Yüksel TAŞKIN – Bölüşüm Adaleti İçin Etkin ve Hak Temelli bir Sosyal Devleti İnşa Etmek En Önemli Siyasi Önceliğimiz Olmalıdır

1980’lerde yükselişe geçen neoliberalizm, sosyal devlet anlayışına ve somut düzlemde de refah devletinin kazanımlarına büyük bir saldırı başlattı. Bu süreçte “sosyal güvenlik devleti” gerilerken, devletin iç ve dış güvenlik alanındaki rollerini ciddi ölçüde arttıran “milli güvenlik devleti” yükselişe geçti. Güvenlikçiliğin yükselişi, çoğu zaman kamucu politikaların gerileyişinin de bahanesi oldu. Neoliberal dalganın yarattığı ideolojik akıl tutulması […]

Gökçe Gökçen -Soru ve Rakamlarla Türkiye’de Suriyeli Göçmenler

Türkiye’nin çok sayıda Suriyeli mülteciyi kabul etmesinin ve ekonomik krizin yükselişinin ardından birçok sorunun asıl muhatabı olarak Suriyeliler gösteriliyor. Suriyeliler hakkında çıkan bazı iddialar gerçekmiş gibi yayılırken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, kendi haklarının ellerinden alındığını ve kendilerine harcanması gereken bütçenin Suriyelilere harcandığını düşünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Bilim Yönetim Kültür Platformu’nun hazırlamış olduğu politika notuna göre Türkiye’de […]

Tolga Karagöz – Amerikan Rüyasının Kabusa Dönüştüğü Yolculuk

Dünyanın pek çok yerinde insanlar, ekonomik ve siyasal krizler, iç savaş, şiddet ve doğal afetler nedeniyle doğup büyüdükleri, yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kalıyorlar. Göç, özgür irade ile verilmiş bireysel bir kararın çok daha ötesinde zorunlulukların baskın geldiği; göç edeni, geride bıraktığı yakınlarını ve toplumu ilgilendiren uluslararası bir sorun alanı olarak karşımıza çıkıyor. Ekonomik, toplumsal […]

Selin Sayek Böke – Bilgiyle Demokrasiyi Var Etmek, Demokrasiyle Bilgiyi Büyütmek

Dünya hızla değişiyor. Ekonominin üretim biçimleri, dünyanın uluslararası ilişkiler düzeni, toplumların yapıları ve siyaset birbirleriyle derin bir biçimde etkileşerek değişiyorlar. Bilgi çağının ortaya çıkarttığı sonuçlar istihdam alanlarımızı, kurduğumuz sosyal iletişimleri, bu iletişimlerin ortaya çıkarttığı toplumsal dinamiği, o toplumsal dinamiğin siyasi temsil biçimlerini değiştirerek her birimizin hayatına değiyor. Bilgi teknolojileri devrimi ekonomiden siyasete değişimi tetikliyor. Her […]

Röportaj: Rıza TÜRMEN

Arkadaşımız Ece ÖZTAN’ın Eski AİHM Yargıcı ve Eski CHP Milletvekili Rıza TÜRMEN ile yaptığı söyleşi İnsan hakları savunuculuğu zor ve riskli bir alan. Savaş dışındaki dönemlerde bile, insan hakları savunucuları önemli bedeller ödemek zorunda kalabiliyor. Peki ya savaş ve çatışma zamanlarında bu nasıl mümkün? İnsan hakları savunuculuğunun zor ve riskli bir alan olduğu doğru. Bu, […]

Ayşen UYSAL – Sessiz, Sakin ve Sürpriz Bir Tepki Olarak 31 Mart Yerel Seçimleri

Otoriter sistemlerde yaşayan yurttaşların devlet baskısına nasıl yanıt verecekleri hep bir muamma. Bu, yaratıcılığı içinde barındıran bir bilinmezlik. Baskıcı sistemlerde, itirazlar ve protestolar çok farklı biçimlerde karşımıza çıkar. Söz konusu direnişler genellikle örtük ve örgütsüz olup gündelik yaşamın içine nüfuz etmiştir[1]. Deli taklidi yaparak ya da erkek işlerine girişerek ataerkilliğe direnen kadınlar, geceleri evlerinin çatılarına […]

Gökçe GÖKÇEN – Ekonomik Talepler mi, İnsan Hakları Mücadelesi mi?

Katıldığım birçok toplantıda dinleyicilere şu soruyu soruyorum: “Sizce en temel hak hangisidir?” Neredeyse herkes bir ağızdan, biraz da bu soruyu sormama şaşırarak, tahmin edeceğiniz yanıtı veriyor:  “yaşam hakkı!” Özellikle Türkiye gibi hala yaşam hakkı ihlalinin birçok alanda gerçekleştiği ülkelerde, hem toplum görüşünün hem de insan hakları mücadelesinin bu konuda yoğunlaşması anlaşılabilir bir durum. Çünkü yaşam […]

A. Babür Atila – KORK ve…

İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi (Fransızca: La Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen) Fransız Devrimi’nin temelini oluşturan, 26 Ağustos 1789’da demokrasi ve özgürlük adına yayımlanan temel metinlerden birisidir. Bu bildiri, 1791′de kabul edilen Fransız Anayasası’na da önsöz olarak eklenmiştir. Bildirinin 16. Maddesi, “Hakların güven altına alınmadığı ve güçler ayrılığının belirlenmediği bir toplumun anayasası […]

Veli Ağbaba – OHAL: İnsan Hakları İhlallerinin Aracı…

15 Temmuz’da, bu iktidar tarafından yıllarca devlete bilerek ve isteyerek yerleştirilmiş bir cemaatin arkasında olduğu bir darbe girişimi yaşadık. Erdoğan rejiminin ilk günden beri kol kola olduğu bir cemaatin Türkiye Cumhuriyeti’ni ve parlamenter rejimi ortadan kaldırma teşebbüsü ile karşılaştık. Türkiye, 15 Temmuz günü, askeri darbenin başarısız olması ile beraber, siyasi rejimi açısından başka bir güne […]

Rıza Türmen – Uluslararası Hukukun ve Kurumların Demokrasinin Gelişmesindeki Rolü

Günümüzde demokrasi, evrensel kabul gören tek yönetim modeli. İktidarın meşruiyeti kaynağı. O nedenle gerçek bir demokrasi olmayan ülkelerde bile iktidarlar dışarıya karşı bir demokrasi görünümü vermeye çalışıyorlar. Bu amaçla demokrasinin bazı kurumlarını benimsiyorlar. “Seçilmiş otoriterlik” denen rejimler buradan doğuyor. Çağdaş “demokrasi” konsepti Fransız İhtilali’nden bu yana demokrasi evrim geçirdi. Çağdaş demokrasilerde çoğunlukçu, çoğunluğun aynı zamanda […]

İbrahim Kaboğlu – Parti Programlarında İnsan Hakları ve Demokrasi Ekseni

          Önce hacim (nicelik), sonra içerik (nitelik) yönünden bakalım: AK Parti Beyannamesi, toplam 376 sayfa; “Demokratikleşme ve yeni anayasal sistem”e ayrılan sayfa sayısı 50. CHP “Seçim Bildirgesi 2015” toplam 200 sayfa; “Özgürlük, Hukuk Devleti ve Demokrasi”ye özgülenen sayfa sayısı 20 (s.18-37). “Toplumsal onarım ve huzurlu gelecek” başlıklı MHP seçim beyannamesi; toplam […]