E. Feridun Yalvaç – Belediyelerde Şeffaflık, Hesap Verebilirlik ve Katılım

Belediyelerde Şeffaflık, Hesap Verebilirlik ve Katılım Görünür olmak anlamına gelen şeffaflık, hem kişilerde hem de kurumlarda güvenilir olmanın önemli unsurlarından biridir. Şeffaflık kişilerde dürüstlük ve samimiyet ifade ederken, kurumlarda hesap verebilir olmakla ve demokratik katılımla yakından ilgili bir kavramdır. Toplumsal bilinçlenme arttıkça kamu kaynaklarını kullanan, karar ve eylemleri toplumu doğrudan etkileyen kurumların şeffaf olmaları gerektiği […]

Mustafa Akın Özerdem – Demokrasinin En Küçük Kalesi: Mahalle

Demokrasinin En Küçük Kalesi: Mahalle Mahalle, sözlükte bir yere inmek, konmak, yerleşmek anlamında “hall” kökünden türetilmiş bir mekan ismidir. Geçici ya da devamlı ikamet etmek üzere kurulan küçük yerleşim birimini ifade eder. İdari yapılanmamız içinde en küçük idari yapı olan köyler de birkaç mahalleden oluşabilir. Öyleyse “mahalle en küçük sosyal yerleşim alanıdır” diyebiliriz. Mahalleler, dünyanın […]

Seniye Nazik Işık – Sosyal Demokrasi, Sivil Toplum ve Kent Konseyleri: Yerel Demokrasi ve Katılımcılığı Geliştirmek İçin Çözümler ve Öneriler- I

Küreselleşme STK’lara Yeni Katılım İmkanları Getirdi Küreselleşme ve yerelleşme aynı anda yürümekte olan ama farklı iki yönde ilerleyen süreçler; üstelik iç içe yürüyorlar. Bu iç içelik ortak sorunlarla karşı karşıya olmalarına yol açıyor. Yerelleşme kendiliğinden de artıyor ama artmasını da isteğimiz, arttırmaya çalıştığımız bir olgu. Yerel olana bir ilgi var ve günlük hayatıyla ilgilenen herkes […]

Itır Akdoğan – Kentte Kadın Katılımı

Sosyal Demokrat Dergi’nin bu sayısının odağı olan kavramlar kent, yerel, demokrasi. Bunların tanımları ve uygulamalarındaki değişimi tartışabiliriz. Kadının kente katılımı ise hala tartışmasız bir sorun. Kentleşme katılımcı bir şekilde hazırlanmış politikalardan ve akıllı eylem planlarından mahrum gerçekleştikçe, nasıl başedileceği tam da bilinemeyen bir sorun haline geliyor. Üst düzey küresel konferanslardan sivil toplumun mahalle örgütlenmelerine kadar […]

ÜYELİK AİDATININ PARTİ İÇİ DEMOKRASİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Sadık KIRBAŞ* Çağdaş demokrasilerin üç temel özelliği bulunmaktadır. Bunlar; temsil, katılım ve denetimdir. Halkın, temsilcilerini özgürce seçebilmesi ve yönetime etkin katılımı ve de siyasal iktidarların karar ve eylemlerini denetleyebilmeleri demokrasi için yaşamsaldır.