçimlerine odaklandı. Yapılan seçimlerde de genel başkanın anahtar listesi önemli oranda değiştirilerek, çok sayıda yeni isim PM’ye seçildi. Bir bakıma, örgütün değişim talebi PM üzerinden hayata geçirildi. […]