Erol Köktürk – Kentsel Dönüşüm ve Adalet

Ülkemizde söylenenlerin ve yazılanların yoğunluğuna, bir de yapıldığı belirtilenlere bakıldığında, “kentsel dönüşüm” kavramının oldukça iyi biçimde özümsendiği, içselleştirilmiş olduğu gibi bir algıya kapılınabilir. Çünkü kavram bu kadar yaygın, bu kadar kolay kullanılıyorsa, deyim yerindeyse modaya dönüşecek kadar dillendiriliyorsa, özümsenmiş olmalıdır. Bakıldığında, özellikle büyük kentlerde parsel ölçeğinde yapılan yıkma-yeniden yapma işleri de kentsel dönüşümdür; hektarlar ölçeğindeki […]