Ahmet Övgün ERCAN – Deprem Afete Nasıl Dönüşür?

Deprem; güneşin doğması, kışın gelmesi gibi doğal bir olaydır. Deprem yerde biriken gerginliğin birdenbire boşalmasıdır. Boşalma sarsım, ısı, ışın üreterek gerçekleşir. Depremin boşalttığı gerginliğin ölçüsüne büyüklük (M), yüzeyde yaptığı değişiklik ile yıkıma depremin gücü (şiddet) ya da yıkım gücü denir. Doğada her olgu ile olayın, Yer’in gelişmesi ile evriminde bir katkısı vardır. Depremlerin görevleri: Dağlar, […]

A. Babür ATİLA – Medeniyet Dediğin Tek Dişi Kalmış Canavar

Türkiye Futbol Federasyonu, Covid 19 sebebiyle ertelediği ligleri yeniden başlatma kararı aldığında maç esnasında ofsayt, korner, taç gibi kararları vermekten sorumlu yan hakemlere ek bir sorumluluk daha yükledi. Bundan böyle, İstiklal Marşı’nı okumak için dizilen, birkaç dakika sonrasında saha içerisinde “corps à corps” (korakor) mücadeleye girişecek olan 11 + 11 eşittir 22 futbolcunun arasında sosyal […]

Murat BALAMİR – Dünya Bankası Projeleri İstanbul‘un Deprem Derdine Deva Olabilir mi?

İstanbul, deprem ve iklim değişikliğinin getirdiği çoklu tehlike potansiyeli, kaçak yapı stoku, yetersiz altyapısı, niteliksiz çevre, katılım kültürüne yabancı yönetimleriyle bugün dünyanın en büyük risk ortamlarından biridir. Dört üniversitenin ortak çalışması İDMP önerilerini rafa kaldırıp uygulamayan yönetimlerce, toplum katılımı ve yerel işleyişler dışlanmış, yatırımlar hızlandırılıp açık alanlar yapılaştırılarak risklerin katlanmasına yol açılmış, İstanbul’un güvenliği borçlanma yoluyla bir başka akla teslim edilmiştir. Doğru zamanda doğru deprem stratejisi kurulamaması pişmanlıklar yaratacak tarihi bir İstanbul yazgısı olmamalıydı.

Haluk Eyidoğan – Afet ve Acil Durum Yönetimi Örgütlenmesi ve Afet Risklerimizin Değerlendirilmesi

Türkiye’de afetlere ilişkin düzenlemelerin yetersizlikleri yakın geçmişte çok sayıda araştırma ve çalışmalara konu olmuş, farklı yasa ve yönetmelikler geliştirilmiştir. Halen yürürlükte olan mevzuat ve kurumsal yapılanma değerlendirildiğinde Türkiye’nin, özellikle uluslararası yeni afet politikasını anladığı, mevcut mevzuatı geliştirdiği ve risk azaltma hedeflerine ulaşmak için inandırıcı girişimlerde bulunduğu söylenemez. Afet mevzuatının taranarak çelişen konuların giderilmesi, sadeleştirilmesi ve […]

Haluk Eyidoğan – Beklenen İstanbul Depremi

Türkiye önemli bir deprem kuşağı üzerindedir. Ülke alanının %70’ini oluşturan birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde büyük depremler ‘beklenmeyen olay’ değildir. Türkiye gibi bir deprem kuşağı üzerinde her hafta 4 büyüklüğünde, her ay 5 büyüklüğünde deprem olması biz yerbilimcilerce olağan dışı bir durum olarak tanımlanmaz. Nüfusun %75’inin şehir merkezlerine yakın yaşadığı Türkiye, “şehir depremleri” sürecine […]

Mikdat Kadıoğlu – İstanbul Depreme Hazır mı?

Eşsiz coğrafi konuma, görkemli tarihi geçmişe, büyük bir kültürel mirasa ve ekonomik potansiyele sahip olan İstanbul, başta deprem olmak üzere afet riskleri ile karşı karşıyadır. Bununla beraber, ülkemizde yapılan afet yönetimi çalışmaları yakından incelendiğinde, gayretlerimizin çoğunu yanlış bir şekilde ve sadece afetlerden sonraki “müdahale etme” ve yara sarma yani “iyileştirme” aşamalarına, yani “kriz yönetimi”ne yöneltmiş […]