SODEVMONİTÖR: Türkiye’de İşsizlik Araştırması

Sosyal Demokrasi Vakfı, Türkiye’de işsizlerin genel durumunu ortaya koymak amacıyla Türkiye genelinde bir anket çalışması yürütmüştür.  Halihazırda işsiz olduğunu belirten kişiler ile, %95 güven aralığında %4 hata payı ile 600 örneklem üzerinden gerçekleştirilen araştırma, TÜİK’in  NUTS1 tanımına uyan 12 ilde Türkiye temsili ile yapıldı. Araştırma çok ağır ve sarsıcı bir gerçekliğin fotoğrafını çekiyor. Profil Katılımcıların […]

Ahmet Oğuz DEMİR – Sağlık Krizinden İstihdam Krizine

Pandemi, başladığı günden bu yana, hem devletleri hem de biz yurttaşları farklı ikilemler arasında tercih yapmak zorunda bırakıyor. Bu çerçevede ortaya çıkan en önemli ikilem ise salgının etkisinin azaltılması için alınacak katı önlemlerin beraberinde getireceği ekonomide durgunluk ya da bu durgunluğun oluşmaması için önlemleri hafifletmek arasında oldu. Daha basit bir ifade ile pandemi, tüm ülkeleri […]

Mustafa ÖZEL – Uçuş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığına 22 Mayıs 2020 tarihinde Başkan Yardımcısı Muhammed Cahit Şirin’in atanmasıyla başlayan atamalar, yer değiştirmeler ve görevden almaların bugüne hazırlığın bir göstergesi olduğunu anlamış bulunuyoruz. Özenle düzenlenmiş rakamlar, hizaya getirilmiş yüzdeler ve “resmi” yalanlar için bir hazırlıkmış tüm bu yaşananlar. 2018 yılında TÜİK’de göreve başlayan 1984 doğumlu, Endüstri Mühendisi Muhammed Cahit […]

Tuba TORUN – Bir Kalkınma Engeli Olarak “Kadın İşsizliği”

Kadınların yaşadığı ayrımcılığın en belirgin hissedildiği alanlardan biri iş yaşamı. Cinsiyete dayalı iş bölümünden tutun da kadın emeğinin görünmezliğine, eşit işte eşitsiz ücretten cam tavan sendromuna kadar türlü ayrımcılık türlerine maruz bırakılıyor kadınlar iş yaşamında. Tüm bu ayrımcılık biçimlerinin bir sonucu olarak “kadın yoksulluğu” diye bir tanım bile yapmak durumunda kalıyoruz. Kadın işsizliği ise bu […]

Mehmet Şakir ÖRS – Korona Distopyasını Yeni Bir Toplumsal Düzen Ütopyasına Dönüştürmek

İlkbahar ve yaz günlerinin mevsimsel güzelliğine karşın, koronalı günlerin ağırlığı ve karamsarlığı, hayatımızı etkilemeyi sürdürüyor. İnsanlık, toplumsal hayat, güç bir dönemden geçiyor. İçinde bulunduğumuz zorlu günlerin temel önceliği, elbette insan sağlığını korumak ve hayatı savunmaktır. Ancak kısa ve uzun erimde, korona günlerinin çok boyutlu ekonomik, sosyal ve siyasal etkileşimleri olacağını düşünüyoruz. Doğal olarak en büyük […]

Gönül Hilal Kuşçul – Ne Eğitim Sisteminde Ne de İstihdamda Yer Al(a)mayan Gençler

Evrensel olarak kabul edilmiş bir gençlik kavramı bulunmamakla beraber, sosyolojik ve psikolojik açıdan bakıldığında farklı tanımlar ortaya çıkmaktadır. Yaş, gelişimsel özellikler, toplumun atfettiği değerler tanımlama kriterlerinde öne çıkabilmektedir. Çok genel olarak, gençlik dönemi için çocukluk ile yetişkinlik arasındaki dönem diyebiliriz. Tam da bu sebeple, gençlik döneminin çok önemli bir dönem olduğuna işaret edilmektedir.  Çünkü gençlik […]

Ertan Aksoy – 2020’ye Girerken Türkiye Ekonomisi ve Genel Durumu

Türkiye ekonomisi, 2001 krizi ile sancılı bir dönemi geride bırakırken Dünya Bankası başkan yardımcılığı görevini yürüten Kemal Derviş’in Türkiye’ye davet edilerek, ekonomiden sorumlu devlet bakanlığına atanması ve akabinde IMF ile imzalanan stand-by anlaşması ile bankacılık sektöründe köklü reformlar gerçekleştirilerek ekonomi tekrardan rayına oturtuldu. Ekonomik krizin getirdiği kemer sıkma politikasının etkileri ise 2002 yılında görüldü ve […]

Burak Kılıçarslan – #SODEVMONİTÖR İntihar Değil Cinayet: Ekonomik Kriz Can Alıyor

İntihar Değil Cinayet: Ekonomik Kriz Can Alıyor Ekonomik krize bağlı olarak sürekli artan işsizlik, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı yurttaşların en büyük sorunu haline gelmiştir. Yaşamını idame ettirme noktasında çaresizliğe sürüklenen milyonlar; borç, yoksulluk ve kötü çalışma koşullarından dolayı önü alınamayan derin travmalara maruz kalmış, bu sorunun bir neticesi olarak ‘intihar’ vakaları ciddi oranda artmıştır. […]

Burak KILIÇARSLAN – #SODEVMONİTÖR: Ekonomimiz Küçülüyor, Enflasyon ve İşsizlikte Zirvedeyiz

Haziran ayı içerisinde farklı kurumlarca açıklanan veriler ekonomimizin içinde bulunduğu korkunç durumu bir kez daha gözler önüne serdi. Biz de TÜİK, IMF ve OECD’nin duyurusunu yaptığı ekonomik verileri, çeşitli ülke grupları ile mukayese ederek açıklamaya çalıştık. Türkiye’nin enflasyon, işsizlik ve büyüme rakamlarını gelişmekte olan ülkeler, OECD ülkeleri, G-20 ülkeleri ve dünya ortalaması ile karşılaştırdık. Tüketici […]

Mustafa Sönmez – Eğitime Yatırım ve Okumuş İşsizliği

Eğitim, bakış açısına göre değişir. Ülke egemenleri için eğitim, insan gücünün hem sermaye birikimine uygun işgücü haline getirilmesi, hem de sistemin yeniden üretimine ayak uyduran “uyumlu” bireyler olmaları için gereklidir. Toplumcu yaklaşıma göre ise eğitim, ülke insanının potansiyel yeteneklerini geliştirmesi, toplum için çağdaş, aydınlanmış, sorgulayan ve ilerleme için çabalayan bireyler haline gelerek üretken olması için […]