Sosyal Demokrat Dergi 75/76: “Birlikte HAYIR” – Sunuş

Değerli Sosyal Demokrat Dergi Okurları, SODEV’in 23. Genel Kurulu sonrasında göreve başlayan Yönetim Kurulumuz adına sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Vakfımızın süreli yayını olarak yayımlanmakta olan Dergimiz sosyal demokrasinin evrensel değerlerini, tartışmalarını, ülkemizin siyasi ortamı ile harmanlayan yazılarla uzunca bir süredir sizlerle buluşuyor. Bu; takdir edersiniz ki, ciddi emek ve titizlik isteyen bir uğraştır. […]

Faik Öztrak – PARALEL DEVLETLE MÜCADELEDEN, PARALEL HAZİNE KURMAYA: Bir Varlık Fonu Hikayesi…

Türkiye, bir yandan küresel konjonktürdeki bozulma, diğer yandan da ülke yönetimine güvenin yıpranması nedeniyle dış piyasalardan uygun koşullarla finansmana erişimde zorlanıyor. Mevcut durum bu iken, Hükümet, ekonomiye güveni daha da sarsacak, kalan son çapaları da koparacak ve finansman maliyetlerini daha da artıracak kararlar almaya devam ediyor. Geçmişin acı tecrübeleri yok sayılarak, ağır yükü gelecek kuşaklara […]

Sayı 30 – Türkiye Ekonomisi: Durum

İçindekiler Okumak için tıklayınız. Erol Kızılelma Sosyal Demokrat’tan Faik Öztrak Bir Neoliberalin Ezberi – “Geliri Artıramıyorsan Borcu Artır” Mustafa Sönmez Umut İç Pazarda – Aileler Borç Batağında Müslim Sarı Algılar, Yalanlar, Gerçekler Zemininde Maliye Politikasının Körlüğü Şule Daldal Sol Liberal ve Sosyal Demokrat İktisat Teorileri Meryem Koray İşsizlik Sorununa Nasıl Bakmalı, Nereden Yaklaşmalı? Serkan Öngel […]